Baanregels

Het baanreglement

 1. De 6 kunstgrasbanen zijn in principe het hele jaar te bespelen. Maar als de conditie van de banen het noodzakelijk maakt, zal het tennisbestuur de banen tussentijds sluiten. Dat kan o.a. zijn bij een vastgevroren sneeuwlaag, bij ijzel en bij opdooi. Het spelen op een losse sneeuwlaag of bij vorstaanslag (rijp) is geheel voor eigen risico.
 2. De baanverlichting gaat rond 23.30 uur uit en daarna kan er niet meer gespeeld worden Tijdens toernooien of activiteiten gelden soms andere tijden voor het uitgaan van de lampen.Mocht u van de baan gaan en u ziet dat er geen banen meer gebruikt worden en het ligt ook niet meer in de verwachting dat er nog spelers komen wilt u dan de verlichting uit doen.
 3. Alleen leden met een geldig KNLTB-pasje mogen op de banen  spelen. U kunt wel gastspelers introduceren. Zie de introducé-regeling.
 4. De banen mogen alleen bespeeld worden in tenniskleding en op schone tennisschoenen, waarvan het profiel zodanig is dat het geen schade aan de banen kan veroorzaken.
 5. De leden moeten zelf voor tennisballen zorgen. Het is verstandig de ballen van een herkenningsteken te voorzien. Bij toernooien en competitiewedstrijden zorgt de vereniging voor ballen.
 6. Om alle leden een zo eerlijk mogelijke kans te geven om te spelen is er een afhangreglement. Dat reglement is bindend.
 7. U mag op de banen niet roken of eten, en er geen glaswerk op meenemen.
 8. Honden zijn op de banen niet toegestaan.
 9. Als u niet speelt, mag u zich niet op de banen bevinden, behalve als u daar nodig bent als scheidsrechter of voor andere werkzaamheden.
 10. De toegangshekken moet u altijd achter u dichtdoen. Roep niet te snel ‘bal over’ als er op de betrokken baan gespeeld wordt.
 11. Spaar het dure materiaal! Dus leun niet op de netten en wees voorzichtig met de afrastering. Is er iets met het materiaal of de banen niet in orde, licht dan iemand van het bestuur in.

Schade ontstaan door nalatigheid van een lid of gastspeler wordt op de desbetreffende persoon verhaald.

 1. Het hele jaar is er 1 dames- en 1 heren-kleedkamer beschikbaar. Iedereen is verplicht om banen en kleedlokaal schoon achter te laten.
 2. De leden en gastspelers zijn verplicht zich aan bovenstaande regels te houden. Niet naleven van dit reglement kan strafmaatregelen van de zijde van het tennisbestuur tot gevolg hebben.
 3. Indien aanvulling of wijziging van dit baanreglement nodig is, heeft het tennisbestuur het recht hiervan afzonderlijk mededeling te doen. Deze veranderingen worden geacht in dit reglement te zijn opgenomen na publicatie op het daarvoor bestemde mededelingenbord en via een rondschrijven aan de leden.