Wil je je gegevens wijzigen of je lidmaatschap opzeggen. Dat kan via e-Captain met de volgende link: gegevens wijzigen/opzeggen

Restitutieregels
Restitutie is altijd ter beoordeling van het bestuur. Verhuizingen en zwangerschappen geven geen recht op teruggave. Het bestuur heeft het recht om in specifieke situaties uitzonderingen te maken. In geval van langdurige blessure, ziekte of bijzondere persoonlijke omstandigheden kan een verzoek tot restitutie van een gedeelte van de contributie per mail, met motivatie,  worden ingediend bij de voorzitter van de badmintonafdeling (voorzitter.badminton@usvhercules.nl)

Let op: de uiteindelijke beslissing tot restitutie wordt genomen door het Hoofdbestuur van USV Hercules.

  • Opzeggen voor aanvang van het seizoen: per 1 september geen lid meer, volledige restitutie indien contributie reeds betaald.
  • Opzeggen binnen een maand na aanvang van het seizoen (of het lidmaatschap, voor nieuwe leden): restitutie van de resterende contributie voor het seizoen, minus 1/9 deel (een maand) van de contributie.
  • Opzeggen binnen twee maanden na aanvang van het seizoen (of het lidmaatschap): restitutie van de resterende contributie voor het seizoen, minus 2/9 deel (twee maanden) van de contributie.
  • Opzeggen na 1 november: géén restitutie.

Als er restitutie wordt verleend vanwege langdurige maar tijdelijk uitval, zoals een ernstige blessure, dan wordt in principe niet de volledige contributie voor de betreffende periode vergoed, maar het verschil tussen de volledige contributie en de contributie voor algemeen Herculeslid.

Nieuwe leden betalen inschrijfgeld. Voor het inschrijfgeld wordt geen restitutie verleend. Als het nieuwe lid zich afmeldt voordat het inschrijfgeld is betaald, wordt alsnog een factuur voor het inschrijfgeld gestuurd. Bij eventuele herinschrijving in hetzelfde seizoen is niet nogmaals inschrijfgeld verschuldigd.