Livestream Nederlands XI in Nepal

Het Nederlands mannen cricketelftal neemt tussen 17 en 24 april deel aan een Twenty20 drielandentoernooi in Kathmandu, Nepal. Oranje speelt in de ‘Tri Nations Cup’ tegen Nepal en Maleisië.

Het is het eerste grote internationale evenement voor het team van bondscoach Ryan Campbell sinds het door Nederland gewonnen Twenty20 WK kwalificatietoernooi in november 2019 in Dubai.


Alle wedstrijden zijn live te volgen via het KNCB Youtube-kanaal: https://www.youtube.com/user/CricketNederland


De directe link voor de eerste wedstrijd Nepal – Nederland op zaterdag 17 april (09.30 u. Ned. tijd) is:
https://youtu.be/6ab7vWLK7Fs

Het wedstrijdschema is:
Bajaj Pulsar Tri Nations Cup 2021 (17-24 april, Kathmandu, Nepal)

17 april: Nepal - Nederland (13.15 uur - 09.30 uur NL tijd)
18 april: Nederland - Maleisië (12.15 - 08.30)
19 april: Nepal - Maleisië (13.15 - 09.30)
20 april: Nederland - Nepal (13.15 - 09.30)
21 april: Maleisië - Nederland (12.15 - 08.30)
22 april: Maleisië - Nepal (13.15 - 09.30)
23 april: Rustdag
24 april: Finale nr. 1 - nr. 2 (13.15 - 09.30)

Voor meer informatie over het toernooi inclusief de selectie: https://www.kncb.nl/nieuws/internationaal-drielanden-t20i-toernooi-in-nepal/

Hercules wenst het Nederlands elftal veel succes.

General Meeting / Ledenvergadering

Hereby, the comittee would like to invite all cricket members (and all laureated members) to the GM of Hercules cricket, which will take place on Friday 9 April at 20.00. Because of the COVID-19 situation this meeting cannot be held at Hercules, but will be held online. You can join by clicking on this link: https://meet.jit.si/HerculesCricketAGM20200409. You are kindly requested to mute your microphones and switch off your camera, unless you would like to ask a question or make a remark.

Below you will find the agenda (in Dutch only). The minutes of the previous GM held in December 2020 have been send by e-mail and are available upon request at the Secretary.

Best wishes and we hope we will see you on the 9th.


Bij deze zijn alle cricketers, ereleden en leden van verdienste van harte uitgenodigd voor de Ledenvergadering op vrijdag 9 april om 20.00 uur. Vanwege de COVID-19 situatie kan deze niet op Hercules gehouden worden, maar moet het online. Deelnemen aan de vergadering kan door middel van deze link: https://meet.jit.si/HerculesCricketAGM20200409.

Daarbij het vriendelijke verzoek om als je geen vraag wil stellen of een opmerking wil maken, of je dan je microfoon en camera uit wil zetten.

Hieronder is de conceptagenda te vinden. De conceptnotulen van de Najaarsvergadering van december 2020 zijn verstuurd per mail en zijn op verzoek beschikbaar bij het secretariaat.

Het bestuur ziet uit naar ieders aanwezigheid.


Conceptagenda ledenvergadering USV Hercules Afdeling Cricket

9 april 2021, 20.00 uur

1.    Opening en vaststelling agenda

2.    Mededelingen en ingekomen stukken

3.    Notulen ALV 12 december 2020

4.    Bestuursverkiezing*

5.    Stand van zaken seizoen 2021

6.    Mededelingen uit het HB

7.    Financiën (Contributies/Lidmaatschap)

8.    WVTTK

9.    Rondvraag

10. Vaststelling volgende vergadering

11. Sluiting

* Doordat Ad de Vries zijn bestuurslidmaatschap heeft beëindigd is er een vacature ontstaan. Het bestuur stelt dhr. Nizam Qazi kandidaat. Tegenkandidaten kunnen zich aanmelden met inachtneming van de bepalingen in de statuten.

Aftreden voorzitter cricket

Ad de Vries heeft kenbaar gemaakt dat hij het voorzitterschap van de cricketafdeling, dat hij bekleed heeft sinds 2010, met directe ingang neerlegt om persoonlijke redenen. Hij zal zich blijven inzetten voor de afdeling, maar dan op een ander vlak.

