Herculanen bij Zappsport

Wij wensen iedereen een fijne 2e paasdag, ben jij benieuwd wat Goalball is bekijk dan de Zappsport paasbattle! In deze battle zijn er 2 Goalball Herculanen te zien.

KNLTB Voorjaarscompetitie 2022

De KNLTB staat in de startblokken om de voorjaarscompetitie 2022 te organiseren. De inschrijving hiervoor staat vanaf heden open.

Willen jullie na gaan denken over de samenstelling van je team en het aantal teamleden? Bij Hercules spelen we voorjaarscompetitie op dinsdag- of donderdagochtend (dames),  vrijdag (overdag en avond) zaterdag en zondag. Zie voor de mogelijkheden:

de site van de knltb onder Competitie Senioren het aanbod-knltb-voorjaarscompetitie 2022 Utrecht en voor de speeldata: data-voorjaarscompetitie 2022.

Er zijn een paar veranderingen in het aanbod:

Aangezien we beperkt plek hebben en we zoveel mogelijk mensen in de gelegenheid willen stellen om deel te nemen,  verzoeken we jullie om je met een team van minimaal 6 mensen aan te melden (je kan anders door ons aangevuld worden tot 6 mensen). Zo proberen we uitloting en teleurstelling daarover te voorkomen. Je kunt je ook individueel voor een competitiesoort en dag opgeven en dan kijken we of er een team gevormd kan worden. Ook kun jij je op de invallerslijst laten zetten.

Je kan je/jouw team alleen inschrijven door vóór 20 december een mail te sturen naar de TC via het e-mailadres tc.tennis@usvhercules.net

Let op: dus alleen per mail!

Vermeld daarbij voor- en achternamen, soort competitie (17+, 35+, 50+ en welk soort wedstrijden) en voorkeur voor de competitiedag. De competitie wordt vanaf begin april gespeeld en zal duren tot eind mei  met uitloop naar juni). Let dus goed op waar je je voor inschrijft: wil je wel/geen enkels spelen of alleen dubbels en/of mixen.                           

De TC bekijkt of alle teams geplaatst kunnen worden, anders wordt er geloot. Teams die vorig jaar zijn uitgeloot hebben voorrang mits er minstens 2 dezelfde personen deelnemen aan het team. 

Vanzelfsprekend past de KNLTB zich aan aan de coronaregels van het moment. Laat dat je niet weerhouden om nu al te hopen op veel leuke wedstrijden in het voorjaar. Dus schrijf je in!

Groet,

de TC

Onthulling logo 140-jarig lustrum

De lustrumcommissie is verheugd dat Joris Bosma voor ons het 140-jarig lustrumlogo heeft ontworpen. Een logo waar wij allemaal trots op kunnen zijn, dat in verbinding staat met het heden en het verleden.

Wanneer: Zaterdag 4 september

Waar: USV Hercules

Tijd: 18.00 uur

Op zaterdag 4 september om 18.00 uur willen wij het lustrumlogo onthullen. Dit willen wij niet alleen doen, maar juist met jullie, Herculanen. Het zal plaatsvinden op ons eigen sportpark, rekening houdende met de eventueel geldende coronamaatregelen die dan van toepassing zijn. Wij willen deze gelegenheid gebruiken als startschot in aanloop naar ons 140-jarig lustrum.

De onthulling zal verricht worden door onze erevoorzitter, het oudste lid, het jongste lid en onze voorzitter.

Namens de Lustrumcommissie,

Maykel Tak

Voorzitter Lustrum CIE

P.s. Op de website van USV Hercules vind je meer informatie over ons 140-jarig lustrum!

