Horecaprijzen. Waarom een lekker biertje soms ook wat bitter smaakt

Algemeen

Sporten is gezond. En het moet ook leuk zijn. Dat bereik je door zelf een prestatie te leveren maar een deel van de pret is zeker ook gelegen in de derde helft (of de zesde set) als je met elkaar napraat over mooie scores en gemiste kansen onder het genot van een drankje (of twee) en een hapje.

Bij Hercules doen we dit in het paviljoen Chez Fred, een prachtige horecagelegenheid, waar we trots op kunnen zijn. Maar waar ook een prijskaartje aanhangt, omdat de pachter er zijn brood mee moet verdienen. Dit in tegenstelling tot veel andere verenigingen waar de kantine draaiende gehouden wordt door vrijwilligers, soms zelfs met verplichte bardiensten door de leden.

Dat de horeca het in het algemeen moeilijk heeft, is geen geheim. Dat kan betekenen dat de prijzen verhoogd moeten worden om de zaak rendabel te houden. Een maatregel die onze pachter vanaf vorige week heeft moeten nemen, zoals velen al gemerkt hebben. Daarbij is de prijs van een vaasje verhoogd naar € 3,25 en kost een krat bier voortaan € 61,50. Dat zijn forse prijzen maar toch acceptabel, ook tegen de achtergrond van de prijzen in de commerciële horeca in andere delen van de stad. Maar het is goed om dit alles ook te onderbouwen met de overwegingen die erachter schuilgaan.

 • Personeel is moeilijk te vinden en is soms ook duur (met name als het ZZP’ers betreft)
 • De loonkosten zijn veel hoger geworden, mede onder invloed van de hoge inflatie
 • Het paviljoen is veel en vaak open, ook op onrendabele tijden
 • Zondag 1 speelt nu vaak op zaterdag met als gevolg dat mensen soms op zaterdag weggaan vanwege de drukte en er op zondag juist veel minder omzet is
 • Per 1 januari zijn de accijnzen op alcohol met 8,4% verhoogd
 • De pachter werkt met langlopende contracten met zijn leveranciers. De zogenaamde staffelkorting is afhankelijk van de omzet en is dus een onzekere factor. Dat geld wordt ook ingezet om de infrastructuur en de apparatuur te verbeteren en wordt dus niet alleen gebruikt om de prijzen te verlagen
 • Vorig jaar zijn de prijzen kunstmatig laag gehouden, in overleg met het bestuur en alle betrokkenen (waaronder de Stichting die de exploitatie van het complex verzorgt) om het voor de leden aantrekkelijker te maken
 • De prijsstelling van de kratten bier was structureel te laag en hierop is een correctie aangebracht

Als je dit alles bij elkaar optelt en aftrekt, blijkt dat de netto marge op elke euro omzet in de buurt van de 5 à 6% zit en dat is waar de pachter het van moet hebben. Hij zegt zelf heel eerlijk dat het hem de afgelopen tijd niet is gelukt om zelfs maar quitte te draaien zodat hij eigen geld moest bijleggen.

Dit alles heeft uiteraard de aandacht van het bestuur. We zijn dan ook, samen met de pachter,  bezig om te zoeken naar verbeteringen in de bedrijfsvoering zodat die beter, efficiënter en goedkoper wordt waardoor de pachter er een eerlijke boterham mee kan verdienen maar waarbij zowel het aanbod als de prijsstelling voor de leden acceptabel blijven.

We rekenen hierbij op het begrip en de solidariteit van onze leden, ook als het soms wat pijn doet.

Proost!

Namens het hoofdbestuur,

Fons Visser, voorzitter

Frank van den Heuvel, secretaris

OPM: Mochten er Herculanen zijn die zouden willen helpen bij het draaien van bardiensten, schroom dan niet om dit kenbaar te maken bij onze pachter.

29 januari 2024

Horecaprijzen. Waarom een lekker biertje soms ook wat bitter smaakt

Sporten is gezond. En het moet ook leuk zijn. Dat bereik je door zelf een prestatie te leveren maar een deel van de pret is zeker ook gelegen in de derde helft (of de zesde set) als je met elkaar napraat over mooie scores en gemiste kansen onder het genot van een drankje (of twee) en een hapje.

