Ontruimingsplan

Brand! Brand!

Gelukkig hebben we dit op de club nog niet gehoord omdat het niet nodig was en hopelijk blijft het zo. Maar het kan zo maar gebeuren, want een ongeluk zit in kleine hoekjes en onbewaakte momenten.

Het zal u niet ontgaan zijn dat bij USV Hercules de laatste jaren veel veranderingen hebben plaats gevonden. Op gebied van ledengroei, het complex, het aantal activiteiten en de diversiteit hiervan, etc….. Hierdoor is de kans op calamiteit ook gegroeid.

Om het hoofd te kunnen bieden bij eventuele voorkomende calamiteiten, bijv brand, instorting, ontploffing, is er een ontruimingsplan opgesteld om gestructureerd het onheil te kunnen bestrijden. In dit plan staat beschreven wie wat moet doen in geval van een calamiteit (H7). Welke hulpmiddelen aanwezig zijn en signalering er gebruikt wordt (H8). Hoe de BHV is georganiseerd is (H5), wie waarvoor verantwoordelijk is en andere relevante zaken (H3).

De noodzaak van het hebben van zo´n plan is niet alleen een verplichting gezien vanuit wetgeving maar ook de morele verplichting naar andere gebruikers en bezoekers van het complex en niet alleen naar Herculanen en de zijnen. Een calamiteit van wat voor aard dan ook blijft een serieuze zaak om schade en slachtoffers zoveel mogelijk te voorkomen.

Uiteraard kunt u als bezoeker of gebruiker van het Hercules complex uw bijdrage leveren voor de veiligheid van een ieder, door o.a. de volgende punten in acht te nemen:

  • Verleen uw medewerking bij calamiteiten (en oefeningen) door instructies op te volgen.
  • Houd gangen (vluchtwegen) en deuren vrij van obstakels.
  • Misbruik blusmiddelen niet.
  • Meld zaken die letsel of gevaar kunnen veroorzaken.

Veiligheid een zaak van ons allemaal!