Aanmelden stage selectieteam

Beste spelers/speelsters,

Jaarlijks komen er steeds meer aanmeldingen binnen van talentvolle voetballers uit de omgeving, die graag in de selectieteams bij Hercules willen komen voetballen. Ons beleid is er echter op gericht om de eigen jeugd zoveel mogelijk te laten doorstromen. We beoordelen daarom allereerst onze eigen spelers op hun potentie om mee te kunnen doen in het volgende selectieteam. Om het groepsproces zo optimaal mogelijk te houden, zullen er per lichting en per seizoen maximaal 3 spelers uitstromen. Mocht een speler niet doorstromen naar het volgende selectieteam, dan zullen wij die speler altijd aanbieden om in het tweede selectieteam te voetballen. Ter vervanging van de uitgestroomde spelers, kijken we eerst naar spelers uit andere Hercules teams. Indien we binnen Hercules geen spelers kunnen vinden, zullen we spelers van buiten Hercules uitnodigen. De spelers van andere verenigingen die zich bij Hercules aanmelden, worden vanaf 31 januari uitgenodigd voor een trainingsstage. Zij zullen meetrainen met
de huidige selectieteams. Mochten spelers uitstromen en er geen andere speler van Hercules instromen, dan hanteren we de volgende uitgangspunten bij het beoordelen van spelers buiten Hercules:

-> Wij nemen alleen spelers aan die een versterking zijn voor het algemene niveau van het team. Denk hierbij aan een speler die in potentie ongeveer in de top 6 hoort van het team.
-> Naast de voetbalkwaliteiten van de speler, vinden we het ook belangrijk om te kijken of zijn motivatie en zijn normen en waarden goed aansluiten bij Hercules. Dit doen we door middel van een 1 op 1 gesprek
met de speler.

Deze bovenstaande twee punten zorgen voor een uiteindelijke beslissing voor het wel of niet aannemen van een speler/speelster. Daarnaast verwachten wij van spelers die bij onze club spelen, dat zij zich actief inzetten om een bijdrage te leveren aan de vereniging. Als laatste vinden wij het, mede door het hoge niveau waarop onze selectieteams spelen, belangrijk dat de prioriteit altijd bij Hercules ligt en niet
bij voetbalscholen en/of andere partijen. Daarom vinden wij het belangrijk dat spelers zich altijd conformeren met het beleid van de club en alleen dingen elders doen met toestemming van hun (toekomstige) trainer.

Om je aan te melden voor een stage, dien je het formulier via deze link in te vullen:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWqSqebf0hNDuQdvPmspcXFiPYv0bDqEOMjaG_RVwh2Ms6XQ/viewform?usp=sf_link

Na een aanmelding, zullen wij intern beoordelen of wij een speler/speelster uitnodigen of niet. Hier ontvang je zo snel als mogelijk bericht over. Indien wij besluiten tot het uitnodigen van een
speler/speelster, hanteren we het onderstaande proces:
1. Speler meldt zich aan en wordt uitgenodigd voor een stage bij een selectieteam.
2. Speler ontvangt 3 data waarop hij/zij verwacht wordt op de trainingen bij het betreffende team.
3. Na de 3 trainingen ontvangt de speler bericht over wanneer hij/zij meer informatie ontvangt, er een eventueel vervolgtraject volgt of er volgt bericht dat een speler niet aangenomen zal worden.
4. Als de trainer in overleg met de HJO heeft gezien dat een speler op basis van voetbalkwaliteiten goed genoeg is, volgt er nog een intakegesprek. Dit is onderdeel van het aannameproces.
5. Na het intakegesprek zal bepaald worden of een speler de overstap kan/mag maken naar USV Hercules.

Met sportieve groeten,

Jesse de Boer
Hoofd Jeugd Opleidingen USV Hercules
hjo.voetbal@usvhercules.nl
06-83969819