BLANCO CHEQUE VOOR NIEUWE SPORTHAL NOORD OOST

Gemeente Utrecht wil een te grote sporthal op de verkeerde plek bouwen en schrijft hiervoor een blanco cheque uit. De locatiekeuze is in strijd met het eigen beleid over de sportcapaciteit. Bovendien heeft de gemeente tijdens de wedstrijd de spelregels veranderd. USV Hercules trekt deze conclusies uit de informatie uit een WOB verzoek van vorig jaar november (medio maart ontving USV Hercules de gevraagde stukken) en een recente ‘procesanalyse’ door USBO advies. De voetbalclub deed een beroep op de WOB om duidelijk te krijgen hoe de gemeente zo’n onlogisch besluit wil nemen. Wethouder Maarten van Ooijen zegde de gemeenteraad toe te kijken “of er niet een afslag gemist is”. Hercules Voetbalvoorzitter Frank Beemer: “De gemeente blijkt geen idee te hebben waar hij naar op weg is. Als sportbestuurder doet het pijn om te zien hoe de gemeente met sportgeld strooit, terwijl de sport in Utrecht om extra capaciteit zit te springen waar de gemeente geen geld voor zegt te hebben”.

De gemeente wil een peperdure sporthal neerzetten zonder ook maar enig inzicht te hebben in de exploitatiekosten. Op basis van 30 jaar ervaring met de exploitatie van de eigen sporthal ziet Hercules dat op een andere locatie op het sportpark minimaal € 200.000,- aan beheer en exploitatie bespaard kan worden. De gemeente weigert dit nader te onderzoeken.

Kapitaalvernietiging

De gemeente heeft een summier beeld van de realisatiekosten en vernietigt kapitaal omdat een net aangelegd innovatief kunstgrasveld voor de sporthal moet wijken. Met deze nieuwe hal op 300 meter trekt de gemeente willens en wetens het exploitatiemodel van de (voor de gemeente) goedkoopste sporthal in Utrecht omver. Hiermee dreigt de gemeente de oudste sportvereniging van de stad in ernstige financiële problemen te brengen.

Tegen het eigen sportbeleid

Volgens wethouder Maarten van Ooijen is het zogeheten ‘Mulier-onderzoek’ naar de behoefte aan sportaccommodaties leidend voor de investeringen in de sport. Op grond van dit onderzoek volstaat een kleinere sporthal in Utrecht Noord Oost, waarmee broodnodige veldcapaciteit op het sportpark gespaard kan worden. USBO advies concludeert met Hercules dat bij het locatie-onderzoek geen rekening gehouden is met ‘Mulier’. In Utrecht Oost (lees Galgenwaard) zijn al twee van die grote sporthallen, en er is daar geen tekort (integendeel) aan zaalcapaciteit. Mulier signaleert wel een tekort van 4 (!) voetbalvelden op sportpark Voordorp. De wethouder handelt in strijd met zijn eigen uitspraken.

Regels veranderd

De gemeente identificeert wel realisatiekosten maar neemt ze bewust niet op in de uiterst summiere kostenraming voor de realisatie van de hal, die de gemeente verstrekte in het kader van het WOB verzoek. Het gaat hier niet alleen om kapitaalvernietiging door het verwijderen van het spiksplinternieuwe kunstgrasveld, maar ook om de noodzaak een nieuwe vorm van watercompensatie te realiseren, een weg aan te leggen naar de nieuwe halen parkeerplaatsen te verplaatsen. Uit eerder geheime gemeentelijke stukken blijkt dat de gemeente in 2019 een integraal voorstel van USV Hercules afwees omdat het “ten koste zou gaan van ruimte voor een extra kunstgrasveld”. De gemeente legde het veld aan, en plant er nu een peperdure sporthal op. Kennelijk gelden voor de plannen van Hercules andere criteria dan voor die van de gemeente. En is doelmatig omgaan met sportmiddelen voor de gemeente in ieder geval geen criterium.

Praat mee in de ALV!

Ook dat is de kracht van Hercules: praat mee in de ALV juist nu! Uitnodiging ALV dinsdag 15 juni 2021

Met in achtneming van de corona beperkingen nodigt het Hoofdbestuur u langs deze weg uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 15 juni om 20.00 uur.

