ALV op maandag 19 juni as

Algemeen
UITNODIGING 

Op maandag 19 juni 2023 wordt de halfjaarlijkse ALV van onze vereniging gehouden. Alle leden van Hercules worden hierbij van harte uitgenodigd aanwezig te zijn. De vergadering wordt gehouden in het paviljoen. Aanvang 20.00u.

De agenda van deze vergadering bevat de volgende punten:
1)    Welkom en opening door de voorzitter
2)    Mededelingen
3)    Financiële zaken.
De penningmeester doet verslag van:
–      Jaarrekening 2022
–      Verslag kascontrolecommissie
–      Forecast 2023
4)    Complexontwikkeling
–      We bespreken de stand van zaken en de te verwachten ontwikkelingen
5)    Rookbeleid gemeente Utrecht
–      Op last van de gemeente moet het gehele complex per 1 augustus rookvrij zijn en blijven. Hoe gaan we dit implementeren?
6)    Communicatie
–      Er zijn op dit terrein ontwikkelingen geboekt. Waaronder het ontwerpen van een aangepast/vernieuwd logo. Dit zal gepresenteerd worden.
7)    Verslag ALV 19/12/22
–      Goedkeuring van het verslag. De notulen ervan worden op aanvraag toegestuurd. Stuur een mail naar: secretaris.hb@usvhercules.nl
8)    Parkeerproblematiek
–      Hoe gaan we hiermee om?
9)    Rondvraag
–      Als er voor de rondvraag al vragen of verzoeken liggen, dan horen wij die graag vooraf. Stuur ze alvast via de mail naar: secretaris.hb@usvhercules.nl
10) Sluiting

Wij hopen veel leden te mogen ontmoeten op deze bijeenkomst. Wij vinden het prettig als u uw aanwezigheid van tevoren aan ons doorgeeft. Ook dat kan via het mailadres: secretaris.hb@usvhercules.nl

Met vriendelijke groet, namens het HB,
Frank van den Heuvel
Secretaris HB USV Hercules
 
 
 
2 juni

ALV op maandag 19 juni as

UITNODIGING 

Op maandag 19 juni 2023 wordt de halfjaarlijkse ALV van onze vereniging gehouden. Alle leden van Hercules worden hierbij van harte uitgenodigd aanwezig te zijn. De vergadering wordt gehouden in het paviljoen. Aanvang 20.00u.

De agenda van deze vergadering bevat de volgende punten:
1)    Welkom en opening door de voorzitter
2)    Mededelingen
3)    Financiële zaken.
De penningmeester doet verslag van:
–      Jaarrekening 2022
–      Verslag kascontrolecommissie
–      Forecast 2023
4)    Complexontwikkeling
–      We bespreken de stand van zaken en de te verwachten ontwikkelingen
5)    Rookbeleid gemeente Utrecht
–      Op last van de gemeente moet het gehele complex per 1 augustus rookvrij zijn en blijven. Hoe gaan we dit implementeren?
6)    Communicatie
–      Er zijn op dit terrein ontwikkelingen geboekt. Waaronder het ontwerpen van een aangepast/vernieuwd logo. Dit zal gepresenteerd worden.
7)    Verslag ALV 19/12/22
–      Goedkeuring van het verslag. De notulen ervan worden op aanvraag toegestuurd. Stuur een mail naar: secretaris.hb@usvhercules.nl
8)    Parkeerproblematiek
–      Hoe gaan we hiermee om?
9)    Rondvraag
–      Als er voor de rondvraag al vragen of verzoeken liggen, dan horen wij die graag vooraf. Stuur ze alvast via de mail naar: secretaris.hb@usvhercules.nl
10) Sluiting

Wij hopen veel leden te mogen ontmoeten op deze bijeenkomst. Wij vinden het prettig als u uw aanwezigheid van tevoren aan ons doorgeeft. Ook dat kan via het mailadres: secretaris.hb@usvhercules.nl

Met vriendelijke groet, namens het HB,
Frank van den Heuvel
Secretaris HB USV Hercules
 
 
 

Meer berichten

Call to action

Een mooi Herculesverhaal

Onderstaande column is onlangs gepubliceerd in het wijkblad voor Utrecht-Oost. Wij vonden het een mooi en inspirerend verhaal van een...

Searcher gezocht. Wie helpt?

Beste Herculanen, Wij zijn op zoek naar een geschikt iemand die ons kan helpen om de onderstaande vacature (mee) in...