HB: Vergaderen is (ook) vooruitzien

Algemeen

De laatst gehouden HB-vergadering was alweer meer dan een week geleden, maar ik ben u nog een verslag erover schuldig. Bij deze.

De vergadering zelf (die door omstandigheden een week uitgesteld was), stond dit keer in het teken van nadenken en uitwisselen over een flink aantal zaken die nog meer vorm en inhoud moeten krijgen in de komende tijd.

Maar we begonnen met stil te staan bij de trieste en zorgelijke gezondheidssituatie van Sydney Volten. Een bericht waar we allen stil van werden en waarbij ons helaas niet veel meer rest dan hem en zijn naasten veel sterkte toe te wensen. Uiteraard zullen we namens het bestuur passende aandacht aan hem geven.

Van de inhoudelijke punten die daarna aan de orde kwamen, kan ik de volgende hoofdlijnen aan u meegeven.

 • Er is een nieuwe projectleider namens de gemeente aangesteld voor het sportpark en de omgeving. We zijn inmiddels met hem in gesprek over de wensen, ideeën en mogelijkheden. Een zaak van wat langere adem vermoedelijk
 • Er is een nieuw sportakkoord afgesloten binnen Utrecht. We houden goed in de gaten waar onze belangen het best mee gediend zijn en wat dit voor ons kan betekenen.
 • Binnen de sponsorcommissie is een en ander veranderd, bijvoorbeeld qua samenstelling. Een mooi moment om weer eens met elkaar te gaan spreken over de wederzijdse verwachtingen.
 • Als voorbereiding op de ALV van december (noteert u vast de datum 18/12 in uw agenda?), heeft de penningmeester het extra druk met de afronding van het boekjaar en de begroting voor 2024. We hebben het traject en de stand van zaken besproken.
 • De afstemming tussen de afdelingen voetbal en cricket is nog volop in discussie en in beweging. Het is voor de hele vereniging van het grootste belang om dit onderwerp goed af te handelen. We nemen daar dan ook ruim de tijd voor. Wordt vervolgd.
 • We hebben nagedacht over het versterken van de bestuurskracht en het slagvaardiger maken van het beleid. Te denken valt daarbij aan het aanstellen van een verenigingsmanager met specifieke taken in de ondersteuning en de controle op de uitvoering van genomen beslissingen. Ook hierop gaan we later nog terugkomen.
 • We zijn bezig met het formuleren van de zaken die we op facilitair gebied van de Stichting kunnen verwachten. Dit als uitvloeisel van het overleg van vlak voor de zomer. Een eerste versie van zo’n overeenkomst is gepasseerd en geeft alvast een goede aanzet.
 • In het verlengde daarvan hebben we ook weer gesproken over het complex en de verbouwingen en aanpassingen. De annexruimte krijgt al meer vorm en aankleding maar er zijn nog plannen ter verdere verfraaiing. De verbouwing van de westvleugel vergt ook de nodige aandacht, met name gezien de financiële consequenties. Hierover houden we nauw contact en overleg met de Stichting.
 • De trainer en aanjager van de goalballafdeling heeft ons bijgepraat over het wel en wee van dit kleine maar sympathieke deel van onze club. Die wel, en dat weet vermoedelijk lang niet iedereen, een team herbergt dat zich nationaal kampioen mag noemen. Iets waar Hercules (en de stad Utrecht in bredere zin) met recht trots op mag zijn. Maar in dat succes, ligt ook een deel van de beperkingen opgesloten. Goalball dreigt namelijk een beetje aan het eigen succes ten onder te gaan omdat met name de trainingsruimte met bijbehorende faciliteiten (voor o.a. een derde helft) volstrekt ontoereikend is. Helaas zijn hiervoor geen simpele oplossingen voorhanden. Maar de ambities om te groeien en nog beter te worden, zijn zeker aanwezig. We willen graag met hen verder denken over wat er in deze mogelijk is. Aan de afdeling is dus gevraagd om met een concreet plan/voorstel te komen.
 • Uiteraard hebben we ook de vaste punten afgewerkt. Afsprakenlijst doornemen, rondje langs de velden, goedkeuring verslag vorige keer en rondvraag. Dat leverde deze keer geen belangrijke zaken op. Maar we hopen natuurlijk wel op succes voor de zondag 1 in de bekerstrijd tegen Scheveningen as woensdag.

Volgende afspraak: donderdag 9 november.

