BELANGRIJK! Sportpark per 1/8 volledig rookvrij

Algemeen

USV HERCULES PER 1 AUGUSTUS VOLLEDIG ROOKVRIJ

Beste Herculanen.

Op last van de gemeente, die per 1 augustus 2023 nieuwe gebruiksvoorwaarden heeft gesteld, moeten wij als vereniging zorgdragen voor het feit dat het hele complex met ingang van die datum rookvrij zal zijn en blijven.

Hoewel wij hierin niet vooraf gekend zijn, onderschrijven we de aanleiding voor dit besluit en wel om de volgende redenen:

 • Roken is slecht voor de gezondheid. Dat gaat dus niet samen met de uitgangspunten van een sportvereniging.
 • Kinderen moeten zoveel mogelijk beschermd worden tegen de verleidingen en de invloed van roken. Zij moeten hier dan ook niet onnodig mee geconfronteerd worden.
 • Kinderen zelf geven regelmatig aan groot voorstander te zijn van een rookvrije sportvereniging.
 • De effecten van meeroken moeten geminimaliseerd worden.

Concreet betekent dit voor ons allen:

 • Er mag nergens meer gerookt worden op het complex. Dat gold al voor het paviljoen maar gaat nu ook gelden voor het terras en langs de velden. Ook die aan de overkant van de weg.
 • De oude, nog bestaande, rookzone aan de zijkant van het complex wordt opgeheven en gaat verdwijnen.
 • Roken mag nog wel op de openbare weg, buiten de hekken van het complex, liefst aan de overkant van de weg. Probeer dit wel zo weinig mogelijk te doen en ruim de resten zelf op.
 • We zullen echter niet toestaan dat dit ook vlak voor de ingang gaat gebeuren. Ook dat wordt dus een rookvrije zone. Dit om spelers en bezoekers niet alsnog onnodig met rook en rokers in contact te brengen. 
 • Het verbod is absoluut en geldt voor iedereen, in elke situatie. Zowel voor de eigen leden als voor bezoekende verenigingen en toeschouwers van de wedstrijden. Ook bij feesten en partijen zal het verbod gehandhaafd worden.
 • Er zullen zowel bij de ingang als op de afzonderlijke velden, borden worden geplaatst als herinnering en als waarschuwing.

Het bestuur is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid om dit alles ten uitvoer te brengen. Wij hopen en verwachten echter van al onze leden, dat ook zij hun aandeel zullen leveren.

Wat verwachten wij daarom:

 • Ieder lid voelt het als zijn of haar verantwoordelijkheid om dit beleid ten uitvoer te brengen, door niet te roken op het complex.
 • Ieder lid wat aangesproken wordt op het overtreden van de regels, geeft hier onmiddellijk gehoor aan, zonder bezwaar of protest.
 • Ieder lid is gerechtigd om een aanwezige aan te spreken bij het constateren van een rookovertreding. Dit aanspreken gebeurt in nette bewoordingen en met respect voor elkaar.
 • Dit geldt met name ook voor de stewards en handhavers als zij in functie zijn, bijvoorbeeld rond de wedstrijden van Zondag 1.
 • Ieder lid is actief in het handhaven en aanspreken. Laat dit dus niet aan een ander over maar neem je eigen verantwoordelijkheid.
 • Onze speciale aandacht gaat uit naar de ouders en begeleiders van onze jeugdleden, -teams en -elftallen. Wij verwachten dat de leiders en trainers van de jeugd hierover met hun achterban zullen overleggen en dit beleid actief zullen overbrengen.
 • Alle teams dragen dit ook uit naar hun tegenstanders en de toeschouwers van de bezoekende clubs. Leiders van de bezoekers zullen via een flyer op de hoogte worden gebracht, maar ook dan ligt er nog een taak voor ieder persoonlijk.
 • Uiteraard hopen we dat het niet nodig zal zijn, maar bij (herhaalde) overtredingen of het weigeren om aan verzoeken te voldoen, kunnen er sancties worden opgelegd aan de betreffende leden. Deze kunnen variëren van het tijdelijk ontzeggen van het recht op toegang tot het complex, tot een schorsing voor alle activiteiten voor een bepaalde tijd of, in het uiterste geval, het opzeggen van het lidmaatschap van usv Hercules.

Wij hopen hiermee iedereen voldoende te hebben geïnformeerd. Voor verdere vragen of reacties kunt u zich wenden tot het bestuur. Bij voorkeur via een mail naar secretaris.hb@usvhercules.nl . Maar u kunt ons ook persoonlijk aanspreken.

LATEN WE SAMEN ZORGEN DAT USVHERCULES VANAF 1/8 ROOKVRIJ ZAL ZIJN.

Namens het hoofdbestuur,

Fons Visser, voorzitter usv Hercules

Frank van den Heuvel, secretaris usv Hercules

25 juli 2023

BELANGRIJK! Sportpark per 1/8 volledig rookvrij

USV HERCULES PER 1 AUGUSTUS VOLLEDIG ROOKVRIJ

Beste Herculanen.