Bij Hercules doen we dit in het paviljoen Chez Fred, een prachtige horecagelegenheid, waar we trots op kunnen zijn. Maar waar ook een prijskaartje aanhangt, omdat de pachter er zijn brood mee moet verdienen. Dit in tegenstelling tot veel andere verenigingen waar de kantine draaiende gehouden wordt door vrijwilligers, soms zelfs met verplichte bardiensten door de leden.

Dat de horeca het in het algemeen moeilijk heeft, is geen geheim. Dat kan betekenen dat de prijzen verhoogd moeten worden om de zaak rendabel te houden. Een maatregel die onze pachter vanaf vorige week heeft moeten nemen, zoals velen al gemerkt hebben. Daarbij is de prijs van een vaasje verhoogd naar € 3,25 en kost een krat bier voortaan € 61,50. Dat zijn forse prijzen maar toch acceptabel, ook tegen de achtergrond van de prijzen in de commerciële horeca in andere delen van de stad. Maar het is goed om dit alles ook te onderbouwen met de overwegingen die erachter schuilgaan.

 • Personeel is moeilijk te vinden en is soms ook duur (met name als het ZZP’ers betreft)
 • De loonkosten zijn veel hoger geworden, mede onder invloed van de hoge inflatie
 • Het paviljoen is veel en vaak open, ook op onrendabele tijden
 • Zondag 1 speelt nu vaak op zaterdag met als gevolg dat mensen soms op zaterdag weggaan vanwege de drukte en er op zondag juist veel minder omzet is
 • Per 1 januari zijn de accijnzen op alcohol met 8,4% verhoogd
 • De pachter werkt met langlopende contracten met zijn leveranciers. De zogenaamde staffelkorting is afhankelijk van de omzet en is dus een onzekere factor. Dat geld wordt ook ingezet om de infrastructuur en de apparatuur te verbeteren en wordt dus niet alleen gebruikt om de prijzen te verlagen
 • Vorig jaar zijn de prijzen kunstmatig laag gehouden, in overleg met het bestuur en alle betrokkenen (waaronder de Stichting die de exploitatie van het complex verzorgt) om het voor de leden aantrekkelijker te maken
 • De prijsstelling van de kratten bier was structureel te laag en hierop is een correctie aangebracht

Als je dit alles bij elkaar optelt en aftrekt, blijkt dat de netto marge op elke euro omzet in de buurt van de 5 à 6% zit en dat is waar de pachter het van moet hebben. Hij zegt zelf heel eerlijk dat het hem de afgelopen tijd niet is gelukt om zelfs maar quitte te draaien zodat hij eigen geld moest bijleggen.

Dit alles heeft uiteraard de aandacht van het bestuur. We zijn dan ook, samen met de pachter,  bezig om te zoeken naar verbeteringen in de bedrijfsvoering zodat die beter, efficiënter en goedkoper wordt waardoor de pachter er een eerlijke boterham mee kan verdienen maar waarbij zowel het aanbod als de prijsstelling voor de leden acceptabel blijven.

We rekenen hierbij op het begrip en de solidariteit van onze leden, ook als het soms wat pijn doet.

Proost!

Namens het hoofdbestuur,

Fons Visser, voorzitter

Frank van den Heuvel, secretaris

OPM: Mochten er Herculanen zijn die zouden willen helpen bij het draaien van bardiensten, schroom dan niet om dit kenbaar te maken bij onze pachter.

Meer berichten

Call to action

Paviljoen open in vakantie

LET OP! Hieronder vindt u de openingstijden van het paviljoen gedurende de zomerperiode. Gelieve hier rekening mee te houden. Openingstijden…

Warme ALV met pit en in goede sfeer

Het was warm, maandag 24/6 jl. in de annexruimte waar (naast het voltallige hoofdbestuur) een klein dertigtal leden was opgekomen…