Bij Hercules spelen we zonder incidenten. Maar… indien zich toch een incident voordoet, dan zijn de trainer of de coach van de teams de eerst aangewezen personen om op te treden.  Hierbij is het van belang de ernst van de situatie goed in te schatten en afhankelijk daarvan onderstaande acties te ondernemen.

Bij acute zaken rond een wedstrijd dient z.s.m. contact opgenomen te worden met de  Commissie van Ontvangst of met een bestuurslid van het veldvoetbal.

KNVB
Bij strafbaar handelen, zoals  een gewelddadige handeling op of rond het veld, kan Hercules contact opnemen met het noodnummer van de KNVB. Deze hulplijn is 24/7 bereikbaar via 0800 – 2299555. Binnen uiterlijk 48 uur biedt een voetbalofficier van justitie ondersteuning.

Voor negatieve ervaringen, die niet direct opgelost hoeven of kunnen worden, is er het meldpunt wanordelijkheden van de KNVB. Via een formulier op www.knvb.nl/meldpunt kan iedereen melding maken van wanordelijkheden op en rond het voetbalveld. Dit kunnen allerhande negatieve ervaringen zijn die ergernis veroorzaken, zoals partijdige scheids- en grensrechters, slechte ontvangst, wangedrag langs de lijn en wedstrijden die net niet uit de hand lopen. Op basis van deze klachten kan de KNVB wanordelijkheden inzichtelijk krijgen en waar nodig actie ondernemen richting een voetbalclub door bijvoorbeeld een waarnemer te sturen.

 

Commissie Gedrag Veldvoetbal
Indien een speler van Hercules of zijn of haar ouders wangedrag vertonen, wordt de Commissie Gedrag Veldvoetbal ingeschakeld. Hercules wil snel en adequaat optreden en ‘recht doen’ aan alle betrokkenen door passende sancties op te leggen en maatregelen te nemen, met een passende opbouw (en vastlegging) daarvan bij herhaling van gedrag.  

De Commissie hanteert de volgende procedure. 

  • Incidenten kunnen door iedereen worden gemeld via een Dit formulier ligt ook in de commissiekamer. Het meldingsformulier moet worden ingediend bij het Hercules Veldvoetbalbestuur. Dat stuurt een geanonimiseerde kopie naar de initiator van het incident.  
  • De Commissie onderzoekt zo spoedig mogelijk het incident door met betrokkenen en eventuele getuigen het gesprek aan te gaan en vast te stellen wat er is gebeurd. Er wordt altijd hoor en wederhoor van speler(s) en ouder(s) toegepast.
  • Lichte incidenten kan de Commissie zelf afhandelen met een berisping. Maar bij de meeste incidenten adviseert de Commissie het Veldvoetbalbestuur over hoe een incident af te handelen en over een te nemen sanctie of maatregel. Het bestuur neemt vervolgens een besluit en bericht de speler(s) en ouder(s).
  • Als incidenten leiden tot financiële sanctie door KNVB wordt, afhankelijk van het besluit door Veldvoetbalbestuur of Commissie Gedrag Veldvoetbal, de financiële repercussie verhaald op de betrokkene.

Zie ook de incidentenprocedure.

Als Herculesleden zich niet goed gedragen kunnen na het volgen van de procedure de volgende sancties worden opgelegd:

  1. berisping
  2. uitsluiting van een wedstrijd
  3. schorsing
  4. royement

Zie ook het overzicht sancties.

Het is belangrijk je te realiseren dat de procedure bij de Commissie naast een tuchtrechtelijke procedure bij de KNVB en naast een strafrechtelijke procedure kan lopen.