14/3: HB op volle sterkte dit keer

Algemeen

Het was prettig om te constateren dat afgelopen donderdag het HB in volledige samenstelling kon vergaderen. Alle afdelingen waren vertegenwoordigd en ook de penningmeester bleek hersteld. Wel zo handig, dat maakt het overleg een stuk sneller en soepeler.

De agenda bevatte weinig nieuwe zaken, maar bestond vooral uit langer lopende onderwerpen en aandachtspunten. Zo was daar wederom de stand van zaken met betrekking tot de horeca en het paviljoen (er is al veel in gang gezet, het proces loopt), kwam de veldverdeling tussen voetbal en cricket weer langs (dit is nog niet helemaal naar tevredenheid afgehandeld) en dachten we verder over een preciezere invulling van onze wensen voor het complex (zodat Fons deze mee kan nemen naar het volgende overleg met de gemeente).

Wat langer stonden we stil bij de afhandeling van de jaarrekening over 2023 (waarover Tony wel een goed gevoel heeft maar waar nog aan geschaafd wordt; ook de totaalafrekening van het bekeravontuur is nog steeds niet helemaal rond) en het aanhalen van de financiële discipline binnen alle geledingen (een punt wat zeker terug gaat keren in de komende tijd, hierover moet bij iedereen duidelijkheid zijn en er is niet voor niets een financieel statuut).

Nieuwe items gingen o.a. over de vorm van de vragenlijst die we uit willen gaan zetten onder de leden. Dit om de betrokkenheid te vergroten en om meer input te hebben over wat er zoal leeft binnen de vereniging. Deze zal op korte termijn verspreid gaan worden en we hopen op een goede respons. Daarnaast is er een begin gemaakt met nadenken over de vorm en de inhoud van de presentatiegids voor komend seizoen. De mensen die de eerste uitgave hebben verzorgd (en dat goed en onder hoge druk hebben gedaan) zijn gelukkig bereid om weer het voortouw te nemen. Een plan is wel om, naast de hoofdmoot voetbal, ook de andere sporten nu meer aandacht te gaan geven. Wordt vervolgd.

Vanuit de afdelingen werden er meerdere evenementen genoemd die de komende tijd plaats gaan vinden en dus aandacht verdienen. Het open badmintontoernooi (HOT), de start van het tennisseizoen en de competitie, cricket gaat weer van start (noteert u vast 22/6 als er op Maarschalkerweerd gespeeld gaat worden tegen Kampong), Hercules onder 17 speelt op 30 maart tegen het ons welbekende Ajax (voor de beker!) en het jeugdtoernooi komt ook snel dichterbij (1 en 2 juni). En laten we ook de goalballers niet vergeten. Ze reizen af naar Berlijn voor hun Champions League en staan op het punt om wederom kampioen van Nederland te worden. Goed om te merken dat de club bruist en leeft aan alle kanten.

Met de kleinere agendapunten (actielijst, goedkeuring verslag en rondvraag) werd de bijeenkomst afgesloten. Het was een prettige en nuttige avond.

Frank van den Heuvel

20 maart 2024

14/3: HB op volle sterkte dit keer

Het was prettig om te constateren dat afgelopen donderdag het HB in volledige samenstelling kon vergaderen. Alle afdelingen waren vertegenwoordigd en ook de penningmeester bleek hersteld. Wel zo handig, dat maakt het overleg een stuk sneller en soepeler.

De agenda bevatte weinig nieuwe zaken, maar bestond vooral uit langer lopende onderwerpen en aandachtspunten. Zo was daar wederom de stand van zaken met betrekking tot de horeca en het paviljoen (er is al veel in gang gezet, het proces loopt), kwam de veldverdeling tussen voetbal en cricket weer langs (dit is nog niet helemaal naar tevredenheid afgehandeld) en dachten we verder over een preciezere invulling van onze wensen voor het complex (zodat Fons deze mee kan nemen naar het volgende overleg met de gemeente).

Wat langer stonden we stil bij de afhandeling van de jaarrekening over 2023 (waarover Tony wel een goed gevoel heeft maar waar nog aan geschaafd wordt; ook de totaalafrekening van het bekeravontuur is nog steeds niet helemaal rond) en het aanhalen van de financiële discipline binnen alle geledingen (een punt wat zeker terug gaat keren in de komende tijd, hierover moet bij iedereen duidelijkheid zijn en er is niet voor niets een financieel statuut).

Nieuwe items gingen o.a. over de vorm van de vragenlijst die we uit willen gaan zetten onder de leden. Dit om de betrokkenheid te vergroten en om meer input te hebben over wat er zoal leeft binnen de vereniging. Deze zal op korte termijn verspreid gaan worden en we hopen op een goede respons. Daarnaast is er een begin gemaakt met nadenken over de vorm en de inhoud van de presentatiegids voor komend seizoen. De mensen die de eerste uitgave hebben verzorgd (en dat goed en onder hoge druk hebben gedaan) zijn gelukkig bereid om weer het voortouw te nemen. Een plan is wel om, naast de hoofdmoot voetbal, ook de andere sporten nu meer aandacht te gaan geven. Wordt vervolgd.

Vanuit de afdelingen werden er meerdere evenementen genoemd die de komende tijd plaats gaan vinden en dus aandacht verdienen. Het open badmintontoernooi (HOT), de start van het tennisseizoen en de competitie, cricket gaat weer van start (noteert u vast 22/6 als er op Maarschalkerweerd gespeeld gaat worden tegen Kampong), Hercules onder 17 speelt op 30 maart tegen het ons welbekende Ajax (voor de beker!) en het jeugdtoernooi komt ook snel dichterbij (1 en 2 juni). En laten we ook de goalballers niet vergeten. Ze reizen af naar Berlijn voor hun Champions League en staan op het punt om wederom kampioen van Nederland te worden. Goed om te merken dat de club bruist en leeft aan alle kanten.

Met de kleinere agendapunten (actielijst, goedkeuring verslag en rondvraag) werd de bijeenkomst afgesloten. Het was een prettige en nuttige avond.

Frank van den Heuvel

Meer berichten

Call to action

Denk aan de buren!

Herculanen, Sporten is fijn. Maar ons sportpark ligt relatief dicht bij de huizen in de buurt. En ook voor onze…