Beleid Gevonden Voorwerpen

Sinds enige tijd hanteren we een richtlijn in het omgaan met gevonden voorwerpen.

Mogelijk is dit echter niet bij iedereen bekend. Vandaar dat wij dit hierbij (nogmaals) onder de aandacht van alle Herculanen willen brengen. Ter informatie.

Tevens doe ik de oproep aan alle leden, trainers, teamleiders en ouders om dit ook te bespreken in de teams om te zorgen dat iedereen op de hoogte is.

BELANGRIJK BERICHT VOOR ALLE LEDEN!

HAAL JE SPULLEN OP VOORDAT HET TE LAAT IS

Het kan iedereen overkomen dat je een keer wat vergeet of verliest. Daarom hebben we in het paviljoen een bak waar we de gevonden spullen verzamelen. Daar kun je kijken of je eigendommen ingeleverd zijn en je kunt ze meenemen, als je de rechtmatige eigenaar bent. Dit alles op basis van vertrouwen en eerlijkheid.

De ervaring leert echter dat er een heleboel zaken juist niet opgehaald worden. Dat betekent dat de hoeveelheid gevonden voorwerpen groeit en dat er goede en bruikbare spullen achterblijven.

Wij als club vinden dat zonde, zeker in tijden van zware economische omstandigheden en hoge inflatiecijfers.

Vandaar dat wij in ons beleid hebben opgenomen dat de bak met gevonden voorwerpen éénmaal per maand, op een vaste dag, wordt geleegd. Alle spullen die er dan nog in de bak liggen, zullen naar een goed doel worden gebracht. Dit doen we in samenwerking met een aantal studenten van het MBO, die dit als stageproject uitvoeren.

Voor alle Herculanen betekent dat dus:

BEN JE IETS KWIJT OF HEB JE IETS VERLOREN, ZORG DAN DAT JE ZO SNEL ALS MOGELIJK GAAT KIJKEN OF JE SPULLEN GEVONDEN ZIJN EN NEEM ZE MEE ALS DAT HET GEVAL IS.

WIJ HOUDEN ONS HET RECHT VOOR OM ALLE SPULLEN DIE ER OP DE DAG WAAROP DE BAK GELEEGD WORDT NOG AANWEZIG ZIJN, EEN GOEDE NIEUWE BESTEMMING TE GEVEN.

LET OP: Hercules is niet aansprakelijk voor claims over spullen die op deze manier worden herverdeeld.

Namens het hoofdbestuur,

Frank van den Heuvel, secretaris

Geef je snel op voor de 3e editie van het USV Hercules Golftoernooi

Het voorjaar staat weer voor de deur en daarmee ook inmiddels de 3e editie van het USV Hercules Golftoernooi.

Ditmaal doen wij weer een andere baan aan:

The Mondial te Nieuwegein

Alwaar wij 9 holes gaan lopen op woensdag 17 mei!

Wij zullen op sterkte of op voorkeur indelen. 

En zal uiteindelijk het aantal SF punten doorslaggevend zijn wie zich mag uitroepen tot winnaar van deze 3e editie!

De kosten bedragen alleen de Greenfee € 32,50. 

Hierbij zijn geen drankjes of hapjes bij inbegrepen, deze zijn voor eigen rekening.

Indien u mee wilt doen kunt u uw deelname sturen aan:

Lustrum2022@usvhercules.nl

Vermeld hierbij uw volledige naam en HCP.

De betaling zal later geschieden waarover u wordt ingelicht bij uw inschrijving. 

Wij hebben maximaal 48 plekken beschikbaar voor deze dag. 

Wij zullen aanvangen vanaf 13.00 uur op 17 mei, de exacte indeling zal later bekend worden gemaakt met daarbij ook de tijden.

Met sportieve groet,

Maykel Tak & Stephan Jansen

Emiel Smit aan het woord.

Kijk naar de toekomst, ken je verleden en wees lief voor elkaar.