Frank van den Heuvel

28 oktober 2023

HB: Vergaderen is (ook) vooruitzien

De laatst gehouden HB-vergadering was alweer meer dan een week geleden, maar ik ben u nog een verslag erover schuldig. Bij deze.

De vergadering zelf (die door omstandigheden een week uitgesteld was), stond dit keer in het teken van nadenken en uitwisselen over een flink aantal zaken die nog meer vorm en inhoud moeten krijgen in de komende tijd.

Maar we begonnen met stil te staan bij de trieste en zorgelijke gezondheidssituatie van Sydney Volten. Een bericht waar we allen stil van werden en waarbij ons helaas niet veel meer rest dan hem en zijn naasten veel sterkte toe te wensen. Uiteraard zullen we namens het bestuur passende aandacht aan hem geven.

Van de inhoudelijke punten die daarna aan de orde kwamen, kan ik de volgende hoofdlijnen aan u meegeven.

 • Er is een nieuwe projectleider namens de gemeente aangesteld voor het sportpark en de omgeving. We zijn inmiddels met hem in gesprek over de wensen, ideeën en mogelijkheden. Een zaak van wat langere adem vermoedelijk
 • Er is een nieuw sportakkoord afgesloten binnen Utrecht. We houden goed in de gaten waar onze belangen het best mee gediend zijn en wat dit voor ons kan betekenen.
 • Binnen de sponsorcommissie is een en ander veranderd, bijvoorbeeld qua samenstelling. Een mooi moment om weer eens met elkaar te gaan spreken over de wederzijdse verwachtingen.
 • Als voorbereiding op de ALV van december (noteert u vast de datum 18/12 in uw agenda?), heeft de penningmeester het extra druk met de afronding van het boekjaar en de begroting voor 2024. We hebben het traject en de stand van zaken besproken.
 • De afstemming tussen de afdelingen voetbal en cricket is nog volop in discussie en in beweging. Het is voor de hele vereniging van het grootste belang om dit onderwerp goed af te handelen. We nemen daar dan ook ruim de tijd voor. Wordt vervolgd.
 • We hebben nagedacht over het versterken van de bestuurskracht en het slagvaardiger maken van het beleid. Te denken valt daarbij aan het aanstellen van een verenigingsmanager met specifieke taken in de ondersteuning en de controle op de uitvoering van genomen beslissingen. Ook hierop gaan we later nog terugkomen.
 • We zijn bezig met het formuleren van de zaken die we op facilitair gebied van de Stichting kunnen verwachten. Dit als uitvloeisel van het overleg van vlak voor de zomer. Een eerste versie van zo’n overeenkomst is gepasseerd en geeft alvast een goede aanzet.
 • In het verlengde daarvan hebben we ook weer gesproken over het complex en de verbouwingen en aanpassingen. De annexruimte krijgt al meer vorm en aankleding maar er zijn nog plannen ter verdere verfraaiing. De verbouwing van de westvleugel vergt ook de nodige aandacht, met name gezien de financiële consequenties. Hierover houden we nauw contact en overleg met de Stichting.
 • De trainer en aanjager van de goalballafdeling heeft ons bijgepraat over het wel en wee van dit kleine maar sympathieke deel van onze club. Die wel, en dat weet vermoedelijk lang niet iedereen, een team herbergt dat zich nationaal kampioen mag noemen. Iets waar Hercules (en de stad Utrecht in bredere zin) met recht trots op mag zijn. Maar in dat succes, ligt ook een deel van de beperkingen opgesloten. Goalball dreigt namelijk een beetje aan het eigen succes ten onder te gaan omdat met name de trainingsruimte met bijbehorende faciliteiten (voor o.a. een derde helft) volstrekt ontoereikend is. Helaas zijn hiervoor geen simpele oplossingen voorhanden. Maar de ambities om te groeien en nog beter te worden, zijn zeker aanwezig. We willen graag met hen verder denken over wat er in deze mogelijk is. Aan de afdeling is dus gevraagd om met een concreet plan/voorstel te komen.
 • Uiteraard hebben we ook de vaste punten afgewerkt. Afsprakenlijst doornemen, rondje langs de velden, goedkeuring verslag vorige keer en rondvraag. Dat leverde deze keer geen belangrijke zaken op. Maar we hopen natuurlijk wel op succes voor de zondag 1 in de bekerstrijd tegen Scheveningen as woensdag.

Volgende afspraak: donderdag 9 november.

Frank van den Heuvel

Meer berichten

Call to action