HB maart: lopende zaken lijken goed te lopen

Algemeen

Dinsdag jl. was er alweer een HB-vergadering aan de orde. Opnieuw met een aantal afmeldingen maar ook met een gast als stand-in: Rene ten Barge viel in voor Richard om het tennisgeluid naar voren te brengen. We besloten om het hoofdpunt van de agenda – wat zien wij als mogelijkheden en beperkingen voor de toekomst van onze vereniging? – door te schuiven omdat hierbij toch echt iedereen aanwezig moet zijn.

Nu werd de avond grotendeels gevuld met het doorspreken van allerlei lopende zaken. Met hier en daar ook wel degelijk aanzetten voor nieuwe initiatieven. De toon werd gezet door de mededeling dat Stanley Rutgers heeft besloten om zijn taak als algemeen penningmeester neer te gaan leggen. Het blijkt voor hem nagenoeg onmogelijk om voldoende tijd en aandacht aan deze forse klus te besteden, naast zijn steeds maar drukker wordende werkzaamheden. Wij begrijpen dat, maar betreuren het ook. Zaak dus om op zoek te gaan naar een waardige opvolger. Liefst nog vóór de ALV van juli.

Dus hierbij de dringende oproep om geschikte kandidaten onder de aandacht te brengen bij het bestuur. Schroom ook vooral niet om je persoonlijke belangstelling kenbaar te maken als je nadenkt om dit te gaan doen. Wij gaan graag het gesprek met je aan.

Fons meldde dat de enquête naar de stand van zaken rond de vrijwilligers is uitgegaan en dat er al een aardige respons op is gekomen. Ook de tennisafdeling is bezig met een en ander goed in beeld te krijgen. Dit alles in aansluiting op de vorige vergadering. Verder is er een nieuwe projectleider sporthal aangesteld door de gemeente. Wie weet wat dat gaat opleveren. Ook willen we na gaan denken over het aanpassen en moderniseren van de statuten.

Het rondje langs de afdelingen was maar kort dit keer. Badminton is blij met de berichtjes op de site maar had verder geen bijzonderheden, tennis heeft het lastig om voldoende vrijwilligerscapaciteit te genereren (advies: durf druk op de ketel te zetten en geef aan dat de leuke dingen anders niet meer georganiseerd kunnen worden). Verder staan zij voor de vervanging van de banen en blijkt het weer beter te gaan met Frank vd Storm. Wel constateren ze nog altijd een tekort aan lescapaciteit, iets wat ook belangrijk is voor de nieuwe leden, bijvoorbeeld om mensen te leren kennen.

Andere lopende zaken waren het afronden van de welkomsbrief voor de nieuwe leden en het onder de aandacht brengen van het opruimen van de gevonden voorwerpen. Ook over het complex worden we bijgepraat. De overdracht van Voordorp Fitness is afgerond, de verbouwing en de verhuur daarna zijn in volle gang en ook de tribunecommissie is aan het werk gegaan.

Nieuw op de agenda waren o.a.:

  • Het Nationaal Ouderenfonds gaat een congres en een manifestatie houden op het sportpark. Dit zal op 8 juni plaats gaan vinden.
  • Vanuit de gemeenteraad is er een initiatief gestart om verenigingen meer (maatschappelijk) ondernemend te maken en daarvoor ruimte te creëren. Met name overdag moeten daar nog mogelijkheden liggen. Hercules heeft, met drie andere clubs uit de stad, een werkgroep gevormd om hier verder over na te denken en het vorm te gaan geven.
  • Er is een uitgebreid overleg geweest met een groep Herculanen die zich al bezig houden of die zich bezig willen gaan houden met alles op het gebied van de interne en externe communicatie. Een eerste inventarisatie leert dat er enerzijds al veel gebeurt en gebeurd is maar dat het anderzijds nodig is om dit alles te stroomlijnen, onder iets strakkere regie te plaatsten, te uniformeren en vooral ook: van een duidelijk doel en opdracht te voorzien. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Het altijd mooie verslag van Rein werd goedgekeurd en een korte rondvraag sloot de avond relatief vroeg af. Er was een vraag over het recyclen van tennisballen en over het handhaven van het rookverbod op het park (als dat al formeel bestaat).

Het was een nuttige avond.