Eén van de speerpunten van het beleid is om meer te laten zien van de vereniging en daarover te communiceren. Een deel van het verenigingsleven speelt zich af in het paviljoen. Een actieve commissie binnen het bestuur, de horecacommissie, houdt het reilen en zeilen hier mede in de gaten. En, last but not least, na de Coronatijd lijkt het of we de oude draad weer op kunnen pakken, maar leert de realiteit dat er veel veranderd is en dat Hercules meegaat met zijn tijd.

Kortom: hoog tijd om onze oer-Herculaan, de bij iedereen bekende pachter Emiel Smit, aan het woord te laten over zijn insteek en visie.

Nou, dat heb ik geweten! Als je met hem aan de praat raakt, volgt al snel een stortvloed aan woorden. Met grote plannen voor de toekomst. Maar ook spreekt hij over zaken die hem ergeren (ik zal ze de lezer grotendeels besparen, maar hij heeft hier en daar zeker een punt). En evenzo gemakkelijk vlecht hij anekdotes over de historie van de vereniging door zijn verhaal.

Om het voor de lezer behapbaar te houden, geef ik ons gesprek weer volgens bovengenoemde drie stromen. Ik beperk  me tot de grote lijnen om het stuk geen encyclopedische dikte mee te geven.

De toekomst

We beginnen met het belangrijkste item. Hoe staat het met het paviljoen, hoe is Emiel de crisis doorgekomen en wat heeft hij voor plannen?

Emiel constateert dat hij er nog staat, dat hij het moeilijk heeft gehad tijdens de pandemie maar dat hij het (net) heeft kunnen redden. Nog niet alles is achter de rug maar hij vertrouwt erop dat er genoeg vlees op de botten zit. Hij geeft aan een prima samenwerking te ervaren met zowel het huidige bestuur (met name met voorzitter Fons Visser) als met de mensen van Beheer, waarbij de opzet is om elkaar de ruimte te geven maar wel met de bedoeling om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen.

Als Bourgondiër is Emiel altijd bezig met nadenken over hoe je het aanbod kunt uitbreiden en verbeteren. Hij vertelt eerlijk dat een groot deel van de omzet nog altijd wordt behaald via de traditionele frituur (patat, bitterballen en frikandellen) en dranken (bier, bier en bier). Daar is op zich niets mis mee, alhoewel je je kunt afvragen in hoeverre een sportclub (waar mensen komen om gezond bezig te zijn) zich hier bij neer moet leggen.

Voor Emiel is echter duidelijk: hij zoekt de uitdaging op andere terreinen. Samen met partner, steun en toeverlaat Marjorie, verzint hij nieuwe gerechten die ze eerst samen uitproberen. Hij zegt nog een pak meer ideeën daarvoor te hebben. Opvallend is dat met name door de aanwas van vrouwelijke leden, de vraag naar meer vegetarische en veganistische mogelijkheden aanzienlijk groter is geworden. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

Ook in het randgebeuren is Emiel bezig met verduurzamen en verbeteren. Bijvoorbeeld in het omgaan met sauzen. Hij gaat voor het echte werk (kwaliteit staat voorop) maar is bezig met een leverancier die spul aanlevert met 50% minder vet (mayo) en 15% minder suiker (ketchup). Hij gebruikt biologische olie, een cyclisch product met nauwelijks afval. In de energiedrankjes zit veel minder suiker en het aanbod 0.0-alcoholvrij bier wordt groter (op de tap, er komt er nog eentje bij en op fles verkrijgbaar). Door het aanbieden van speciaal biertjes en het schenken van een mooie wijn, wordt het aloude ‘doordrinken’ in de derde helft anders gericht. Ook hier gaat kwaliteit boven kwantiteit. Als Emiel dit vertelt, merk je dat hij hierin een grote uitdaging ziet. Zijn ogen glimmen en hij kan niet ophouden met praten.

Dus wil hij zijn andere grote liefde, de BBQ, niet onvermeld laten. Hij gaat dit binnenkort, als het weer beter wordt en de zomer nadert, weer aanbieden met een mooi nieuw concept waarin zowel een vega- als een vleesversie tot de mogelijkheden behoren. Ook zijn pasta’s worden steeds meer volledig vegetarisch. Veel afnemers, die met de mond belijden niet zonder echt vlees te kunnen, merken dit laatste vaak niet eens en eten met smaak.

