Lesreglement

 • De lescyclus bestaat uit 18 lessen.
 • Een lesuur duurt 50 minuten.
 • Inschrijven voor een lescyclus kan uitsluitend via het inschrijfformulier op de website.
 • Betaling gaat via automatische incasso
 • Bij of voor aanvang van de 1e les wordt het lesschema overhandigd met de lesdata, vakanties en inhaaldata.
 • Het lesschema en de indeling van de lesgroepen zal ook op de website worden gepubliceerd.
 • Lessen die door afwezigheid van de trainer niet doorgaan worden ingehaald of door een andere trainer gegeven.
 • Indien lessen geen doorgang kunnen vinden, krijgt de leerling daarvan tijdig bericht van de trainer.
 • Lessen die wegens weersomstandigheden of baancondities uitvallen, worden aan het eind van de cyclus ingehaald. Hierbij wordt de volgende regel gehanteerd: de eerste les wordt niet ingehaald en de tweede les wel. De derde les wordt niet ingehaald, de vierde wel. Er worden maximaal 2 uitgevallen regen/vorst/sneeuw lessen ingehaald.
 • Bij langdurige ziekte of afwezigheid van de cursist wordt het lesgeld niet gerestitueerd. De lessen zijn niet overdraagbaar aan derden, tenzij in overleg met de trainer.
 • Bij een lockdown van welke aard dan ook wordt het lesgeld niet gerestitueerd. Wel wordt gekeken hoe we de gemiste lessen kunnen inhalen binnen de mogelijkheden van het moment en de vereniging.
 • Niet verschijnen op de les is voor eigen rekening