Het bestuur, en wij weten zeker dat in deze we ook namens alle leden spreken, wil Ad hartelijk danken voor het vele werk dat hij in het afgelopen decennium voor Hercules cricket heeft gedaan. Het voorzitterschap wordt nu waargenomen door Nizam Qazi. In de eerstkomende ledenvergadering, gepland voor 9 april 2021, zal door het bestuur worden voorgesteld hem in de functie van voorzitter te benoemen.

Cricket fundraiser

Three of our active members, Sudhir, Deepak and Hemant, have taken the initiative to start a fundraising campaign. The funds will be used to improve the cricket accomodation at Hercules. The cricket commitee fully supports and encourages this initiative.

If you want to support the campaign, or follow the campaign, click here.

The donation collected by this fundraiser is intended to use for:

  1. Repairing of outdoor Nets.
  2. Maintenance of ground and upgrading the cricket amenities.

In a previous post, we have announced season preparations for upcomming season will start on Sunday March 7. Please sign up if you haven't done so. Since CoViD19 restrictions will be somewhat relaxed for ages <27 and the weather is getting nicer, we expect some cricket can be played at Hercules in due course.

—————————————————————————————-

Drie actieve cricketleden, Sudhir, Deepak en Hemant, hebben het initiatief genomen om een crowdfuncding actie te beginnnen. Het geld is bedoeld om de cricketaccomodatie binnen Hercules te verbeteren. Het cricketbestuur staat volledig achter dit initiatief en beveelt het van harte aan.

Wilt u de actie volgen en/of ondersteunen, click dan hier.

Het opgehaalde geld wordt gebruikt voor:

  1. Repareren van de buitenkooi.
  2. Onderhoud van de velden en verbeteren van de cricketvoorzieningen.

In een voorgaand bericht hebben we aangekondigd dat de seizoensvoorbereidingen voor aankomend seizoen beginnen op Zondag 7 Maart. Mocht u zich nog niet aangemeld hebben, doe dit alsnog. Omdat de CoViD19 maatregelen enigszins versoepeld zijn voor leeftijden <27 en de temperatuur begint te stijgen, verwachten we dat er spoedig weer wat gecricket kan worden op Hercules.

Cricket clothing

In the general meeting in December 2020, the committee announced having started the preparations for the upcoming season. Last month, the committee chose a new design for the Hercules kit. As of next season all teams, including the Zami's, will play in coloured clothing. It will be navy blue with white stripes around the shoulders. See the impression below, but be aware colours and design can slightly change:

For all active members, please send your size (use the measure table at the bottom) to secretaris.cricket@usvhercules.nl before 1 March 2021. This way the committee will make sure the clothing arrives in time before the season.

----------------------------------------------------------------------------------

In the Ledenvergadering van afgelopen december, heeft het bestuur aangekondigd begonnen te zijn met de voorbereiding van aankomend seizoen. Afgelopen maand heeft het bestuur een nieuw ontwerp voor de kleding gemaakt. Vanaf aankomend seizoen spelen alle teams, inclusief zami's, in gekleurde kleding. De kleur zal marine blauw met witte biezen zijn, zie impressie boven. Uiteindelijke kleuren en ontwerp zijn mogelijk een fractie verschillend.

Graag ontvangt het bestuur van alle active spelers hun kledingmaten (gebruik de maattabel onder) per mail naar secretaris.cricket@usvhercules.nl voor 1 Maart. Op deze manier zorgt het bestuur ervoor dat alle kleding op tijd geleverd wordt.

Season 2021 preparation

Due to the CoViD19 situation, it is not permitted to have any indoor training sessions. However it is allowed to train in pairs outdoors. Obviously the weather needs to improve for this, but to be prepared, some work needs to be done in the outdoor nets and new container next to the outdoor nets. This preparation will be done on Sunday 7 March 2021, starting at 12:00.

Further preparation of the fields and pitches is planned for Sunday 4 April 2021, staring at 12:00.

We, the committee, hope as many cricketers will come to help on one or both of these dates. Please send a message to secretaris.cricket@usvhercules.nl if you are coming to help.

----------------------------------------------------------------------------------------

Vanwege de situatie rond CoViD19 is het niet mogelijk de indoor hal te gebruiken. Het is wel mogelijk in tweetallen buiten te train. Natuurlijk zal het weer hiervoor moeten verbeteren, maar er moeten ook enige werkzaamheden aan de buitenkooi en nieuwe container naast de kooi gebeuren. Dit laatste gebeurt op zondag 7 Maart 2021, vanaf 12:00.

