Uitnodiging ALV 18/12

Algemeen

Beste Herculanen,

Het is weer bijna zover. Op maandag 18 december 2023 komen wij bijeen om de halfjaarlijkse ALV te houden. Aanvang 20.00u in het paviljoen. Uw aanwezigheid en bijdragen worden zeer gewaardeerd dus wij hopen op een grote opkomst.

De agenda van deze vergadering bevat de volgende punten:

1 Welkom en opening door de voorzitter

2 Mededelingen

-De uitreiking van de Charles Nicolaibeker zal dit keer plaatsvinden op de Nieuwjaarsborrel die gehouden zal worden op 6 januari 2024

3 Jaarverslag van de secretaris

4 Financiële zaken

-De penningmeester presenteert de begroting voor 2024

-Vaststellen contributie

5 Samenstelling bestuur

-Stanley Rutgers heeft aangegeven zijn taak als penningmeester tussentijds neer te leggen. Het hoofdbestuur draagt Tony Malhoe voor als zijn opvolger.

6 Complexontwikkeling/grenzen aan de groei

-We bespreken de stand van zaken en de te verwachten ontwikkelingen

7 Verslag ALV 19/06/22

-Goedkeuring van het verslag. De notulen ervan worden op aanvraag toegestuurd. Stuur een mail naar: secretaris.hb@usvhercules.nl

8 Rondvraag

-Als er voor de rondvraag al vragen of verzoeken liggen, dan horen wij die graag vooraf. Stuur ze alvast via de mail naar: secretaris.hb@usvhercules.nl

9 Sluiting

OPM: Wij vinden het prettig als u uw aanwezigheid van tevoren aan ons doorgeeft. Ook dat kan via het mailadres: secretaris.hb@usvhercules.nl

Met vriendelijke groet, namens het HB,

Frank van den Heuvel

Secretaris HB USV Hercules

22 november 2023

Uitnodiging ALV 18/12

Beste Herculanen,

Het is weer bijna zover. Op maandag 18 december 2023 komen wij bijeen om de halfjaarlijkse ALV te houden. Aanvang 20.00u in het paviljoen. Uw aanwezigheid en bijdragen worden zeer gewaardeerd dus wij hopen op een grote opkomst.

De agenda van deze vergadering bevat de volgende punten:

1 Welkom en opening door de voorzitter

2 Mededelingen

-De uitreiking van de Charles Nicolaibeker zal dit keer plaatsvinden op de Nieuwjaarsborrel die gehouden zal worden op 6 januari 2024

3 Jaarverslag van de secretaris

4 Financiële zaken

-De penningmeester presenteert de begroting voor 2024

-Vaststellen contributie

5 Samenstelling bestuur

-Stanley Rutgers heeft aangegeven zijn taak als penningmeester tussentijds neer te leggen. Het hoofdbestuur draagt Tony Malhoe voor als zijn opvolger.

6 Complexontwikkeling/grenzen aan de groei

-We bespreken de stand van zaken en de te verwachten ontwikkelingen

7 Verslag ALV 19/06/22

-Goedkeuring van het verslag. De notulen ervan worden op aanvraag toegestuurd. Stuur een mail naar: secretaris.hb@usvhercules.nl

8 Rondvraag

-Als er voor de rondvraag al vragen of verzoeken liggen, dan horen wij die graag vooraf. Stuur ze alvast via de mail naar: secretaris.hb@usvhercules.nl

9 Sluiting

OPM: Wij vinden het prettig als u uw aanwezigheid van tevoren aan ons doorgeeft. Ook dat kan via het mailadres: secretaris.hb@usvhercules.nl

Met vriendelijke groet, namens het HB,

Frank van den Heuvel

Secretaris HB USV Hercules

Meer berichten

Call to action

Vergaderseizoen afgesloten

Afgelopen donderdag hebben we als hoofdbestuur ons vergaderseizoen afgesloten. De agenda bevatte punten die ons deden terugkijken maar we hebben…

Paviljoen open in vakantie

LET OP! Hieronder vindt u de openingstijden van het paviljoen gedurende de zomerperiode. Gelieve hier rekening mee te houden. Openingstijden…