Hercules gaat groen obligatielening

06.03.2016

HERCULES GAAT GROEN

 

De Algemene Ledenvergadering van 20 januari 2016 heeft het bestuur van Hercules toestemming verleend tot de investering in de zonnepanelen.

 

Investering fase 1 verduurzaming - zonnepanelen

De totale investering van het zonnepanelenplan bedraagt € 118.000. Naast een deel externe financiering, zowel een subsidie als een geldlening tegen lichte voorwaarden, heeft het bestuur voorgesteld om ook de leden de mogelijkheid te bieden om te participeren in het project ‘Hercules gaat groen’. Daartoe is deze obligatielening uitgeschreven na instemming door het bestuur en de Algemene Ledenvergadering. En daarom doen we een beroep op (ouders van) onze leden.

Fondswerving

De obligatielening kent een streefbedrag van € 50.000 en zal in coupures van € 500 worden uitgegeven.

Oproep aan alle leden

Om dit bedrag succesvol bij elkaar te krijgen is de inzet, de betrokkenheid en deelname van cruciaal belang. Ruimhartige financiële hulp van de leden, ouders en donateurs is een kans om uw betrokkenheid bij de vereniging te tonen en de stappen te zetten naar een duurzamer manier van sporten te ondersteunen. Het bestuur heeft de uitgifte van obligaties officieel aangekondigd na afloop van de ALV van 20 januari 2016.

Het bestuur doet een beroep op alle leden om te overwegen de vereniging te helpen door te participeren in de obligatielening.

Het bestuur heeft de rente op 3.00% gesteld en meent dat deze rente een aantrekkelijk alternatief is voor sparen.

Inschrijving

Inschrijven op de obligatielening kan op verschillende manieren en wel:

- via het invullen van uw gegevens op het inschrijfformulier ‘Hercules gaat groen’ kan worden gedownload van de website (klik hier)  en die te sturen naar Hoofdpenningmeester, p/a Voorveldselaan 2, 3573 PV Utrecht

- via het invullen van uw gegevens op het inschrijfformulier ‘Hercules gaat groen’ en die vervolgens in de brievenbus in het clubhuis (achter de bar) te deponeren

- via het inschrijfformulier op de website en dat na invullen te scannen en te mailen naar email: penningmeester.hb@usvhercules.nl  

Na ontvangst krijgt u een ontvangstbevestiging en een overzicht van de vervolgstappen.

De inschrijving sluit op 15 maart 2016 of zoveel eerder als de inschrijving is voltekend.

Inschrijving staat alleen open voor leden van de vereniging.

Voor de volledige groencertificaten prospectus klik hier.

Namens het Hoofdbestuur,

 Leo Zwinkels,

penningmeesterTerug naar overzicht