De verbouwing kan van start gaan

14.09.2010

In de ALV van afgelopen maandag 6 september is met meerderheid van stemmen (54 voor, 7 tegen en 2 onthoudingen) besloten dat de voorgestelde contributieverhoging t.g.v. de verbouwing kan worden doorgevoerd. Daarmee werd het licht op groen gezet om een lening aan te gaan van € 1.500.000,- (via de “Stichting Beheer Sportaccommodaties USV Hercules”) en de verbouwing te kunnen laten beginnen.

Voordat echter daadwerkelijk kan worden gestart moeten nog enkele zaken worden geregeld. Contracten moeten worden getekend, voorbereidingen voor de tijdelijke huisvesting moeten worden getroffen en moeten door de diverse partijen materialen worden besteld.

De voorlopige planning is nu als volgt:
- 22 september, ondertekening van de diverse contracten
- week 40, opzetten van de tijdelijke huisvesting
- week 42/43, ontkoppelen van het bestaande gebouw (d.w.z. van de installaties) en verhuizen
- week 44, starten met de sloop waarna kan worden begonnen met de nieuwbouw
- week 46/47, officieel tintje middels het slaan van de “eerste” paal

De gehele periode van de verbouwing (die ca. 8 maanden zal gaan duren) zal er de nodige overlast zijn op ons complex en de ruimtes beperkt. We hopen en vertrouwen er op dat u allen de nodige souplesse zult opbrengen om met de ongemakken die er zullen zijn goed om te gaan.

We houden u op de hoogte.

André van Helden
Secretaris hoofdbestuur
Terug naar overzicht