HB: Terugkijken en vooruitzien

Algemeen

De vergadering van dinsdag jl. stond in het kader van bovengenoemde thema’s. Met mogelijk iets meer nadruk op de toekomst dan. Want een belangrijk deel van de beraadslagingen ging over de veranderingen die eraan zitten te komen met betrekking tot de thuiswedstrijden van de Zondag 1, die komend seizoen een aantal keren op de zaterdag geplaatst moeten gaan worden als gevolg van de plannen van de bond. Er lag een mooi, afgewogen voorstel op tafel en dus kon de vergadering de voetbalafdeling groen licht geven om verder te gaan met de uitwerking van een en ander.

Maar ook de cricketers zijn weer begonnen met hun seizoen en dus was het nodig om daar aandacht aan te besteden. Want de overlap met het voetbalseizoen wordt almaar groter en vanuit de KNCB worden er meer eisen gesteld. Genoeg reden tot intern overleg zodat er voldoende ruimte zal zijn om te kunnen spelen in de weekenden. Maar ook hier zijn goede stappen gemaakt zodat we ervan uit kunnen gaan dat het geregeld kan worden.

De terugblik bestond uit het bekijken van de conceptjaarrekening over 2022. Penningmeester Stanley had een en ander voorbereid en presenteerde de cijfers en de bijbehorende conclusies. Uiteraard waren er vragen over te stellen maar het geheel zag er nu al goed uit met een bevredigend totaalresultaat. De definitieve versie zal op de ALV van 19/6 (noteer die datum) aan de leden gepresenteerd worden.

Andere onderwerpen die gericht zijn op de toekomst waren het plan om het complex nu geheel rookvrij te gaan maken (een verplichting die ingaat per 1/8) en hoe dit te communiceren naar zowel interne als externe betrokkenen (want ook onder de eigen leden is een aantal verstokte rokers die hun gewoonten aan zullen moeten passen) en de voortgang van de communicatiewerkgroep, die hard aan de weg timmert.

Uiteraard maakten we een rondje langs de velden en banen. Ook hier was het terugkijken (we hebben goalballkampioenen, hun crowdfunding loopt aardig, er was een succesvol open badmintontoernooi) en vooruitzien (er komt een groot voetbaltoernooi met Hemelvaart, haalt zondag 1 de nacompetitie en meer, gaan de cricketers hun doelstelling halen zodat ze weer tegen ‘die andere club’ mogen gaan spelen, hoe gaan de tennissers het doen, de tennisclubkampioenschappen staan op de rol, we werken toe naar het grote goalballtoernooi, het zomerbadminton komt eraan en de teamindelingen voor het komend voetbalseizoen zijn in volle gang) en bekeken we de stand van zaken rond het complex en de verbouwing.

Een punt wat nog verder uitgezocht en uitgewerkt moet worden betrof de digitale vindbaarheid van met name de badmintonafdeling. Die is nu nog erg laag (we worden soms zelfs helemaal niet gevonden) terwijl het toch van belang is voor je PR en de aanwas van nieuwe leden. Besloten is om de webmaster te vragen om hier een voorstel ter verbetering voor te doen.

In de rondvraag werd o.a. nog kort teruggeblikt op het onlangs gehouden verjaardagsfeestje van de club. Dat was zeker een gezellige bijeenkomst maar we moeten nadenken hoe we dit een goed vervolg kunnen geven. Daar hebben we dus nog ongeveer een jaar voor.

Met een goed gevoel omdat we de volle agenda konden afwerken maar wat later dan gebruikelijk (ver na tienen) sloot voorzitter Fons de vergadering.

12 mei 2023

HB: Terugkijken en vooruitzien

De vergadering van dinsdag jl. stond in het kader van bovengenoemde thema’s. Met mogelijk iets meer nadruk op de toekomst dan. Want een belangrijk deel van de beraadslagingen ging over de veranderingen die eraan zitten te komen met betrekking tot de thuiswedstrijden van de Zondag 1, die komend seizoen een aantal keren op de zaterdag geplaatst moeten gaan worden als gevolg van de plannen van de bond. Er lag een mooi, afgewogen voorstel op tafel en dus kon de vergadering de voetbalafdeling groen licht geven om verder te gaan met de uitwerking van een en ander.

Maar ook de cricketers zijn weer begonnen met hun seizoen en dus was het nodig om daar aandacht aan te besteden. Want de overlap met het voetbalseizoen wordt almaar groter en vanuit de KNCB worden er meer eisen gesteld. Genoeg reden tot intern overleg zodat er voldoende ruimte zal zijn om te kunnen spelen in de weekenden. Maar ook hier zijn goede stappen gemaakt zodat we ervan uit kunnen gaan dat het geregeld kan worden.

De terugblik bestond uit het bekijken van de conceptjaarrekening over 2022. Penningmeester Stanley had een en ander voorbereid en presenteerde de cijfers en de bijbehorende conclusies. Uiteraard waren er vragen over te stellen maar het geheel zag er nu al goed uit met een bevredigend totaalresultaat. De definitieve versie zal op de ALV van 19/6 (noteer die datum) aan de leden gepresenteerd worden.

Andere onderwerpen die gericht zijn op de toekomst waren het plan om het complex nu geheel rookvrij te gaan maken (een verplichting die ingaat per 1/8) en hoe dit te communiceren naar zowel interne als externe betrokkenen (want ook onder de eigen leden is een aantal verstokte rokers die hun gewoonten aan zullen moeten passen) en de voortgang van de communicatiewerkgroep, die hard aan de weg timmert.

Uiteraard maakten we een rondje langs de velden en banen. Ook hier was het terugkijken (we hebben goalballkampioenen, hun crowdfunding loopt aardig, er was een succesvol open badmintontoernooi) en vooruitzien (er komt een groot voetbaltoernooi met Hemelvaart, haalt zondag 1 de nacompetitie en meer, gaan de cricketers hun doelstelling halen zodat ze weer tegen ‘die andere club’ mogen gaan spelen, hoe gaan de tennissers het doen, de tennisclubkampioenschappen staan op de rol, we werken toe naar het grote goalballtoernooi, het zomerbadminton komt eraan en de teamindelingen voor het komend voetbalseizoen zijn in volle gang) en bekeken we de stand van zaken rond het complex en de verbouwing.

Een punt wat nog verder uitgezocht en uitgewerkt moet worden betrof de digitale vindbaarheid van met name de badmintonafdeling. Die is nu nog erg laag (we worden soms zelfs helemaal niet gevonden) terwijl het toch van belang is voor je PR en de aanwas van nieuwe leden. Besloten is om de webmaster te vragen om hier een voorstel ter verbetering voor te doen.

In de rondvraag werd o.a. nog kort teruggeblikt op het onlangs gehouden verjaardagsfeestje van de club. Dat was zeker een gezellige bijeenkomst maar we moeten nadenken hoe we dit een goed vervolg kunnen geven. Daar hebben we dus nog ongeveer een jaar voor.

Met een goed gevoel omdat we de volle agenda konden afwerken maar wat later dan gebruikelijk (ver na tienen) sloot voorzitter Fons de vergadering.

Meer berichten

Call to action