Eerste HB van 2024. Minder waan van de dag, breder kijken naar de toekomst

Algemeen

Tussen alle organisatie en commotie rond het bekerspektakel door, is er vorige week ook nog gewoon vergaderd door het HB. Met fris elan het nieuwe jaar in was de bedoeling en Fons wilde graag tijd en ruimte maken om een aantal zaken wat dieper en uitgebreider over het voetlicht te brengen. Dat klinkt mogelijk als een open deur, maar de praktijk leert dat je snel wordt afgeleid richting zaken die voortkomen uit de waan van de dag. Daarom was het streven om die valkuil deze keer te omzeilen.

Uiteraard hebben we wel eerst teruggekeken op de ALV van december, die druk bezocht, inhoudelijk en hier en daar wat pittig was, maar die een goed gevoel heeft achtergelaten bij het bestuur. Ook over de nieuwjaarsborrel waren we tevreden. Want de opkomst was goed, de sfeer was gezellig en de uitreiking van de Charles Nicolaibeker lijkt wel op zijn plaats daar.

Tony Malhoe praatte ons bij over zijn eerste ervaringen in zijn nieuwe functie. Hij is al met velen in gesprek en heeft plannen en ideeën. Maar hij constateerde ook dat het een forse klus is en dat hij in ieder geval over een grote inbox voor zijn mails dient te beschikken.

Namens de stichting was Dave Kraaijkamp aanwezig bij de vergadering en met hem hebben we uitgebreid gesproken over de plannen en mogelijkheden maar ook over de moeilijkheden en gevaren die we zien met betrekking tot zaken als de horeca, de ontwikkeling van het complex, het verhuur en het gebruik van de multifunctionele ruimtes en andere aanverwante zaken. Een uitgebreide en in onze ogen zeer nuttige uitwisseling en brainstorm.

Natuurlijk kwam ook de bekerstrijd tegen Cambuur aan de orde. Dat is uiteraard een punt wat valt onder ‘de waan van de dag’ maar is té belangrijk om over te slaan. Gerard deed breed en met humor verslag van zijn ervaringen met FC Utrecht, de gemeente, de politie (hij moest er zelfs een telefoontje naar Leeuwarden aan wagen voordat hij groen licht kon krijgen) en ook nog met Heracles Almelo, onze bijna naamgenoot, die aanbood om bij hen te komen spelen. Ook het evenement op het sportpark kwam langs. Petje af voor alle betrokkenen om dit op zo’n korte termijn voor elkaar te krijgen. En, mocht het wederom succesvol aflopen, kunnen we in ieder geval bogen op een flink stuk ervaring voor de volgende keer. Wie weet, eindigt het avontuur nog eens in de Kuip!

Het laatste blok werd gevuld met een overzicht van de afzonderlijke afdelingen die hun licht lieten schijnen over de plannen en mogelijkheden om sportief en financieel gezond te kunnen functioneren. Dat ligt verschillend, dat moge duidelijk zijn. Dat hoeft ook geen bezwaar te zijn, we zijn en blijven immers een omnivereniging waar plaats moet zijn voor velen, ook, of zelfs juist, als daar solidariteit met en begrip voor elkaar voor nodig is. Het was mooi om te constateren dat er voldoende energie aanwezig is om ook dit punt verder vorm te gaan geven. Wordt dus zeker vervolgd.

Waarna we besloten dat het een goede avond was geweest.

Frank van den Heuvel

18 januari 2024

Eerste HB van 2024. Minder waan van de dag, breder kijken naar de toekomst

Tussen alle organisatie en commotie rond het bekerspektakel door, is er vorige week ook nog gewoon vergaderd door het HB. Met fris elan het nieuwe jaar in was de bedoeling en Fons wilde graag tijd en ruimte maken om een aantal zaken wat dieper en uitgebreider over het voetlicht te brengen. Dat klinkt mogelijk als een open deur, maar de praktijk leert dat je snel wordt afgeleid richting zaken die voortkomen uit de waan van de dag. Daarom was het streven om die valkuil deze keer te omzeilen.

Uiteraard hebben we wel eerst teruggekeken op de ALV van december, die druk bezocht, inhoudelijk en hier en daar wat pittig was, maar die een goed gevoel heeft achtergelaten bij het bestuur. Ook over de nieuwjaarsborrel waren we tevreden. Want de opkomst was goed, de sfeer was gezellig en de uitreiking van de Charles Nicolaibeker lijkt wel op zijn plaats daar.

Tony Malhoe praatte ons bij over zijn eerste ervaringen in zijn nieuwe functie. Hij is al met velen in gesprek en heeft plannen en ideeën. Maar hij constateerde ook dat het een forse klus is en dat hij in ieder geval over een grote inbox voor zijn mails dient te beschikken.

Namens de stichting was Dave Kraaijkamp aanwezig bij de vergadering en met hem hebben we uitgebreid gesproken over de plannen en mogelijkheden maar ook over de moeilijkheden en gevaren die we zien met betrekking tot zaken als de horeca, de ontwikkeling van het complex, het verhuur en het gebruik van de multifunctionele ruimtes en andere aanverwante zaken. Een uitgebreide en in onze ogen zeer nuttige uitwisseling en brainstorm.

Natuurlijk kwam ook de bekerstrijd tegen Cambuur aan de orde. Dat is uiteraard een punt wat valt onder ‘de waan van de dag’ maar is té belangrijk om over te slaan. Gerard deed breed en met humor verslag van zijn ervaringen met FC Utrecht, de gemeente, de politie (hij moest er zelfs een telefoontje naar Leeuwarden aan wagen voordat hij groen licht kon krijgen) en ook nog met Heracles Almelo, onze bijna naamgenoot, die aanbood om bij hen te komen spelen. Ook het evenement op het sportpark kwam langs. Petje af voor alle betrokkenen om dit op zo’n korte termijn voor elkaar te krijgen. En, mocht het wederom succesvol aflopen, kunnen we in ieder geval bogen op een flink stuk ervaring voor de volgende keer. Wie weet, eindigt het avontuur nog eens in de Kuip!

Het laatste blok werd gevuld met een overzicht van de afzonderlijke afdelingen die hun licht lieten schijnen over de plannen en mogelijkheden om sportief en financieel gezond te kunnen functioneren. Dat ligt verschillend, dat moge duidelijk zijn. Dat hoeft ook geen bezwaar te zijn, we zijn en blijven immers een omnivereniging waar plaats moet zijn voor velen, ook, of zelfs juist, als daar solidariteit met en begrip voor elkaar voor nodig is. Het was mooi om te constateren dat er voldoende energie aanwezig is om ook dit punt verder vorm te gaan geven. Wordt dus zeker vervolgd.

Waarna we besloten dat het een goede avond was geweest.

Frank van den Heuvel

Meer berichten

Call to action