Drukbezochte ALV leidt historische week in

Algemeen

Werkelijk niemand hield aan het begin van vorige week serieus rekening met een overwinning op het grote Ajax. Natuurlijk was er de hoop, maar de realiteit gebood anders. Achteraf moet je constateren dat het balletje raar kan rollen en dat Hercules historie heeft geschreven. Wat een schitterende manier om het kalenderjaar mee af te sluiten.

Ik zal de laatste zijn om net zo’n grote woorden te gebruiken bij het beschrijven van de jaarlijkse december-ALV. En toch had ook die een memorabel tintje, al was het alleen maar vanwege de aangenaam hoge opkomst. Dan kun je denken dat dit vooral te maken had met de geruchten rond een in de lucht hangende contributieverhoging, maar dat neemt niet weg dat het een indicatie is voor de betrokkenheid van veel leden bij het wel en wee van de vereniging. In mijn jaarverslag als secretaris memoreerde ik een aantal oude en nieuwe tradities die verbonden zijn met onze club. Wat mij betreft is deze opkomst dan ook de opmaat voor een nieuwe traditie/standaard voor de komende ALV’s: komt allen!

Voor degenen die er niet waren zal ik hieronder verslag doen van de bijeenkomst. Deze begon met een moment ter herinnering aan de onlangs overleden Sydney Volten. Voorzitter Fons herhaalde nog eens zijn overvloedige en markante bijdragen, hij gaf aan dat het gelukkig nog net op tijd gelukt was om hem tot Lid van Verdienste te benoemen (waar Sydney heel blij mee was) en hij dankte de leden voor de blijken van medeleven rond en tijdens het afscheid. Als eerbetoon werd een minuut stilte in acht genomen.

Vervolgens las de secretaris zijn jaarverslag voor. Met o.a. een terugblik op de hoogtepunten van de afdelingen en de voornaamste beleidspunten van 2023 uit het HB.

De hoofdmoot van de vergadering bestond uit het beschouwen van de financiële situatie. We kregen van penningmeester Stanley een overzicht van de cijfers over 2023 en een voorstel voor de begroting voor 2024. Hij gaf aan dat het een hele klus is geweest om dat laatste op het gewenste resultaat (een sluitende begroting die op nul uitkomt) te krijgen. En dat dit alleen mogelijk is door het komend jaar goed naar de kosten van de afdelingen te gaan kijken en tevens een contributieverhoging van 5% door te voeren. Gezien de inflatie en het gegeven dat we de laatste twee jaren zeer terughoudend zijn geweest hiermee, leek dat een verantwoorde en goed te onderbouwen stap. Uiteraard kwamen er kritische vragen hierover maar uiteindelijk kon de vergadering instemming verlenen voor het geheel.

Een pluim op de hoed van Stanley en tevens zijn laatste bijdrage in zijn huidige rol, want hij werd vrijwel onmiddellijk daarna achter de tafel vervangen door Tony Malhoe, zijn al aangekondigde opvolger, die bij acclamatie door de vergadering werd benoemd. Fons nam met terechte, warme en waarderende woorden afscheid van Stanley onder dankzegging en luid applaus van de aanwezigen.

Het laatste, grotere blok werd besteed aan de complex-ontwikkelingen. Kuno Buijze, als voorzitter van de stichting, gaf een heldere uiteenzetting van de stand van zaken. Waarbij hem vooral ook van het hart moest hoezeer de omgang met het complex en dan met name de grote en kleine vernielingen hem en de stichting dwarszitten. Een helaas terugkerende bron van ergernis die ook veel (zonde-)geld kost. Een uitdaging voor alle leden om dit te bestrijden en in te dammen waar mogelijk. Gerard van Dieren, voorzitter VVB, vertelde over de gelegde contacten met de nieuwe contactpersoon/beheerder vanuit de gemeente. De eerste indrukken daarbij zijn goed en we wachten af hoe de plannen en ideeën gaan uitwerken. Zaak is wel om als vereniging goed in kaart te hebben waar onze wensen liggen en dus ook om vinger aan de pols te houden.

Met het goedkeuren van het verslag van de vorige ALV en enkele vragen in de rondvraag werd de avond afgesloten met een aanmoediging voor de zondag 1 (die ze dus meer dan waargemaakt hebben), met dankzegging voor de aanwezigheid van en de inbreng door de aanwezigen en met een oproep om elkaar in ieder geval te zien op 6 januari tijdens de Nieuwjaarsborrel (te houden vanaf 16.00u die dag in het paviljoen) . Waar ook de uitreiking van de Charles Nicolaibeker zal plaatsvinden.

Ik wens u allen een fijne jaarwisseling en een goed 2024.

