HB en ALV: De club zit er warmpjes bij.

Algemeen

De afgelopen twee weken is er flink vergaderd in het paviljoen. De temperaturen liepen daarbij in letterlijke zin dusdanig hoog op, dat de titel van dit stukje daarmee al gerechtvaardigd is. Maar ik denk dat ook de figuurlijke interpretatie van dit zinnetje van toepassing is. Want in beide genoemde vergaderingen (HB op 13/6; ALV op 19/6) stond er best een aantal lastige punten op de agenda’s, die genoeg stof tot discussie op konden roepen. Die kwamen er dan ook maar verliepen in een sfeer van wederzijds begrip en respect en leidden eigenlijk in alle gevallen tot een gedeelde en werkzame voortzetting. Zoals dat hoort in een warme club.

Ik geef hier een kort en bondig overzicht van een aantal zaken.

 • De HB vergaderingen zullen vanaf volgend seizoen niet meer op dinsdag maar (hoogstwaarschijnlijk) op de tweede donderdag van de maand plaats gaan vinden. Dit omdat onze nieuwe kandidaat penningmeester (Tony Malhoe, die zich presenteerde op de ALV) op dinsdag niet beschikbaar is.
 • In juli gaat het HB met het bestuur van de stichting en met de pachter om de tafel om elkaar te spreken en zaken uit te wisselen. Hier werd ook in de ALV op aangedrongen en we nemen een aantal van de daar aangedragen punten mee in het overleg.
 • Veel tijd is besteed aan het bekijken en presenteren van de jaarcijfers. Stanley had en heeft zijn zaakjes goed op orde en hij kreeg dus, net als het hele bestuur, decharge voor het gevoerde beleid. Dat is zonder meer een compliment voor het vele werk wat hij hieraan heeft verzet. Maar er waren ook kritische geluiden en aanbevelingen te horen waar het bestuur mee aan de slag moet.
 • De verdeling van de velden en het gebruik ervan door zowel de cricket- als de voetbalafdeling, blijft een moeilijk punt. We blijven zoeken naar een goede/betere oplossing op zowel de korte als de langere termijn, Tot die tijd zal er ook geïmproviseerd moeten blijven worden. En blijven we met elkaar in gesprek.
 • We bespraken op de HB ook kleinere maar zeker belangrijke punten als: de werving van vrijwilligers (via via werkt vermoedelijk het beste), de statuten (die kunnen voorlopig ongewijzigd blijven), omgaan met vandalisme (helaas erg nodig en een grote ergernis die veel en onnodig zondegeld kost, maar waar heel lastig greep op te krijgen is) en het verslag van de horecacommissie (met weer nieuwe ideeën voor de toekomst). De behoefte voor een digitale agenda werd geuit en we maakten ons traditionele rondje langs de banen en velden.
 • Natuurlijk stond in beide bijeenkomsten de complex-ontwikkeling op de rol. De verbouwing intern (MikMak en Trias), de annexruimte (wordt mooi en gaat ook verhuurd worden), de tennisbanen (worden vernieuwd, de mogelijkheid voor padel is er nog, maar gaat lastig worden), fietsen op het terrein (kan er een hekje komen tegen de spookrijders), het rookbeleid (per 1/8 heel het complex rookvrij, moeten er bordjes komen op de velden), het parkeerbeleid (van zowel de auto’s als de fietsen) en de situatie rond de WC’s en met name de urinoirs (ook hier voor de korte en langere termijn) werden besproken.
 • De heikele situatie rond de Zaterdag 1 werd op het laatste moment nog ingeschoven. Er wordt nog een uiterste poging ondernomen om ook dit team op de been te houden. Waarvan iedereen (en niet in het minst de secretaris) hoopt dat het gaat lukken.
 • Last en zeker not least moet natuurlijk gemeld worden dat het nieuwe logo nu officieel gepresenteerd is. Met dank aan Lex Kaasschieter, die er in de ogen van het HB en gelukkig ook van vele aanwezigen een mooie, aangepaste en gestileerde nieuwe Hercules van gemaakt heeft. Zaak is om dit nu breed in de vereniging uit te gaan zetten, inclusief afspraken over hoe en waar het allemaal te gebruiken is (stijlboek). We denken in ieder geval wel dat we er voorlopig (de komende 140 jaar?) weer mee vooruit kunnen.

Voorzitter Fons sloot rond tienen af (in beide gevallen) onder dank voor de aanwezigheid en de actieve deelname en wenste eenieder een prettige vakantietijd.

Frank van den Heuvel

23 juni 2023

HB en ALV: De club zit er warmpjes bij.

