ALV + verkiezing voorzitter op 24/6/2024

Algemeen

Hierbij de eerste aankondiging voor de komende ALV die gehouden zal worden op maandag 24 juni aanstaande.

Eén van de agendapunten daar zal zijn, de (her-)verkiezing van de voorzitter van de usv Hercules. De huidige voorzitter, Fons Visser, is aftredend en stelt zich herkiesbaar. Hij wordt door het hoofdbestuur voorgedragen voor herverkiezing.

Mochten er leden van de usv Hercules zijn, die zich ook verkiesbaar willen stellen voor deze functie, worden zij hierbij opgeroepen dit kenbaar te maken door een mail te sturen naar de secretaris van het hoofdbestuur, Frank van den Heuvel, via het mailadres: secretaris.hb@usvhercules.nl.

Deze aanmelding dient binnen te zijn, uiterlijk twee weken vóór de vergaderdatum, te weten maandag 10 juni 2024.

Een nadere aankondiging, inclusief agenda, volgt.

Frank van den Heuvel, secretaris hb usv Hercules

13 mei 2024

ALV + verkiezing voorzitter op 24/6/2024

Hierbij de eerste aankondiging voor de komende ALV die gehouden zal worden op maandag 24 juni aanstaande.

Eén van de agendapunten daar zal zijn, de (her-)verkiezing van de voorzitter van de usv Hercules. De huidige voorzitter, Fons Visser, is aftredend en stelt zich herkiesbaar. Hij wordt door het hoofdbestuur voorgedragen voor herverkiezing.

Mochten er leden van de usv Hercules zijn, die zich ook verkiesbaar willen stellen voor deze functie, worden zij hierbij opgeroepen dit kenbaar te maken door een mail te sturen naar de secretaris van het hoofdbestuur, Frank van den Heuvel, via het mailadres: secretaris.hb@usvhercules.nl.

Deze aanmelding dient binnen te zijn, uiterlijk twee weken vóór de vergaderdatum, te weten maandag 10 juni 2024.

Een nadere aankondiging, inclusief agenda, volgt.

Frank van den Heuvel, secretaris hb usv Hercules

Meer berichten

Call to action