08/02: HB, ‘en petit comité’

Algemeen

Soms zit het mee, soms zit het tegen. Dat laatste was vorige week een beetje het geval tijdens de maandelijkse vergadering van het hoofdbestuur. Meerdere leden moesten namelijk (in een laat stadium) afzeggen vanwege werk-, trein- of gezondheidsproblemen, terwijl een ander lid al had aangegeven dat hij slechts gedeeltelijk aanwezig zou kunnen zijn.

We besloten om de bijeenkomst toch te houden met de rest van het bestuur. Mede omdat de voortgang van een aantal dossiers enige urgentie vraagt.

Zo liggen er plannen en ideeën met betrekking tot het hoofdveld (en omstreken) waarover Gerard ons bijpraatte. Hij liet de resultaten zien van een eerste verkenning (het lijkt wel het formeren van een kabinet!) met mooie, functionele, duurzame en hopelijk ook financieel haalbare oplossingen. Dat alles ingekaderd in een groter geheel met kunstgras en meer. Ambitieus en uitdagend maar er zal nog goed gekeken moeten worden of dit de weg is die we op willen en vooral, of het reëel is om dit te realiseren. Hij kreeg in ieder geval groen licht om het proces verder te zetten. Wordt vervolgd dus.

Ook in bredere zin kwamen de aangelegenheden rond het complex nog aan de orde. Want daarvoor hebben we nog genoeg te wensen (een nieuwe of gemoderniseerde sporthal staat nog steeds hoog op de verlanglijstjes van badminton, goalball en zaalvoetbal) maar de gemeente is bijvoorbeeld tegelijkertijd bezig met het nagaan of zaken (bijvoorbeeld rond opstalrechten) in orde zijn en we lezen ook berichten over het grote tekort binnen Utrecht en de mogelijke gevolgen op allerlei terrein, waaronder de sportvoorzieningen. Zaak om de vinger strak aan de pols te houden.

Nu de lente nadert (in de verte), komt ook het cricketseizoen naderbij. Zaak dus om de onderlinge afspraken tussen cricket en veldvoetbal te concretiseren zodat er zoveel mogelijk en zo prettig mogelijk gesport kan gaan worden. De afdelingen gaan hierover op korte termijn knopen doorhakken.

De berichtgeving over de stand van zaken rond het paviljoen en de drankprijzen heeft, zoals verwacht, discussie opgeleverd. Hier en daar gepaard gaand met de nodige emotie. Die is enerzijds begrijpelijk maar we verwachten toch ook van onze leden (enig) begrip voor de situatie en de gevolgen. Voor het bestuur heeft dit onderwerp hoge prioriteit en we blijven er dus intensief mee bezig.

Omdat de penningmeester wegens ziekte verstek moest laten gaan, kon het punt financiën niet echt uitgediept worden. Bijvoorbeeld de stand van zaken rond de jaarrekening. Wel hebben we alvast geconstateerd dat er meer zicht op en vaste kaders voor afspraken en contracten moeten komen. Daar gaat aan gewerkt worden. Bijvoorbeeld door de sponsorcommissie (nogmaals) uit te nodigen om hierover helderheid over en weer te scheppen.

De rest van de tijd werd gevuld met een flink aantal losse punten en wat mededelingen. Fons nam ook de gelegenheid te baat om de actiepuntenlijst flink aan te vullen. Zodat ik voorlopig weer vooruit kan.

Waarna we, relatief vroeg maar toch met een tevreden gevoel, de vergadering konden sluiten.

Frank van den Heuvel

14 februari 2024

08/02: HB, ‘en petit comité’

Soms zit het mee, soms zit het tegen. Dat laatste was vorige week een beetje het geval tijdens de maandelijkse vergadering van het hoofdbestuur. Meerdere leden moesten namelijk (in een laat stadium) afzeggen vanwege werk-, trein- of gezondheidsproblemen, terwijl een ander lid al had aangegeven dat hij slechts gedeeltelijk aanwezig zou kunnen zijn.

We besloten om de bijeenkomst toch te houden met de rest van het bestuur. Mede omdat de voortgang van een aantal dossiers enige urgentie vraagt.

Zo liggen er plannen en ideeën met betrekking tot het hoofdveld (en omstreken) waarover Gerard ons bijpraatte. Hij liet de resultaten zien van een eerste verkenning (het lijkt wel het formeren van een kabinet!) met mooie, functionele, duurzame en hopelijk ook financieel haalbare oplossingen. Dat alles ingekaderd in een groter geheel met kunstgras en meer. Ambitieus en uitdagend maar er zal nog goed gekeken moeten worden of dit de weg is die we op willen en vooral, of het reëel is om dit te realiseren. Hij kreeg in ieder geval groen licht om het proces verder te zetten. Wordt vervolgd dus.

Ook in bredere zin kwamen de aangelegenheden rond het complex nog aan de orde. Want daarvoor hebben we nog genoeg te wensen (een nieuwe of gemoderniseerde sporthal staat nog steeds hoog op de verlanglijstjes van badminton, goalball en zaalvoetbal) maar de gemeente is bijvoorbeeld tegelijkertijd bezig met het nagaan of zaken (bijvoorbeeld rond opstalrechten) in orde zijn en we lezen ook berichten over het grote tekort binnen Utrecht en de mogelijke gevolgen op allerlei terrein, waaronder de sportvoorzieningen. Zaak om de vinger strak aan de pols te houden.

Nu de lente nadert (in de verte), komt ook het cricketseizoen naderbij. Zaak dus om de onderlinge afspraken tussen cricket en veldvoetbal te concretiseren zodat er zoveel mogelijk en zo prettig mogelijk gesport kan gaan worden. De afdelingen gaan hierover op korte termijn knopen doorhakken.

De berichtgeving over de stand van zaken rond het paviljoen en de drankprijzen heeft, zoals verwacht, discussie opgeleverd. Hier en daar gepaard gaand met de nodige emotie. Die is enerzijds begrijpelijk maar we verwachten toch ook van onze leden (enig) begrip voor de situatie en de gevolgen. Voor het bestuur heeft dit onderwerp hoge prioriteit en we blijven er dus intensief mee bezig.

Omdat de penningmeester wegens ziekte verstek moest laten gaan, kon het punt financiën niet echt uitgediept worden. Bijvoorbeeld de stand van zaken rond de jaarrekening. Wel hebben we alvast geconstateerd dat er meer zicht op en vaste kaders voor afspraken en contracten moeten komen. Daar gaat aan gewerkt worden. Bijvoorbeeld door de sponsorcommissie (nogmaals) uit te nodigen om hierover helderheid over en weer te scheppen.

De rest van de tijd werd gevuld met een flink aantal losse punten en wat mededelingen. Fons nam ook de gelegenheid te baat om de actiepuntenlijst flink aan te vullen. Zodat ik voorlopig weer vooruit kan.

Waarna we, relatief vroeg maar toch met een tevreden gevoel, de vergadering konden sluiten.

Frank van den Heuvel

Meer berichten

Call to action

14/3: HB op volle sterkte dit keer

Het was prettig om te constateren dat afgelopen donderdag het HB in volledige samenstelling kon vergaderen. Alle afdelingen waren vertegenwoordigd…