Samen sporten, lachen en groeien

Selectietraining

Voor een aantal gemotiveerde, talentvolle spelers bestaat de mogelijkheid tot selectietraining. De trainers bepalen in overleg met de jeugdcommissie/technische commissie wie hiervoor in aanmerking komen en nodigen de betreffende spelers hiervoor uit. Voor de duidelijkheid: je kunt je hiervoor dus niet opgeven.

Doelstelling van de selectietraining is het tennisniveau van die spelers, en daarmee het niveau van de gehele tennisafdeling te verhogen. Er is een A-selectie (jeugd), B-selectie (jeugd) en een 18+-selectie.

Selectietraining is een extra training, die wekelijks naast de reguliere clubtraining wordt gegeven. Er wordt een bijdrage gevraagd van eur 50,= voor een hele cyclus van 18 lessen.

 

Er zijn een wel aantal voorwaarden aan verbonden.

A selectie:
De reguliere clubtrainingen worden gedurende het gehele jaar gevolgd
Deelname aan de gehele voorjaarscompetitie (dus géén vakantie)
Deelname aan de clubkampioenschappen (jeugd en evt. senioren)
Deelname aan evt. conditietraining
Het spelen van tenminste 4 open(jeugd)toernooien, waarvan minimaal 2 single-toernooien
Helpen bij clubactiviteiten (vanaf 14 jr)

B selectie:
De reguliere clubtrainingen worden gedurende het gehele jaar gevolgd
Deelname aan de gehele voorjaarscompetitie (dus géén vakantie)
Deelname aan de clubkampioenschappen (jeugd en evt. senioren)
Het spelen van tenminste 2 open(jeugd)toernooien, waarvan minimaal één single-toernooi

18+-selectie:
De reguliere clubtrainingen worden gedurende het gehele jaar gevolgd
Deelname aan de gehele voorjaarscompetitie (dus géén vakantie)
Deelname aan de clubkampioenschappen
Het spelen van tenminste 2 open toernooien per seizoen, waarvan minimaal één single-toernooi

De training duurt 60/90 minuten, waarvan de eerste 10 minuten voor de warming-up en het inspelen worden gebruikt.
De selectie-spelers(sters) dienen tijdig voor de training aanwezig te zijn.
Afwezigheid wordt slechts geaccepteerd indien er een geldig excuus aanwezig is.
Verhindering dient – indien mogelijk – minstens 24 uur van te voren gemeld te worden aan de trainer, zodat het mogelijk is een invaller(ster) uit te nodigen.
In geval van ziekte, blessures e.d. van spelers(sters) of wegens andere redenen behoudt de trainer zich het recht voor (tussentijdse) wijzigingen – hetzij van tijdelijke dan wel van blijvende aard – in de groepsindeling aan te brengen.
Bij afwezigheid of ziekte van de trainer, zullen de desbetreffende trainingen niet doorgaan, tenzij er voor gelijkwaardige vervanging gezorgd kan worden.
In geval van slechte weersomstandigheden zullen er theorielessen gegeven worden.