Op last van de gemeente, die per 1 augustus 2023 nieuwe gebruiksvoorwaarden heeft gesteld, moeten wij als vereniging zorgdragen voor het feit dat het hele complex met ingang van die datum rookvrij zal zijn en blijven.

Hoewel wij hierin niet vooraf gekend zijn, onderschrijven we de aanleiding voor dit besluit en wel om de volgende redenen:

 • Roken is slecht voor de gezondheid. Dat gaat dus niet samen met de uitgangspunten van een sportvereniging.
 • Kinderen moeten zoveel mogelijk beschermd worden tegen de verleidingen en de invloed van roken. Zij moeten hier dan ook niet onnodig mee geconfronteerd worden.
 • Kinderen zelf geven regelmatig aan groot voorstander te zijn van een rookvrije sportvereniging.
 • De effecten van meeroken moeten geminimaliseerd worden.

Concreet betekent dit voor ons allen:

 • Er mag nergens meer gerookt worden op het complex. Dat gold al voor het paviljoen maar gaat nu ook gelden voor het terras en langs de velden. Ook die aan de overkant van de weg.
 • De oude, nog bestaande, rookzone aan de zijkant van het complex wordt opgeheven en gaat verdwijnen.
 • Roken mag nog wel op de openbare weg, buiten de hekken van het complex, liefst aan de overkant van de weg. Probeer dit wel zo weinig mogelijk te doen en ruim de resten zelf op.
 • We zullen echter niet toestaan dat dit ook vlak voor de ingang gaat gebeuren. Ook dat wordt dus een rookvrije zone. Dit om spelers en bezoekers niet alsnog onnodig met rook en rokers in contact te brengen. 
 • Het verbod is absoluut en geldt voor iedereen, in elke situatie. Zowel voor de eigen leden als voor bezoekende verenigingen en toeschouwers van de wedstrijden. Ook bij feesten en partijen zal het verbod gehandhaafd worden.
 • Er zullen zowel bij de ingang als op de afzonderlijke velden, borden worden geplaatst als herinnering en als waarschuwing.

Het bestuur is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid om dit alles ten uitvoer te brengen. Wij hopen en verwachten echter van al onze leden, dat ook zij hun aandeel zullen leveren.

Wat verwachten wij daarom:

 • Ieder lid voelt het als zijn of haar verantwoordelijkheid om dit beleid ten uitvoer te brengen, door niet te roken op het complex.
 • Ieder lid wat aangesproken wordt op het overtreden van de regels, geeft hier onmiddellijk gehoor aan, zonder bezwaar of protest.
 • Ieder lid is gerechtigd om een aanwezige aan te spreken bij het constateren van een rookovertreding. Dit aanspreken gebeurt in nette bewoordingen en met respect voor elkaar.
 • Dit geldt met name ook voor de stewards en handhavers als zij in functie zijn, bijvoorbeeld rond de wedstrijden van Zondag 1.
 • Ieder lid is actief in het handhaven en aanspreken. Laat dit dus niet aan een ander over maar neem je eigen verantwoordelijkheid.
 • Onze speciale aandacht gaat uit naar de ouders en begeleiders van onze jeugdleden, -teams en -elftallen. Wij verwachten dat de leiders en trainers van de jeugd hierover met hun achterban zullen overleggen en dit beleid actief zullen overbrengen.
 • Alle teams dragen dit ook uit naar hun tegenstanders en de toeschouwers van de bezoekende clubs. Leiders van de bezoekers zullen via een flyer op de hoogte worden gebracht, maar ook dan ligt er nog een taak voor ieder persoonlijk.
 • Uiteraard hopen we dat het niet nodig zal zijn, maar bij (herhaalde) overtredingen of het weigeren om aan verzoeken te voldoen, kunnen er sancties worden opgelegd aan de betreffende leden. Deze kunnen variëren van het tijdelijk ontzeggen van het recht op toegang tot het complex, tot een schorsing voor alle activiteiten voor een bepaalde tijd of, in het uiterste geval, het opzeggen van het lidmaatschap van usv Hercules.

Wij hopen hiermee iedereen voldoende te hebben geïnformeerd. Voor verdere vragen of reacties kunt u zich wenden tot het bestuur. Bij voorkeur via een mail naar secretaris.hb@usvhercules.nl . Maar u kunt ons ook persoonlijk aanspreken.

LATEN WE SAMEN ZORGEN DAT USVHERCULES VANAF 1/8 ROOKVRIJ ZAL ZIJN.

Namens het hoofdbestuur,

Fons Visser, voorzitter usv Hercules

Frank van den Heuvel, secretaris usv Hercules

Meer berichten

Call to action

14/3: HB op volle sterkte dit keer

Het was prettig om te constateren dat afgelopen donderdag het HB in volledige samenstelling kon vergaderen. Alle afdelingen waren vertegenwoordigd…