Frank van den Heuvel

26 december 2023

Drukbezochte ALV leidt historische week in

Werkelijk niemand hield aan het begin van vorige week serieus rekening met een overwinning op het grote Ajax. Natuurlijk was er de hoop, maar de realiteit gebood anders. Achteraf moet je constateren dat het balletje raar kan rollen en dat Hercules historie heeft geschreven. Wat een schitterende manier om het kalenderjaar mee af te sluiten.

Ik zal de laatste zijn om net zo’n grote woorden te gebruiken bij het beschrijven van de jaarlijkse december-ALV. En toch had ook die een memorabel tintje, al was het alleen maar vanwege de aangenaam hoge opkomst. Dan kun je denken dat dit vooral te maken had met de geruchten rond een in de lucht hangende contributieverhoging, maar dat neemt niet weg dat het een indicatie is voor de betrokkenheid van veel leden bij het wel en wee van de vereniging. In mijn jaarverslag als secretaris memoreerde ik een aantal oude en nieuwe tradities die verbonden zijn met onze club. Wat mij betreft is deze opkomst dan ook de opmaat voor een nieuwe traditie/standaard voor de komende ALV’s: komt allen!

Voor degenen die er niet waren zal ik hieronder verslag doen van de bijeenkomst. Deze begon met een moment ter herinnering aan de onlangs overleden Sydney Volten. Voorzitter Fons herhaalde nog eens zijn overvloedige en markante bijdragen, hij gaf aan dat het gelukkig nog net op tijd gelukt was om hem tot Lid van Verdienste te benoemen (waar Sydney heel blij mee was) en hij dankte de leden voor de blijken van medeleven rond en tijdens het afscheid. Als eerbetoon werd een minuut stilte in acht genomen.

Vervolgens las de secretaris zijn jaarverslag voor. Met o.a. een terugblik op de hoogtepunten van de afdelingen en de voornaamste beleidspunten van 2023 uit het HB.

De hoofdmoot van de vergadering bestond uit het beschouwen van de financiële situatie. We kregen van penningmeester Stanley een overzicht van de cijfers over 2023 en een voorstel voor de begroting voor 2024. Hij gaf aan dat het een hele klus is geweest om dat laatste op het gewenste resultaat (een sluitende begroting die op nul uitkomt) te krijgen. En dat dit alleen mogelijk is door het komend jaar goed naar de kosten van de afdelingen te gaan kijken en tevens een contributieverhoging van 5% door te voeren. Gezien de inflatie en het gegeven dat we de laatste twee jaren zeer terughoudend zijn geweest hiermee, leek dat een verantwoorde en goed te onderbouwen stap. Uiteraard kwamen er kritische vragen hierover maar uiteindelijk kon de vergadering instemming verlenen voor het geheel.

Een pluim op de hoed van Stanley en tevens zijn laatste bijdrage in zijn huidige rol, want hij werd vrijwel onmiddellijk daarna achter de tafel vervangen door Tony Malhoe, zijn al aangekondigde opvolger, die bij acclamatie door de vergadering werd benoemd. Fons nam met terechte, warme en waarderende woorden afscheid van Stanley onder dankzegging en luid applaus van de aanwezigen.

Het laatste, grotere blok werd besteed aan de complex-ontwikkelingen. Kuno Buijze, als voorzitter van de stichting, gaf een heldere uiteenzetting van de stand van zaken. Waarbij hem vooral ook van het hart moest hoezeer de omgang met het complex en dan met name de grote en kleine vernielingen hem en de stichting dwarszitten. Een helaas terugkerende bron van ergernis die ook veel (zonde-)geld kost. Een uitdaging voor alle leden om dit te bestrijden en in te dammen waar mogelijk. Gerard van Dieren, voorzitter VVB, vertelde over de gelegde contacten met de nieuwe contactpersoon/beheerder vanuit de gemeente. De eerste indrukken daarbij zijn goed en we wachten af hoe de plannen en ideeën gaan uitwerken. Zaak is wel om als vereniging goed in kaart te hebben waar onze wensen liggen en dus ook om vinger aan de pols te houden.

Met het goedkeuren van het verslag van de vorige ALV en enkele vragen in de rondvraag werd de avond afgesloten met een aanmoediging voor de zondag 1 (die ze dus meer dan waargemaakt hebben), met dankzegging voor de aanwezigheid van en de inbreng door de aanwezigen en met een oproep om elkaar in ieder geval te zien op 6 januari tijdens de Nieuwjaarsborrel (te houden vanaf 16.00u die dag in het paviljoen) . Waar ook de uitreiking van de Charles Nicolaibeker zal plaatsvinden.

Ik wens u allen een fijne jaarwisseling en een goed 2024.

Frank van den Heuvel

Meer berichten

Call to action