HB vergadering met verrassing

Algemeen

Afgelopen dinsdag stond de maandelijkse HB-vergadering op het programma. Met een behoorlijk volle agenda waarop veel losse, korte maar belangrijke punten stonden (zoals bijvoorbeeld het zoeken naar een nieuwe penningmeester, het onder de aandacht brengen van de statiegeldactie en het opfrissen van de statuten). Als grotere punten kwamen aan de orde de voortgang in de communicatiewerkgroep en een eerste brainstorm over de toekomst van de vereniging qua ambities en mogelijkheden.

Maar voordat we daaraan toekwamen, werden we verrast door een zeer snelle actie en een eerste uiting van de plannen van Lex Kaasschieter, die gevraagd is om de huisstyling van de club te herzien. We hebben hem dit pas heel onlangs gevraagd maar hij is dusdanig voortvarend te werk gegaan dat hij de voorstellen voor een nieuw logo, met een eigentijdse variant van onze held Hercules, al vandaag aan ons wilde voorleggen. De vergadering was onder de indruk en koos, na enig beraad, unaniem voor één van de voorstellen. Met het verzoek om dit alles verder uit te werken en zo snel mogelijk in de vereniging uit te zetten. En met uiteraard dank en hulde voor dit snelle resultaat.

Binnenkort zult ook u de uitkomsten kunnen merken (en hopelijk bewonderen).

Laat dat ook een indicatie zijn voor het elan waarmee de communicatiegroep het hele plaatje van in- en externe communicatie tegen het licht zal gaan houden. Meer afstemming en een beter doordachte strategie om Hercules in den brede over het voetlicht te brengen zijn daarbij de uitgangspunten. Er is nog een hoop werk te verrichten maar het begin is zeker gemaakt.

In de discussie over de toekomst spraken we eerst over de ideeën uit het onlangs opnieuw vastgestelde Sportakkoord. Daarin wordt opgeroepen om verder te kijken dan de sport alleen door een vereniging 2.0 te gaan ontwikkelen met daarin meer plaats voor zaken als preventie, gezond ouder worden en maatschappelijk ondernemen. Waarbij de primaire functie die we hebben, namelijk het aanbieden van sportfaciliteiten, uiteraard niet vergeten mag worden. Daarbij kwamen ook de ambities van en de mogelijke knelpunten tussen de afdelingen ter sprake. Zijn er grenzen aan de groei, is er afstemming tussen de afdelingen en kunnen we borgen dat iedereen voldoende aan zijn trekken komt? Hoe gaan we mee in de tijd, waar moeten we moderniseren en is ons aanbod nog passend? Vragen genoeg dus waar in de loop van de tijd nog antwoorden voor gezocht moeten worden. Dit onderwerp wordt dus zeker vervolgd.

In het rondje langs de afdelingen kwam aan de orde dat badminton op zoek is naar een nieuwe trainer, dat de goalballers een kampioensteam mochten verwelkomen en dat zij hard in de voorbereiding zijn voor hun grote toernooi (let op de crowdfundingsactie!) en dat ook voetbal dit jaar weer een groot toernooi op de rol heeft staan (met Hemelvaart). Daarnaast zijn zij hard aan het nadenken over hoe het volgende seizoen vorm gaat krijgen (met name de wedstrijden van de Zondag 1).

Tevens werd definitief vastgelegd dat de ALV van juni gehouden zal worden op maandag 19/6 as. Noteer die datum dus in de agenda’s, de uitnodiging volgt later.

Al met al weer een welgevulde vergaderavond die ook pas rond de klok van tien gesloten kon worden.

Frank van den Heuvel

PS: Omdat het nieuwe logo nog niet gereed is voor publicatie, is de header nog voorzien van het oude exemplaar

14 april 2023

HB vergadering met verrassing

Afgelopen dinsdag stond de maandelijkse HB-vergadering op het programma. Met een behoorlijk volle agenda waarop veel losse, korte maar belangrijke punten stonden (zoals bijvoorbeeld het zoeken naar een nieuwe penningmeester, het onder de aandacht brengen van de statiegeldactie en het opfrissen van de statuten). Als grotere punten kwamen aan de orde de voortgang in de communicatiewerkgroep en een eerste brainstorm over de toekomst van de vereniging qua ambities en mogelijkheden.

Maar voordat we daaraan toekwamen, werden we verrast door een zeer snelle actie en een eerste uiting van de plannen van Lex Kaasschieter, die gevraagd is om de huisstyling van de club te herzien. We hebben hem dit pas heel onlangs gevraagd maar hij is dusdanig voortvarend te werk gegaan dat hij de voorstellen voor een nieuw logo, met een eigentijdse variant van onze held Hercules, al vandaag aan ons wilde voorleggen. De vergadering was onder de indruk en koos, na enig beraad, unaniem voor één van de voorstellen. Met het verzoek om dit alles verder uit te werken en zo snel mogelijk in de vereniging uit te zetten. En met uiteraard dank en hulde voor dit snelle resultaat.

Binnenkort zult ook u de uitkomsten kunnen merken (en hopelijk bewonderen).

Laat dat ook een indicatie zijn voor het elan waarmee de communicatiegroep het hele plaatje van in- en externe communicatie tegen het licht zal gaan houden. Meer afstemming en een beter doordachte strategie om Hercules in den brede over het voetlicht te brengen zijn daarbij de uitgangspunten. Er is nog een hoop werk te verrichten maar het begin is zeker gemaakt.

In de discussie over de toekomst spraken we eerst over de ideeën uit het onlangs opnieuw vastgestelde Sportakkoord. Daarin wordt opgeroepen om verder te kijken dan de sport alleen door een vereniging 2.0 te gaan ontwikkelen met daarin meer plaats voor zaken als preventie, gezond ouder worden en maatschappelijk ondernemen. Waarbij de primaire functie die we hebben, namelijk het aanbieden van sportfaciliteiten, uiteraard niet vergeten mag worden. Daarbij kwamen ook de ambities van en de mogelijke knelpunten tussen de afdelingen ter sprake. Zijn er grenzen aan de groei, is er afstemming tussen de afdelingen en kunnen we borgen dat iedereen voldoende aan zijn trekken komt? Hoe gaan we mee in de tijd, waar moeten we moderniseren en is ons aanbod nog passend? Vragen genoeg dus waar in de loop van de tijd nog antwoorden voor gezocht moeten worden. Dit onderwerp wordt dus zeker vervolgd.

In het rondje langs de afdelingen kwam aan de orde dat badminton op zoek is naar een nieuwe trainer, dat de goalballers een kampioensteam mochten verwelkomen en dat zij hard in de voorbereiding zijn voor hun grote toernooi (let op de crowdfundingsactie!) en dat ook voetbal dit jaar weer een groot toernooi op de rol heeft staan (met Hemelvaart). Daarnaast zijn zij hard aan het nadenken over hoe het volgende seizoen vorm gaat krijgen (met name de wedstrijden van de Zondag 1).

Tevens werd definitief vastgelegd dat de ALV van juni gehouden zal worden op maandag 19/6 as. Noteer die datum dus in de agenda’s, de uitnodiging volgt later.

Al met al weer een welgevulde vergaderavond die ook pas rond de klok van tien gesloten kon worden.

Frank van den Heuvel

PS: Omdat het nieuwe logo nog niet gereed is voor publicatie, is de header nog voorzien van het oude exemplaar

Meer berichten

Call to action