Mail naar redactie Afgelastingen Programma

Veldvoetbal

Hercules in projectgroep om nieuwe voetbalpiramide uit te werken

03.12.2017

Na de steeds terugkerende grote bezwaren vanuit de amateurverenigingen is hiertoe besloten. De bezwaren betreffen vooral de instroom van beloften teams van betaald voetbalorganisaties (BVO’s) en de licentievoorwaarden (m.n. de verplichting om meerdere spelers onder contract op de loonlijst te hebben). 

Hercules mag plaatsnemen in de projectgroep, als één van de vier verenigingen namens het amateurvoetbal. Oud-voorzitter Michiel Commandeur is namens Hercules in de projectgroep gestapt en zal zich volop inzetten om tot een piramide te komen die meer passend is bij de wensen en doelen van de amateurverenigingen. Met ook de wensen van de KNVB (o.a. doorstroming tussen amateur- en BVO competitie) en de BVO’s (instroom beloften) is dit een uitdagend traject. 

Via onze site zal Michiel jullie op de hoogte houden van de vorderingen.

Namens het Veldvoetbalbestuur,

Sydney Volten  

Hieronder kun je het persbericht van de KNVB hierover lezen:

Perspectieven op toekomst voetbalpiramide

Als eerste stap in het traject naar een vernieuwde voetbalpiramide presenteerden twee verkenners vrijdag in Zeist de bevindingen van hun onderzoek. De verkenners brachten de afgelopen maanden de wensen van het amateur- en betaald voetbal rondom de voetbalpiramide in kaart. Een projectgroep – bestaand uit vertegenwoordigers van het amateur- en betaald voetbal - reageerde positief op de bevindingen uit deze eerste fase van het terug-naar-de-tekentafel-traject.

 

Uit de bevindingen van de verkenners en de bijeenkomst van de projectgroep - onder leiding van KNVB-directeuren Eric Gudde en Jan Dirk van der Zee – bleken perspectieven voor een oplossing. Tijdens de komende bijeenkomsten worden mogelijke scenario’s besproken. Op basis daarvan neemt de bondsvergadering - bestaande uit amateur- en betaald voetbal-vertegenwoordigers – een besluit. Dit traject moet eind maart 2018 zijn afgerond.

 

De KNVB-directies amateur- en betaald voetbal besloten samen met hun achterban terug te gaan naar de tekentafel. Op maandag 2 oktober werden op de buitengewone bondsvergadering van de KNVB afspraken gemaakt hoe zij samen tot vernieuwing van de voetbalpiramide willen komen. Deze kwestie kwam op de agenda nadat er afgelopen zomer alsnog onvoldoende draagvlak bleek voor enkele piramideafspraken, zoals de (extra) belofte-instroom, de verplichte promotie en de licentie-eisen.

 

Voetbalpiramide

Het voorstel om tot een geoptimaliseerde voetbalpiramide te komen, werd in december 2014 genomen als sluitstuk van uitvoerige besluitvorming. De reden daarvoor was te komen tot één voetbalpiramide, waarin elke club en iedere speler op zijn of haar eigen niveau uitkomt en waarbinnen talenten zich optimaal kunnen ontwikkelen, waardoor op termijn de kwaliteit van het Nederlandse voetbal verbetert. De voetbalpiramide is ook ontwikkeld om sportieve dromen alle kans te geven. In een echte piramide is het voor iedere voetballer en iedere club mogelijk om vanaf welk niveau dan ook het hoogste podium te bereiken.

Terug naar overzicht