De kinderlimo is volledig suikervrij gemaakt en veiligheid is een belangrijk aandachtspunt (er lopen mensen met hete dranken, rennen is dus uit den boze voor de kids). Dit alles om de ouders een veilig en vertrouwd gevoel te geven.

Toch houdt het nog niet op. Emiel werkt aan duurzaamheid door kritisch te kijken naar de materialen die hij gebruikt. Deels is dit voorgeschreven (plastic rietjes zijn al verboden), maar hij wil zelf graag verder gaan. Hij gebruikt dus patatbakjes van organisch materiaal en is bezig met recyclebare koffiebekers. Voor de clubleden is van belang om je te realiseren dat we petflessen (waarop statiegeld zit) inleveren in de daarvoor bestemde bakken. Emiel verzamelt deze, en geeft de opbrengst aan een goed doel, namelijk Hercules! Het doet hem verdriet te constateren dat de zakken niet voller maar leger worden. Per 1 april komt er statiegeld op het inleveren van blikjes. Extra reden om hier aandacht voor te vragen. Vandaar dus:

OPROEP AAN ALLE LEDEN: LEVER JE PETFLESSEN (GROOT EN KLEIN) IN BIJ DE DAARVOOR BESTEMDE INLEVERPUNTEN IN HET PAVILJOEN. DIT IS GOED VOOR HET MILIEU EN JE HELPT DE CLUB ERMEE. DOE DIT VANAF 1/4 OOK MET JE BLIKJES

We sluiten dit deel af Emiels grote ideaal: werken met een lege prullenbak zodat er geen groente- en fruitafval meer overblijft. Daarvoor wil hij de schermen in het paviljoen gaan gebruiken (aanbiedingen op het scheiden van de markt onder het motto ‘Pachter, wat doet u nu?’) maar ook door de mogelijkheid te bieden om eten mee naar huis te nemen zodat hij een lege ijskast overhoudt. Dit is in ontwikkeling maar vergt nog logistieke aanpassingen.

Het heden

Vervolgens kijken we verder over het park. Ook daar is de invloed van Emiel merkbaar en hij wil er graag wat over kwijt. Als eerste noemt hij het idee om te gaan spelen met recyclebare tennisballen. Nu belanden de afgedankte ballen nog volledig bij het groot vuil maar er zijn mogelijkheden om hier anders mee om te gaan. Verder gaat het over de openingstijden van het paviljoen. De moeilijkste tijden zijn achter de rug (in de pandemie heeft hij veel kunstgrepen moeten toepassen om de zaak draaiende te houden) maar ook Emiel heeft last van personeelstekorten. Hij bekijkt per situatie of het zinvol is om open te gaan dan wel of gebruikers van het park genoeg hebben aan de koffiecorner die speciaal hiervoor is ingericht. Met lagere prijzen maar met dezelfde kwaliteit!

Het blijkt dat niet iedereen hier begrip voor heeft en dat sommigen willen dat hij toch opengaat. Een ander pijnpunt is dat Emiel weet dat er illegaal van de velden of banen gebruik wordt gemaakt (zelfs door oud-leden die een potje komen spelen) maar hij heeft geen zin heeft om als handhaver op te moeten treden. Zoals hij het ook niet altijd prettig vindt om meteen klaar te moeten staan bij calamiteiten of onrust, terwijl er anderen in de buurt zijn die dit op kunnen lossen. Wat hem herinnert aan het incident in het paviljoen waarbij hij de kastanjes uit het vuur moest halen ten koste van zijn eigen lichamelijk welzijn en waarvan de afhandeling nog altijd loopt. Een zaak die nog altijd dicht onder zijn huid zit. Hij pleit voor het aanstellen van een verenigingsmanager annex parkbeheerder, al dan niet in samenspraak met buurman Sporting. Maar misschien is het veel belangrijker om net even iets meer oog en begrip voor elkaar te hebben als dat mogelijk is.

We spreken nog over de op te knappen annexruimte die ingericht gaat worden met een aansluiting naar de koffiecorner. En Emiel doet een oproep om het (herstelde!) watertappunt beter te gebruiken zodat men geen beroep hoeft te doen op de mensen achter de bar.

Het verleden

De tijd is omgevlogen dus Emiel moet nodig weer verder met de afhandeling van zijn papierwerk. Maar hij wil me nog wel wat laten zien over de historie van onze club. Ik krijg uitleg bij de foto’s aan de wand, bij de ‘ton van Ad van der Wal’ en bij de medaillekast met unieke oude exemplaren. Emiel wil hier meer bekendheid en uitstraling aan geven en hij roept bij deze vrijwilligers op die hierover willen meedenken.

Tot slot

We constateren we dat het een nuttig gesprek was om elkaar beter te leren kennen en hem de kans te geven zijn ideeën over het voetlicht te brengen. Emiel houdt van openheid en transparantie en zou graag zien dat er meer inzicht wordt gegeven. Als voorbeeld noemt hij om aan te geven hoeveel geld het kost om al het vandalisme te bestrijden. In de hoop dat dan het besef doordringt wat voor moois en beters je met dat geld zou kunnen doen.

We nemen afscheid met de afspraak om elkaar met enige regelmaat te blijven spreken. Een goed voornemen wat mij betreft.

Frank van den Heuvel

EMIEL VROEGER

EMIEL NU

HB maart: lopende zaken lijken goed te lopen

Dinsdag jl. was er alweer een HB-vergadering aan de orde. Opnieuw met een aantal afmeldingen maar ook met een gast als stand-in: Rene ten Barge viel in voor Richard om het tennisgeluid naar voren te brengen. We besloten om het hoofdpunt van de agenda - wat zien wij als mogelijkheden en beperkingen voor de toekomst van onze vereniging? - door te schuiven omdat hierbij toch echt iedereen aanwezig moet zijn.

Nu werd de avond grotendeels gevuld met het doorspreken van allerlei lopende zaken. Met hier en daar ook wel degelijk aanzetten voor nieuwe initiatieven. De toon werd gezet door de mededeling dat Stanley Rutgers heeft besloten om zijn taak als algemeen penningmeester neer te gaan leggen. Het blijkt voor hem nagenoeg onmogelijk om voldoende tijd en aandacht aan deze forse klus te besteden, naast zijn steeds maar drukker wordende werkzaamheden. Wij begrijpen dat, maar betreuren het ook. Zaak dus om op zoek te gaan naar een waardige opvolger. Liefst nog vóór de ALV van juli.

Dus hierbij de dringende oproep om geschikte kandidaten onder de aandacht te brengen bij het bestuur. Schroom ook vooral niet om je persoonlijke belangstelling kenbaar te maken als je nadenkt om dit te gaan doen. Wij gaan graag het gesprek met je aan.

Fons meldde dat de enquête naar de stand van zaken rond de vrijwilligers is uitgegaan en dat er al een aardige respons op is gekomen. Ook de tennisafdeling is bezig met een en ander goed in beeld te krijgen. Dit alles in aansluiting op de vorige vergadering. Verder is er een nieuwe projectleider sporthal aangesteld door de gemeente. Wie weet wat dat gaat opleveren. Ook willen we na gaan denken over het aanpassen en moderniseren van de statuten.

Het rondje langs de afdelingen was maar kort dit keer. Badminton is blij met de berichtjes op de site maar had verder geen bijzonderheden, tennis heeft het lastig om voldoende vrijwilligerscapaciteit te genereren (advies: durf druk op de ketel te zetten en geef aan dat de leuke dingen anders niet meer georganiseerd kunnen worden). Verder staan zij voor de vervanging van de banen en blijkt het weer beter te gaan met Frank vd Storm. Wel constateren ze nog altijd een tekort aan lescapaciteit, iets wat ook belangrijk is voor de nieuwe leden, bijvoorbeeld om mensen te leren kennen.

