Als er in een team of bij een individuele speler iets speelt, zullen trainer en teamleider in eerste instantie proberen dit op te lossen. Lukt dit niet, of gaat het om iets ernstigs, of ligt het te gevoelig, dan kan iedereen die er bij betrokken is een melding doen bij de commissie. Denk aan zaken als pesten, verbaal geweld, intimidatie, discriminatie en ander gedrag dat we bij Hercules niet willen zien. Uiteraard kan je zelf ook direct contact opnemen met de commissie als je ergens mee zit.

Contact opnemen met de Commissie Gedrag Veldvoetbal
Een melding kan gedaan worden via ciegedrag.veldvoetbal@usvhercules.nl of via het meldingsformulier.

De samenstelling van de commissie Gedrag Veldvoetbal is als volgt:

  • Mildred Helmers
  • Ivo Boudrie
  • Astrid Klein
  • Hidde Bosma

Meer informatie: