HB verslag van 11/4: Beter laat dan nooit!

Algemeen

Herkent u dit? Op het moment dat er tijd en ruimte is om iets te doen wat nog op je lijstje staat, denk je er niet aan. En je denkt eraan op het moment dat je onmogelijk onmiddellijk actie kunt ondernemen. Het gevolg is dat je (te) laat bent met wat je eigenlijk wilde en dat er dus anderen moeten wachten tot je eindelijk zover bent.

Zoiets is mij dit keer overkomen. Vandaar dat ik pas nu, bijna twee weken na dato, toekom aan het schrijven van een korte sfeerimpressie van de laatstgehouden HB-vergadering. Maar hierbij dus alsnog.

De vergadering zelf was pittig en inhoudelijk. Het hoofdpunt van de agenda bestond uit een (verdere) discussie over de financiële discipline en de mate van verantwoording en verslaglegging die hierbij aan de orde moet komen. Iedereen kan begrijpen dat hierbij al snel een spanningsveld kan ontstaan tussen de afdelingen (die grotendeels autonoom zijn in hun beleid en hun beslissingen) en het bestuur (wat een overkoepelende en controlerende rol heeft en de kaders en afspraken moet bewaken).

Het aftasten waar de grenzen liggen en het bepalen en uitspreken van heldere verwachtingen over en weer, zijn dan essentiële randvoorwaarden om goed samen te kunnen werken. Waarbij we werken op basis van vertrouwen en het geven van ruimte maar waarbij we elkaar ook willen en durven aanspreken op gemaakte keuzes in het besef van onze rollen en verantwoordelijkheden.

Dit alles moet leiden tot een opgefrist en, waar nodig, aangepast Financieel Statuut zodat iedereen (weer) op de hoogte is van de afspraken en de regels. Wordt dus ongetwijfeld vervolgd.

Een ander financieel onderwerp bestond uit een verslag van penningmeester Tony Malhoe die heel druk bezig is met de afronding van het vorige boekjaar zodat op de ALV van juni de cijfers gepubliceerd en besproken kunnen worden. Waarbij nu al valt te zeggen dat zijn indruk tot nu toe tot tevredenheid stemt.

We bespraken kort de stand van zaken rond de Horeca en besteedden wat langer tijd aan hetgeen zich in de afdelingen afspeelt. Met als hoogtepunt het (toen nog aanstaande maar inmiddels gerealiseerde) geprolongeerde landskampioenschap van de goalballers. Maar ook in de andere afdelingen bruist het gelukkig van de activiteiten en evenementen.

Waarmee wederom een best lange maar zeer nuttige avond gevuld was.

Frank van den Heuvel

24 april 2024

HB verslag van 11/4: Beter laat dan nooit!

Herkent u dit? Op het moment dat er tijd en ruimte is om iets te doen wat nog op je lijstje staat, denk je er niet aan. En je denkt eraan op het moment dat je onmogelijk onmiddellijk actie kunt ondernemen. Het gevolg is dat je (te) laat bent met wat je eigenlijk wilde en dat er dus anderen moeten wachten tot je eindelijk zover bent.

Zoiets is mij dit keer overkomen. Vandaar dat ik pas nu, bijna twee weken na dato, toekom aan het schrijven van een korte sfeerimpressie van de laatstgehouden HB-vergadering. Maar hierbij dus alsnog.

De vergadering zelf was pittig en inhoudelijk. Het hoofdpunt van de agenda bestond uit een (verdere) discussie over de financiële discipline en de mate van verantwoording en verslaglegging die hierbij aan de orde moet komen. Iedereen kan begrijpen dat hierbij al snel een spanningsveld kan ontstaan tussen de afdelingen (die grotendeels autonoom zijn in hun beleid en hun beslissingen) en het bestuur (wat een overkoepelende en controlerende rol heeft en de kaders en afspraken moet bewaken).

Het aftasten waar de grenzen liggen en het bepalen en uitspreken van heldere verwachtingen over en weer, zijn dan essentiële randvoorwaarden om goed samen te kunnen werken. Waarbij we werken op basis van vertrouwen en het geven van ruimte maar waarbij we elkaar ook willen en durven aanspreken op gemaakte keuzes in het besef van onze rollen en verantwoordelijkheden.

Dit alles moet leiden tot een opgefrist en, waar nodig, aangepast Financieel Statuut zodat iedereen (weer) op de hoogte is van de afspraken en de regels. Wordt dus ongetwijfeld vervolgd.

Een ander financieel onderwerp bestond uit een verslag van penningmeester Tony Malhoe die heel druk bezig is met de afronding van het vorige boekjaar zodat op de ALV van juni de cijfers gepubliceerd en besproken kunnen worden. Waarbij nu al valt te zeggen dat zijn indruk tot nu toe tot tevredenheid stemt.

We bespraken kort de stand van zaken rond de Horeca en besteedden wat langer tijd aan hetgeen zich in de afdelingen afspeelt. Met als hoogtepunt het (toen nog aanstaande maar inmiddels gerealiseerde) geprolongeerde landskampioenschap van de goalballers. Maar ook in de andere afdelingen bruist het gelukkig van de activiteiten en evenementen.

Waarmee wederom een best lange maar zeer nuttige avond gevuld was.

Frank van den Heuvel

Meer berichten

Call to action