DOE MEE, PRAAT MEE
Langzaam maar zeker zetten we (kleine) stappen naar het nieuwe normaal. Het afgelopen jaar bleek dat de veerkracht van onze vereniging (en de niet aflatende inzet van onze vrijwilligers) groot is: Dat is de kracht van Hercules.
Juist nu is het van belang dat we met z’n allen laten zien hoe leuk het is om lid te zijn van Hercules. Praat mee in onze juni-ALV.
Hoe we die gaan organiseren is afhankelijk van de mogelijkheden die de Covid beperkingen ons bieden. Zoals we nu verwachten, zal dat voor een vijftigtal leden fysiek in de sporthal kunnen. Omdat dat nog niet geheel zeker is onderzoeken we nog een combinatie met fysiek en digitaal. We kunnen u pas kort voor 15 juni informeren over de wijze waarop we het gaan doen.

Meld uw voorkeur
Daarom: laat even weten of u digitaal of fysiek aanwezig wilt zijn via secretaris.hb@usvhercules.nl.

Inbreng
Wilt u iets aan de orde stellen, dan nodigen wij u van harte uit om dat vooraf via mail aan de secretaris kenbaar te maken. Doe dat alstublieft voor 7 juni, dan kunnen we samen beoordelen op welke wijze wij uw inbreng in de ALV aan de orde stellen.

Hier gaan wij het in ieder geval over hebben
1) Opening en welkom
2) Mededelingen en ingekomen stukken
3) Bestuurssamenstelling
- voorstel 2e termijn Fons Visser als voorzitter HB
4) Financiële zaken
- jaarrekening 2020
- verslag kascommissie + goedkeuring jaarrekening
- forecast 2021
- advies financiële commissie + vervolgstappen
5) Activiteiten jubileumcommissie
6) Rondje langs de velden
7) Locatie-onderzoek Sporthal
8) Goedkeuring verslag ALV 15 december 2020
9) rondvraag
Wij doen er alles aan om deze ALV conform de regels en reglementen van vereniging te laten verlopen. Wij stellen uw (al dan niet fysieke) aanwezigheid en inbreng zeer op prijs.

Arnold Wagemakers, secretaris Hoofdbestuur

8 mei 2021 : Badminton gaat op tennisles.

Na 14 december voor het laatst in de zaal een badmintonracket vastgehouden te hebben gingen we 8 mei over op een tennisracket. Wel 3x zo zwaar en met stuiterende ballen. Even wennen dus! De evenementencommissie van de afd. Badminton had ism. Richard Jager een Tennisclinic georganiseerd. Het was die dag wel regenachtig, maar tijdens de clinic bleef het zo goed als droog. Onder leiding van 3 trainers (Karin, Frank en Freek) werd geprobeerd onze badmintonslag om te vormen naar een tennisslag. En dat viel niet mee! Het was leuk om te doen en ook gezellig om elkaar weer eens te zien en te spreken. Woensdag 19 mei zijn we weer begonnen in de zaal. Vertrouwd : droog en windvrij. Voorlopig alleen enkelspel, maar mix en dubbel zullen hopelijk binnenkort wel volgen. We hebben er zin in.

Marchinus Hofkamp.

Einde Hercules voetbalseizoen 20-21

Het voetbalseizoen 20-21 is bijna afgelopen. Door de strenge overheidsmaatregelen is het een weinig enerverend seizoen geweest. Desondanks heeft bijna iedereen nog kunnen voetballen. Laten we hopen dat de maatregelen na de zomer zo versoepeld zijn, dat we weer een normale competitie kunnen spelen.

Om na de zomer weer lekker en volop aan de slag te kunnen gaan, zijn we nu bezig met alle voorbereidingen om het nieuwe seizoen zo goed mogelijk te laten beginnen. 