Frank van den Heuvel

17 maart 2023

HB maart: lopende zaken lijken goed te lopen

Dinsdag jl. was er alweer een HB-vergadering aan de orde. Opnieuw met een aantal afmeldingen maar ook met een gast als stand-in: Rene ten Barge viel in voor Richard om het tennisgeluid naar voren te brengen. We besloten om het hoofdpunt van de agenda – wat zien wij als mogelijkheden en beperkingen voor de toekomst van onze vereniging? – door te schuiven omdat hierbij toch echt iedereen aanwezig moet zijn.

Nu werd de avond grotendeels gevuld met het doorspreken van allerlei lopende zaken. Met hier en daar ook wel degelijk aanzetten voor nieuwe initiatieven. De toon werd gezet door de mededeling dat Stanley Rutgers heeft besloten om zijn taak als algemeen penningmeester neer te gaan leggen. Het blijkt voor hem nagenoeg onmogelijk om voldoende tijd en aandacht aan deze forse klus te besteden, naast zijn steeds maar drukker wordende werkzaamheden. Wij begrijpen dat, maar betreuren het ook. Zaak dus om op zoek te gaan naar een waardige opvolger. Liefst nog vóór de ALV van juli.

Dus hierbij de dringende oproep om geschikte kandidaten onder de aandacht te brengen bij het bestuur. Schroom ook vooral niet om je persoonlijke belangstelling kenbaar te maken als je nadenkt om dit te gaan doen. Wij gaan graag het gesprek met je aan.

Fons meldde dat de enquête naar de stand van zaken rond de vrijwilligers is uitgegaan en dat er al een aardige respons op is gekomen. Ook de tennisafdeling is bezig met een en ander goed in beeld te krijgen. Dit alles in aansluiting op de vorige vergadering. Verder is er een nieuwe projectleider sporthal aangesteld door de gemeente. Wie weet wat dat gaat opleveren. Ook willen we na gaan denken over het aanpassen en moderniseren van de statuten.

Het rondje langs de afdelingen was maar kort dit keer. Badminton is blij met de berichtjes op de site maar had verder geen bijzonderheden, tennis heeft het lastig om voldoende vrijwilligerscapaciteit te genereren (advies: durf druk op de ketel te zetten en geef aan dat de leuke dingen anders niet meer georganiseerd kunnen worden). Verder staan zij voor de vervanging van de banen en blijkt het weer beter te gaan met Frank vd Storm. Wel constateren ze nog altijd een tekort aan lescapaciteit, iets wat ook belangrijk is voor de nieuwe leden, bijvoorbeeld om mensen te leren kennen.

Andere lopende zaken waren het afronden van de welkomsbrief voor de nieuwe leden en het onder de aandacht brengen van het opruimen van de gevonden voorwerpen. Ook over het complex worden we bijgepraat. De overdracht van Voordorp Fitness is afgerond, de verbouwing en de verhuur daarna zijn in volle gang en ook de tribunecommissie is aan het werk gegaan.

Nieuw op de agenda waren o.a.:

  • Het Nationaal Ouderenfonds gaat een congres en een manifestatie houden op het sportpark. Dit zal op 8 juni plaats gaan vinden.
  • Vanuit de gemeenteraad is er een initiatief gestart om verenigingen meer (maatschappelijk) ondernemend te maken en daarvoor ruimte te creëren. Met name overdag moeten daar nog mogelijkheden liggen. Hercules heeft, met drie andere clubs uit de stad, een werkgroep gevormd om hier verder over na te denken en het vorm te gaan geven.
  • Er is een uitgebreid overleg geweest met een groep Herculanen die zich al bezig houden of die zich bezig willen gaan houden met alles op het gebied van de interne en externe communicatie. Een eerste inventarisatie leert dat er enerzijds al veel gebeurt en gebeurd is maar dat het anderzijds nodig is om dit alles te stroomlijnen, onder iets strakkere regie te plaatsten, te uniformeren en vooral ook: van een duidelijk doel en opdracht te voorzien. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Het altijd mooie verslag van Rein werd goedgekeurd en een korte rondvraag sloot de avond relatief vroeg af. Er was een vraag over het recyclen van tennisballen en over het handhaven van het rookverbod op het park (als dat al formeel bestaat).

Het was een nuttige avond.

Frank van den Heuvel

Meer berichten

Call to action