Andere lopende zaken waren het afronden van de welkomsbrief voor de nieuwe leden en het onder de aandacht brengen van het opruimen van de gevonden voorwerpen. Ook over het complex worden we bijgepraat. De overdracht van Voordorp Fitness is afgerond, de verbouwing en de verhuur daarna zijn in volle gang en ook de tribunecommissie is aan het werk gegaan.

Nieuw op de agenda waren o.a.:

Het altijd mooie verslag van Rein werd goedgekeurd en een korte rondvraag sloot de avond relatief vroeg af. Er was een vraag over het recyclen van tennisballen en over het handhaven van het rookverbod op het park (als dat al formeel bestaat).

Het was een nuttige avond.

Frank van den Heuvel

Op Stap met Hercules Forever op 21 april

Een bericht van Hercules Forever over de jaarlijkse reünie.

Zorg dat u erbij bent en geef je tijdig op!

In deze nieuwsbrief:

Reünie USV Hercules
Boottocht met De Pannenkoekenboot Nijmegen
incl. onbeperkt pannenkoeken eten.

Vrijdag 21 april 2023

Inloop: 11.30 uur
Vertrek touringcar: 12.15 uur

Beste leden,  
Binnenkort is het weer zover; de jaarlijkse reünie van USV Hercules,
De datum staat vast: Vrijdag 21 april 2023. 

Dit uitje wilt u vast niet missen!  

Elk Forever lid mag 2 introducees meenemen tegen een sterk gereduceerd tarief! Ook De Derde Helft afdeling en overige Hercules leden nodigen wij van harte uit om deel te nemen. 

Wat gaan we doen?  

2 uur varen op de Waal terwijl u geniet van Hollandse Pannenkoeken en een dessertbuffet!  

We maken een prachtige boottocht met De Pannenkoekenboot langs de skyline van Nijmegen.De kapitein zorgt ervoor dat u de hoogtepunten op en langs het water te zien krijgt. Zo varen we onder de Nijmeegse bruggen (de Waalbrug, de Snelbinder en de Oversteek), bij de nevengeul, de verkeerspost, de Ooijpolder en de Bisonbaai. Uiteraard wordt de gebiedsontwikkeling niet overgeslagen. Voor een frisse neus en de zon kunt u gebruik maken van het zonnedek! Minder validen kunnen aan boord gaan via het benedendek met een rollator of een rolstoel van max. 80 cm breed. Op het benedendek bevindt zich ook het pannenkoekenbuffet. De toiletten zijn echter op het bovendek en alleen te bereiken via een trap.

Er is geen lift of invalidentoilet aan boord.

Wij raden mindervaliden dan ook aan om vooraf gebruik te maken van het toilet bij Holland Casino. 

Aan boord wordt u verwend met een uitgebreid pannenkoeken-en dessertbuffet. De keuze is reuze. Met andere Herculanen en Herculienen geniet u onbeperkt van versgebakken spek-, kaas-, appel- en naturel pannenkoeken. Versier deze met  tal van toppings, van zoet tot hartig. Twijfelen hoeft niet, want de volgende ronde kiest u gewoon weer een andere pannenkoek! 

Het programma in het kort: 

11.30 uur: ontvangst bij Paviljoen Hercules met een kopje koffie/thee,
12.15 uur: vertrek per touringcar,
13.15 uur: boarden bij de Pannenkoekenboot Nijmegen,
13.30-15.30 uur: rondvaart met (onbeperkt) pannenkoeken- en dessertbuffet,
15.45 uur: vertrek per touringcar,
±16.45 uur: aankomst bij Paviljoen Hercules.

Graag borrelen wij nog wat na om met u te proosten op deze fantastische dag!
Iedere deelnemer ontvangt vanuit Hercules Forever 1 gratis consumptie bij terugkeer.


Vanaf 17.00 uur: ontvangst van de jubilarissen met vanaf 18 uur een door Hercules georganiseerd programma met o.a. cabaret.
Rond 19.00 uur: de speldjes zullen worden uitgereikt.

Wij hopen van harte dat u met ons mee gaat.
Wanneer u betaalt dan schrijft u zich automatisch in.
We hopen op een gezellige, grote groep passagiers! Er kunnen maximaal 66 personen mee. Dus vol=vol!