De afgelopen twee weken is er flink vergaderd in het paviljoen. De temperaturen liepen daarbij in letterlijke zin dusdanig hoog op, dat de titel van dit stukje daarmee al gerechtvaardigd is. Maar ik denk dat ook de figuurlijke interpretatie van dit zinnetje van toepassing is. Want in beide genoemde vergaderingen (HB op 13/6; ALV op 19/6) stond er best een aantal lastige punten op de agenda’s, die genoeg stof tot discussie op konden roepen. Die kwamen er dan ook maar verliepen in een sfeer van wederzijds begrip en respect en leidden eigenlijk in alle gevallen tot een gedeelde en werkzame voortzetting. Zoals dat hoort in een warme club.

Ik geef hier een kort en bondig overzicht van een aantal zaken.

 • De HB vergaderingen zullen vanaf volgend seizoen niet meer op dinsdag maar (hoogstwaarschijnlijk) op de tweede donderdag van de maand plaats gaan vinden. Dit omdat onze nieuwe kandidaat penningmeester (Tony Malhoe, die zich presenteerde op de ALV) op dinsdag niet beschikbaar is.
 • In juli gaat het HB met het bestuur van de stichting en met de pachter om de tafel om elkaar te spreken en zaken uit te wisselen. Hier werd ook in de ALV op aangedrongen en we nemen een aantal van de daar aangedragen punten mee in het overleg.
 • Veel tijd is besteed aan het bekijken en presenteren van de jaarcijfers. Stanley had en heeft zijn zaakjes goed op orde en hij kreeg dus, net als het hele bestuur, decharge voor het gevoerde beleid. Dat is zonder meer een compliment voor het vele werk wat hij hieraan heeft verzet. Maar er waren ook kritische geluiden en aanbevelingen te horen waar het bestuur mee aan de slag moet.
 • De verdeling van de velden en het gebruik ervan door zowel de cricket- als de voetbalafdeling, blijft een moeilijk punt. We blijven zoeken naar een goede/betere oplossing op zowel de korte als de langere termijn, Tot die tijd zal er ook geïmproviseerd moeten blijven worden. En blijven we met elkaar in gesprek.
 • We bespraken op de HB ook kleinere maar zeker belangrijke punten als: de werving van vrijwilligers (via via werkt vermoedelijk het beste), de statuten (die kunnen voorlopig ongewijzigd blijven), omgaan met vandalisme (helaas erg nodig en een grote ergernis die veel en onnodig zondegeld kost, maar waar heel lastig greep op te krijgen is) en het verslag van de horecacommissie (met weer nieuwe ideeën voor de toekomst). De behoefte voor een digitale agenda werd geuit en we maakten ons traditionele rondje langs de banen en velden.
 • Natuurlijk stond in beide bijeenkomsten de complex-ontwikkeling op de rol. De verbouwing intern (MikMak en Trias), de annexruimte (wordt mooi en gaat ook verhuurd worden), de tennisbanen (worden vernieuwd, de mogelijkheid voor padel is er nog, maar gaat lastig worden), fietsen op het terrein (kan er een hekje komen tegen de spookrijders), het rookbeleid (per 1/8 heel het complex rookvrij, moeten er bordjes komen op de velden), het parkeerbeleid (van zowel de auto’s als de fietsen) en de situatie rond de WC’s en met name de urinoirs (ook hier voor de korte en langere termijn) werden besproken.
 • De heikele situatie rond de Zaterdag 1 werd op het laatste moment nog ingeschoven. Er wordt nog een uiterste poging ondernomen om ook dit team op de been te houden. Waarvan iedereen (en niet in het minst de secretaris) hoopt dat het gaat lukken.
 • Last en zeker not least moet natuurlijk gemeld worden dat het nieuwe logo nu officieel gepresenteerd is. Met dank aan Lex Kaasschieter, die er in de ogen van het HB en gelukkig ook van vele aanwezigen een mooie, aangepaste en gestileerde nieuwe Hercules van gemaakt heeft. Zaak is om dit nu breed in de vereniging uit te gaan zetten, inclusief afspraken over hoe en waar het allemaal te gebruiken is (stijlboek). We denken in ieder geval wel dat we er voorlopig (de komende 140 jaar?) weer mee vooruit kunnen.

Voorzitter Fons sloot rond tienen af (in beide gevallen) onder dank voor de aanwezigheid en de actieve deelname en wenste eenieder een prettige vakantietijd.

Frank van den Heuvel

Meer berichten

Call to action

14/3: HB op volle sterkte dit keer

Het was prettig om te constateren dat afgelopen donderdag het HB in volledige samenstelling kon vergaderen. Alle afdelingen waren vertegenwoordigd…