Jeugd onderbouw van JO8 t/m JO12

In het jaar dat je 8 wordt ga je in je Hercules-tenue wedstrijdjes spelen tegen andere clubs. In principe blijven de meiden gewoon met de jongens spelen, tenzij er een groepje meiden is dat graag samen wil spelen.

USV Hercules hanteert daarbij de opleidingsfilosofie van Gelijke Kansen

De Hercules jeugdopleiding: Gelijke Kansen

USV Hercules (uit 1882) is een van de clubs die ooit het voetbal naar Nederland brachten. En ook nu gaan we voorop in de ontwikkeling van de sport. In de jeugdopleiding werken we met de filosofie van Gelijke Kansen.

Van oudsher is het gebruikelijk bij sportclubs om zo vroeg te selecteren, te beginnen bij de JO8. De “selectie” krijgt vervolgens de gelegenheid vaker te trainen met betere faciliteiten. Onderzoek wijst echter uit dat zo vroeg selecteren geen zin heeft (het is onmogelijk op die leeftijd de potentie van spelertjes in te schatten), maar bovendien negatieve effecten heeft voor het plezier en de ontwikkeling van alle spelertjes. Daarom werkt Hercules, in nauwe samenwerking met de KNVB en FC Utrecht, volgens het principe van Gelijke Kansen: Alle jeugd t/m JO12 krijgt dezelfde, goede, kwaliteit trainingen ongeacht het niveau op dat moment. In de jongste leeftijdsgroepen spelen we in allemaal gelijkwaardige teams. Onze ervaring bevestigt het vele onderzoek: Gelijke Kansen bevorderen plezier en ontwikkeling!

Iedere jeugdspeler kan twee keer per week trainen. De ene keer train je met spelers uit hetzelfde geboortekwartaal onder leiding van Herculestrainers (voor een groot deel ook oudere jeugdspelers die door Hercules worden opgeleid). De andere keer train je met je eigen team, onder leiding van een trainingsouder. Beide trainingen staan onder leiding van de hoofdtrainer van die jaarlaag van Hercules. Het trainingsprogramma voor beide trainingen is gemaakt door de Hercules-trainers, en maakt deel uit van een jaarprogramma, waarbij expliciet aandacht is voor een brede motorische ontwikkeling, impliciet leren door slimme spelvormen, en zelfregulatie: de spelers bepalen zoveel mogelijk zelf hun trainingsdoelen. Alle Jeugdtrainers worden bij Hercules maandelijks ondersteund en bijgeschoold in hun technische, tactische en pedagogische kwaliteiten.

Voor de spelers die er niet genoeg van kunnen krijgen is er op vrijdag aanvullende techniektraining door de Hercules Voetbalschool. De deelnemers betalen waarvoor een aanvullende bijdrage.

Jeugdtrainingsleden, die niet een team willen of(nog niet) kunnen spelen, trainen tweemaal per week mee, op maandag en vrijdag.

In elke vakantie organiseert de Hercules Voetbalschool, in samenwerking met Ubuntu, voetbaldagen. Je kunt dan met je voetbalmaatjes twee of drie dagen voetbalplezier maken, en natuurlijk je skills verder verbeteren.