Zoals vermeld wordt dit uitje u aangeboden door het bestuur van Hercules Forever tegen het sterk gereduceerde tarief van € 20,00,- per persoon.
Elk Forever lid mag 2 introducees meenemen.

U kunt het bedrag overmaken op rekeningnummer NL19INGB0003035487 t.n.v. HERCULES FOREVER O.v.v. Reünie 2023 + de namen van de passagiers.

S.v.p. overmaken vóór 7 april zodat wij weten met welk aantal deelnemers wij rekening mogen houden.

De bus is geschikt voor rolstoel vervoer. Er is wel hulp nodig bij het instappen.
De vertreklocatie van de Pannenkoekenboot Nijmegen is de Waalkade tegenover het Holland Casino in Nijmegen. Mindervaliden mogen bij Holland Casino gebruik maken van het toilet.
Komt u met eigen vervoer: Op de Waalkade zijn geen parkeermogelijkheden.
De dichtstbijzijnde parkeergarages zijn Kelfkensbos en Eiermarkt.
Beide garages zijn op loopafstand van de Waalkade.

We zien jullie graag op 21 april aanstaande! 

Your captains,  

Jack, Frans, Anja, Karin en Wendy

Iedereen aan boord!! 

Badminton clubkampioenschappen

Binnenkort vindt er op twee zondagen een intern clubkampioenschap plaats van onze badmintonafdeling. Je kunt hieraan nog deelnemen maar het is ook leuk als je gewoon gaat kijken natuurlijk.

Lees hieronder de benodigde informatie:

Beste clubgenoten,

Zondag 26 maart en zondag 16 april spelen we weer een gezellig clubtoernooi! Op 26 maart spelen we de singles en dubbels en op 16 april de mixen. Klik op de onderstaande link om je in te schrijven en lees daarna verder voor meer details: http://tinyurl.com/hercules2023.

Inschrijven kan tot 19 maart.

Afhankelijk van het aantal inschrijvingen spelen we in poules of in het Zwitsers Ladder systeem, in beide gevallen met als afsluiting een finale om de Clubkampioen te bepalen. In beide gevallen speel je dus meerdere wedstrijden per onderdeel, tegen tegenstanders van een vergelijkbaar niveau. Het toernooi is dus leuk voor recreanten en competitiespelers! 

Hier de verdere details voor beide dagen:- De zaal is geopend om 11.45 uur en om 12.00 beginnen de wedstrijden.
- Een wedstrijd wordt gespeeld over 3 sets.
- Tussen de wedstrijden proberen we zoveel mogelijk een paar minuten pauze te houden. 
- Per wedstrijd stelt de club 2 veren shuttles ter beschikking; nylon shuttles zijn ook aanwezig.
- Afhankelijk van de voortgang gedurende de dag eindigen we de laatste ronde tussen 17:00 en 18:00 uur.


Op de 16e april kun je na afloop ook eten. Kosten hiervoor zijn tussen de 12,50 - 15,00 euro voor een voortreffelijke maaltijd. Wij hopen op veel gezellige en fanatieke wedstrijden! En dat de clubkampioen mag genieten van zijn welverdiende prijs en een jaar durende roem als clubkampioen! 

Groet en tot de 26e maart en de 16e april! Peter en Michaël
 
USV HerculesAfdeling Badminton

Meedoen aan een duurzaam buurt-initiatief?!

We ontvingen een bericht van Veemarkt Samen. Een initiatief van buurtbewoners. Zij profileren zichzelf als volgt:

Veemarkt Samen is een non-profit initiatief voor, door en met
buurtbewoners van de Veemarkt in Utrecht.
We zijn een buurt waarin we samen leuke activiteiten
organiseren voor elkaar. Bewoners van de Veemarkt komen
samen om de buurt groener en duurzamer te maken, want we
gaan voor een veerkrachtige toekomst en maximaal woongeluk.