Aan het eind van het seizoen zijn er altijd spelers die vanwege studie - en/of andere redenen bij Hercules moeten stoppen. Tot 1 juni kun je kosteloos opzeggen, vanwege het proces van teamindeling is het goed om dit al in april bij je teamleider aan te geven als deze vraagt wie er komend jaar door gaan. Als je dit nog niet gedaan hebt, doe dit dan zo snel mogelijk. Je hebt nog maar een paar dagen te gaan. De reden van deze datum is dat per 1 juni de leden en teams moeten worden ingeschreven bij de KNVB en daar is inschrijfgeld mee gemoeid

Het bestuur heeft hiervoor een aantal regels opgesteld: Vanaf deze datum ben je officieel lid van Hercules en ben je ook een contributie verschuldigd. Als je tussen 1 juni en 1 september alsnog opzegt, krijg je de contributie terug minus €30 administratiekosten. Wanneer je na 1 september je lidmaatschap opzegt, krijg je geen contributie meer terug. Opzeggen doe je zowel bij je teamleider en officieel via de website: https://usvhercules-site.e-captain.nl/

Feline, Wester en Frank bij Goedemorgen Nederland

Afgelopen dinsdag waren Feline (O10-1) en Wester (O10-3) te zien bij Goedemorgen Nederland om te vertellen hoe graag ze weer tegen andere clubs willen spelen. Frank (bestuur) mocht nog even aangeven hoe belangrijk het is dat we allemaal lekker blijven sporten. Via deze link kun je het fragment terugzien (v/a minuut 14). https://www.npostart.nl/goedemorgen-nederland/11-05-2021/POW_04918065

Kennismakingscurses jeugdcricket

In de zomer lekker cricketen op Hercules?

Maak nu kennis met deze sport.

Binnenkort starten we weer met kennismakingstrainingen voor jongens en meisjes vanaf 6 jaar.

Cricket is een echte zomersport voor buiten, het hele seizoen ligt dus nog voor ons.

De kosten voor deze zes trainingen bedragen € 15,00.

(U als ouder bent van harte welkom om te komen kijken!)

De trainingen zijn van 17.00 tot 18.30 uur op Hercules bij de cricketkooi :

Vrijdag 21 en 28 mei

Vrijdag 4, 11, 18 en 25 juni

De trainingen zijn buiten, bij slecht weer hebben we een speciaal programma. De kinderen hebben sportschoenen en makkelijk zittende kleding aan.

Het is handig om een flesje water mee te nemen, want de kantine is nog dicht.

Voor meer informatie en aanmelden:
Bouke Jansen (jeugd.cricket@usvhercules.nl)

Cricket, ook voor jou

Vriendinnendag 2021, een topdag!

Op zaterdag 24 april was het zover, de jaarlijkse vriendinnendag van Hercules. Zo’n 60 enthousiaste meiden hebben onder leiding van de dames van de seniorenelftallen een sportieve, gezellige en zonnige voetbaldag beleefd!

In de ochtend waren de jongste meiden aan de beurt en in de middag de meiden van 13 tot 18 jaar. Na een gezamenlijke warming-up gingen de meiden in groepjes een circuit van verschillende oefeningen bij langs. Zo moesten ze bijvoorbeeld punten scoren bij het gatendoekspel, verschillende partijtjes werden afgewerkt en werd er voorbereid op de finale voor de penaltybokaal. Dit was een spannende strijd, met als winnaars Josephine en Maike. Met een goedgevulde goodiebag en mooie voetbalherinneringen gingen de meiden én begeleiders weer naar huis.

Veel enthousiaste deelnemers hebben zich inmiddels al aangemeld om lid te worden! Kon je er niet bij zijn en wil je meer informatie over het meidenvoetbal bij Hercules? Neem dan gerust contact op met Aniek Scholten via meiden.voetbal@usvhercules.nl.

X