Aanmelden stage selectieteam

Beste spelers/speelsters/ouders,

Jaarlijks komen er steeds meer aanmeldingen binnen van talentvolle voetballers uit de omgeving, die graag in de selectieteams bij Hercules willen komen voetballen. Ons beleid is er echter op gericht om de eigen jeugd zoveel mogelijk te laten doorstromen. We beoordelen daarom allereerst onze eigen spelers op hun potentie om mee te kunnen doen in het volgende selectieteam. We maken binnen ons beleid onderscheid tussen de verschillende leeftijdscategorieën:

O8 t/m O10 (seizoen 24-25)
Bij de onderbouw wordt er niet gewerkt met officiële stagetrainingen. Er wordt in deze leeftijden gewerkt vanuit ons gelijke kansen concept. Voor deze leeftijdsgroepen wordt er uitgegaan van een standaardproces voor teamindelingen. Spelers kunnen zich aanmelden om bij Hercules te komen voetballen, eventueel wat proeftrainingen komen doen en opbasis daarvan zal bepaald worden in welk team ze geplaatst zullen worden. Zie hier meer informatie: Q&A Teamindeling

O11 en O12 (seizoen 24-25)
Voor de nieuw te vormen O11 en O12 is het mogelijk om stagetrainingen te volgen bij de huidige O10 en O11 lichtingen. Op basis van deze trainingen zal bepaald worden of een speler kan instromen in de
selectieteams van de nieuwe lichtingen. Hierbij worden de stappen onderaan de pagina gevolgd. Op basis van het niveau van de spelers zal bepaald worden in welk team dit zal zijn.

O13 t/m O16 (seizoen 24-25)
Om het groepsproces zo optimaal mogelijk te houden, zullen er per lichting en per seizoen maximaal 3 spelers uitstromen. Mocht een speler niet doorstromen naar het volgende selectieteam, dan zullen wij die speler altijd aanbieden om in het tweede selectieteam te voetballen. Ter vervanging van de uitgestroomde spelers, kijken we eerst naar spelers uit andere Hercules teams. Indien we binnen Hercules geen spelers kunnen vinden, zullen we spelers van buiten Hercules uitnodigen. De
spelers van andere verenigingen die zich bij Hercules aanmelden, worden vanaf 29 januari uitgenodigd voor een trainingsstage. Zij zullen meetrainen met de huidige selectieteams. Mochten spelers uitstromen en er geen andere speler van Hercules instromen, dan hanteren we de volgende uitgangspunten bij het beoordelen van spelers buiten Hercules:

-> Wij nemen alleen spelers aan die een versterking zijn voor het algemene niveau van het team. Denk hierbij aan een speler die in potentie ongeveer in de top 6 hoort van het team.

-> Naast de voetbalkwaliteiten van de speler, vinden we het ook belangrijk om te kijken of zijn motivatie en zijn normen en waarden goed aansluiten bij Hercules. Dit doen we door middel van een 1 op 1 gesprek
met de speler.

Deze bovenstaande twee punten zorgen voor een uiteindelijke beslissing voor het wel of niet aannemen van een speler/speelster.

O17, O19 en O21 (seizoen 24-25)
Voor de samenstelling van de selecties O17, O19 en O21 hebben we enkele uitgangspunten:

 • Binnen de jeugdopleiding willen we de O17, O19 en O21 op minimaal landelijk niveau laten uitkomen, om zo aansluiting te houden met Hercules 1
 • We selecteren alleen spelers (intern en extern) voor onze teams die in staat zijn om bovenstaande uitgangspunt te realiseren – We willen doorstroom naar Hercules 1 realiseren, dus kijken we naar maatwerk voor ieder individu, wat bijvoorbeeld kan betekenen dat spelers leeftijdscategorieën over kunnen slaan
 • Voor spelers die niet in de O17-1 of O19-1 komen te spelen, zoeken we naar mogelijkheden om in een ander elftal te kunnen spelen (ZA1/O23/O18-1)
 • Voor spelers die niet van de O18-1 (vanaf seizoen 24-25 O19-1) naar O21 doorstromen, zal er óf plek in opleidingsteam ZA1/O23 zijn, de keuze zijn om recreatief te gaan voetballen of uit te
  stromen bij onze vereniging

Mochten spelers uitstromen en er geen andere speler van Hercules instromen, dan hanteren we de volgende uitgangspunten bij het beoordelen van spelers buiten Hercules:

 • Wij nemen alleen spelers aan die een versterking zijn voor het algemene niveau van het team en op landelijk niveau O17, O19 of O21 kunnen presteren.
 • Naast de voetbalkwaliteiten van een speler, vinden we het ook belangrijk om te kijken of zijn motivatie en zijn normen en waarden aansluiten bij die van Hercules. Dit doen we door middel van een intakegesprek.

Daarnaast verwachten wij van spelers die bij onze club spelen, dat zij zich actief inzetten om een bijdrage te leveren aan de vereniging. Als laatste vinden wij het, mede door het hoge niveau waarop onze selectieteams spelen, belangrijk dat de prioriteit altijd bij Hercules ligt en niet bij voetbalscholen en/of andere partijen. Daarom vinden wij het belangrijk dat spelers zich altijd conformeren met het beleid van de club en alleen dingen elders doen met toestemming van hun (toekomstige) trainer.

Om je aan te melden voor een stage, dien je het formulier via deze link in te vullen

Na een aanmelding, zullen wij intern beoordelen of wij een speler/speelster uitnodigen of niet. Hier ontvang je zo snel als mogelijk bericht over. Indien wij besluiten tot het uitnodigen van een speler/speelster, hanteren we het onderstaande proces:

 1. Speler meldt zich aan en wordt uitgenodigd voor een stage bij een
  selectieteam.
 2. Speler ontvangt 3 data waarop hij/zij verwacht wordt op de trainingen
  bij het betreffende team.
 3. Na de 3 trainingen ontvangt de speler bericht over wanneer hij/zij
  meer informatie ontvangt, er een eventueel vervolgtraject volgt of er volgt
  bericht dat een speler niet aangenomen zal worden.
 4. Als de trainer in overleg met de HJO heeft gezien dat een speler op
  basis van voetbalkwaliteiten goed genoeg is, volgt er nog een
  intakegesprek. Dit is onderdeel van het aannameproces.
 5. Na het intakegesprek zal bepaald worden of een speler de overstap
  kan/mag maken naar USV Hercules.

Met sportieve groeten,
Jesse de Boer
Hoofd Jeugd Opleidingen USV Hercules
hjo.voetbal@usvhercules.nl