Gedrag

Hercules wil een vereniging zijn waarin elk lid zich thuis voelt en waar met respect en goede omgangsvormen met elkaar wordt omgegaan.

Hercules wil duidelijk zijn over welk gedrag gewenst en niet gewenst is. Daarom heeft Hercules een gedragscode opgesteld. Met de gedragscode wordt duidelijk gemaakt welk gedrag bij Hercules wel en niet wordt getolereerd.

Gedrag tijdens de wedstrijd
Tijdens de wedstrijd geldt dat iedereen respectvol met elkaar omgaat. Daarbij is sportief gedrag het uitgangspunt:

 • in het veld wordt niet gevloekt, gescholden of gediscrimineerd;
 • de scheidsrechter en de grensrechters zijn de baas. Ga niet met hen of de toeschouwers in discussie;
 • volg de aanwijzigingen van de teamleider/coach op. Hij/zij bepaalt de opstelling;
 • bij aanvang van de wedstrijd stelt de teamleider/coach zich aan de teamleider van de tegenpartij en aan de scheidsrechter voor;
 • na afloop wordt de tegenstander altijd de hand geschud;
 • bespreek het met je teamleider/coach als je het ergens niet mee eens bent;
 • de aanwezigheid van toeschouwers wordt altijd zeer op prijs gesteld. Toeschouwers moedigen aan maar bemoeien zich niet met de wedstrijdleiding.


Gedrag buiten de wedstrijd
Ook buiten de wedstrijd om geldt het uitgangspunt dat we in het team respectvol met elkaar omgaan:

 • ouders/verzorgers zijn ook verantwoordelijk voor de begeleiding van hun kinderen in uitwedstrijden. Overleg vooraf met de teamleider hoe het vervoer georganiseerd is;
 • wangedrag en/of vandalisme wordt nooit geaccepteerd;
 • afmelden doe je persoonlijk bij de teamleider/coach, niet via vriendjes etc.;
 • verzamelen doe je op de door de teamleider/coach afgesproken tijd en plaats;
 • na afloop van de wedstrijd wordt er verzameld in de kleedkamer voor een nabespreking, douchen etc.;


Persoonlijke verzorging
Ten aanzien van persoonlijke verzorging geldt dat de spelers de voorgeschreven clubkleding moeten dragen en dat het dragen van horloges, ringen en kettingen tijdens de wedstrijd niet is toegestaan.

Kleedkamers
Het team zorgt dat de kleedkamer na de wedstrijd en na de training schoon achter wordt gelaten. De teamleider of trainer controleert of de kleedkamer schoon is. In het geval van vandalisme of vernieling wordt direct de Commissie Gedrag Veldvoetbal ingeschakeld om de daders de kosten te laten betalen. Mocht het voor de commissie onduidelijk zijn wie de schuldigen zijn, dan worden de kosten verhaald op iedereen van het team die in de kleedkamer aanwezig was. Verder gelden de volgende regels in de kleedkamers:

 • in de kleedkamer blijft men van andermans spullen af;
 • voetbalschoenen buiten uitslaan en niet in de kleedkamer;
 • onder geen beding glaswerk in de kleedkamers meenemen.


 
Accommodatie en de Velden

 • Op de grasvelden mogen van de gemeente uitsluitend wedstrijden gespeeld worden, geen trainingen.
 • Voor de grasvelden geldt dat de warming-up van de keepers en en de warmloopoefeningen zo veel mogelijk BUITEN het speelveld plaatsvinden. Reservespelers die in de rust een balletje trappen, doen dit NIET in het strafschopgebied en/of bij het doel. Op andere delen van het veld is dit wel toegestaan.
 • Het kunstgrasveld mag door jongens/meisjes uit de wijk gebruikt worden op die momenten dat Hercules op het KGV geen activiteit heeft.
 • Fietsen netjes stallen in de fietsenrekken. Het is absoluut verboden om met de fiets op het complex te komen.