In het kader van duurzaamheidsontwikkeling en het werken aan klimaatverbetering willen ze onderzoek doen naar het rijden in elektrische auto's en het onderzoeken van de mogelijkheden voor deelmobiliteit. Vandaar de volgende oproep.

Hallo! Hierbij een bericht van Veemarkt Samen: Heb jij interesse om in een elektrische auto te rijden? Om kosten te verlagen? Of om een bijdrage te leveren aan de klimaatverbetering? Donderdagavond (9 maart) om 20.30 uur is er een vrijblijvende online informatieavond van Veemarkt Samen met uitleg over deelmobiliteit en hoe je mee kunt doen. Kom jij ook? Je kunt ook langskomen op de fysieke bijeenkomst op dinsdagavond 14 maart om 20.30 uur in de Voorveldsehof (Blaarkopstraat 1).

NEEM DEEL AAN ONZE
VOORLICHTINGSEVENEMENTEN

donderdag 9 maart - onlinedonderdag 9 maart - online
zie www.veemarktsamen.nl/veemarkt-deelt

dinsdag 14 maart - fysiekdinsdag 14 maart - fysiek
Voorveldsehof, Blaarkopstraat 1

Aanvang beide evenementen om 20:30 uur

Omdat we het een mooi idee vinden en omdat we hechten aan een goed contact met onze buren, willen we dit plan graag onder de aandacht brengen.

Namens het hoofdbestuur,

Frank van den Heuvel
secretaris usv Hercules

Nog meer badmintonglorie

Het blijkt dat ook het J2 team van de badmintonafdeling met vlag en wimpel kampioen is geworden. Dus ook zij verdienen het om in het zonnetje gezet te worden. Een ouder schreef het volgende stukje:

Zaterdag 18 februari kregen de kampioenen van badminton team Hercules J2 O17 hun welverdiende Celebrations bokaal uitgereikt door Marc van Kilsdonk, namens het bestuur van de afdeling badminton

Ondanks dat ze na de competitiewedstrijden van het weekend daarvóór reeds wisten dat ze kampioen zouden zijn, waren ze met alle 14 van de 14 ongeslagen en gewonnen competitiewedstrijden toch helemaal blij en uitgelaten. 

Maar liefst  71  van de 84 wedstrijdpunten werden behaald. Het kampioenschap was daarom meer dan verdiend.

Gefeliciteerd team J2 O17!!

Wij sluiten ons hier graag bij aan. De nemen van de heren zijn overigens:

Vlnr. Willem van de Werken, Lucas Golstein, Romeo Stekelenburg, Sebastiaan Vastrik.

Lat het vooral ook een inspiratiebron zijn voor alle overige teams van Hercules, van welke afdeling dan ook.

Frank van den Heuvel

Badminton team 1: kampioen!

Team 1 van de badminton is kampioen en promoveert daarmee naar de 4e divisie !

Het team bestaande uit Sanne van Griensven, Birgit Leerling, Emmy Manders, Peter Zijlstra, Niels Pijnenburg en Sander Dekker is al direct in het begin van de competitie voortvarend van start gegaan.  In een rechte lijn naar boven stegen ze snel naar de eerste plaats en hebben die niet meer afgestaan. Het kampioenschap was daarmee al bij de een na laatste uitwedstrijd behaald, maar gister tijdens hun laatste thuiswedstrijd zijn zij namens het badmintonbestuur en alle Herculanen gehuldigd. Helaas waren Birgit en Niels om gezellige redenen niet aanwezig. Van harte gefeliciteerd en veel succes in de 4e divisie gewenst !

Paul Schriek ontvangt Charles Nicolaibeker

Op de ALV in december was al medegedeeld dat hij hem zou krijgen, maar pas afgelopen week was er een goede gelegenheid om de Charles Nicolaibeker te overhandigen aan de terechte winnaar Paul Schriek, met name voor zijn jarenlange inspanningen als penningmeester van de Stichting.

Voorzitter Fons Visser kweet zich van deze mooie taak, zoals op de foto te zien is.

Paul, van harte, nogmaals dank voor al werk en de beker is je meer dan gegund!

Frank van den Heuvel