Verdere voorbereidingen aan de velden is gepland op zondag 4 April 2021, vanaf 12:00.

Wij, het bestuur, hopen dat zo veel mogelijk cricketers komen help op een of beide dagen. Graag ontvangen we bericht op secretaris.cricket@usvhercules.nl als je van bent te komen.

A message from the commitee

We hope this message comes across to you in good health and wish all the best for 2021.

Despite the struggles which we faced this year with the Covid-19, we still played multiple good games of cricket throughout the season.

We would specifically like to thank all the club members for making the experience both on and off the pitch enjoyable.

The committee is making an astonishing effort to make the new season even more enjoyable. We are looking to appoint a new overseas player (coach) we will keep you all updated on the progress.

Hercules would like to enroll with 3 teams for the upcoming cricket league. We are hoping to recruit new members to the club and play with 4 teams but that depends on how many new members join the club.

Please also note that the KNCB has set some new rules for the season 2021. Cricket will be played with a white cricket ball, Colored cricket clothing, and black side screens.

We request you to avoid purchasing white sportswear. We will soon announce the jersey colors and further requirements.

Please also note that soon indoor cricket training will be announced depending on the current Covid situation

Membership fees 2021

The general meeting on 22 December 2020 has decided to reduce the membership fee for cricket members to €220. New members pay only €130 (including a one-off €30 fee for administrative costs) for the first year. Zami players playing just a few matches (up to 4) can join for €100.

The fee includes access to all practice sessions, both indoors and outdoors.

Livestream Australisch cricket

In partnerschap met de ICC heeft Cricket Australië een mogelijkheid geschapen om via een livestream alle wedstrijden tegen India en alle 61 Big Bash League-wedstrijden te volgen via een goedkoop abonnement (€25,00).

De Australië vs India wedstrijden kunnen geactiveerd worden via:

Via een combinatiepakket kunnen alle internationale én Big Bash League T20’s worden bekeken:

In Nederland ontvangen kijkers een korting van 10% via onderstaande codes; deze zijn geldig tot 9 december a.s.

DHDTTG433K (single match)DBSA02HYWW (subscription)

Bij technische problemen kan een e-mail worden gestuurd naar: support@live-now.com

In memoriam Cees Schriek

Cees Schriek 1934–2020

Deze week bereikte ons het trieste bericht dat Cees Schriek overleden is. Op 27 oktober is Cees Schriek overleden. Voor de niet zo oude Herculanen waarschijnlijk een onbekende naam.

Cees Schriek was een van de 5 Schriek-broers, die allemaal voor Hercules hebben gecricket. Vier ervan in het veld, Hans, Cees, Rob en Paul, en Antoine alleen op papier: als er een niet (meer) speelgerechtigde Schriek toch moest spelen deed hij dat onder deze 5e naam!

Cees. Een klein postuur maar een enorme drive. Vooral om cricket bij Hercules weer groter (en zelfs groot) te maken. Maar ook de drive om 'zijn' voetbalteams te begeleiden. Door dik en dun, tot een neusbreuk aan toe die hij opliep als grensrechter en een tegenstander het met zijn vlaggen niet eens was. Een neus die hij dan weer scheef liet terugzetten (een stand die iedereen van hem kende) — zou hij zichzelf anders niet meer herkend hebben in de spiegel?

Mijn herinneringen zijn vooral aan Cees als cricketer: opleider van jeugd, zowel in trainingen als in wedstrijden. Zijn eigen prestaties in die wedstrijden waren niet zo groot — ik zag toen ik ouder werd en cijfers (statistieken) ontdekte, dat zijn prime toen al voorbij was. Hij leerde mij en heel veel andere jongens in de 60-er en 70-er jaren het spel in de gymzaal van de LTS op de Schoolstraat. Met de aparte geur in het omkleedlokaaltje (of hing die geur overal?), met de koetjesrepen waarop je moest mikken (en die je kreeg als je 'm raakte), het wedstrijdje aan het eind van elke training waar je je rot moest rennen: op elke bal MOEST je een run lopen.

Cees die de drijvende kracht was achter de bouw van de indoor cricketkooi en het sportzaaltje in ons 1e paviljoen op Tuindorp-Oost.

Cees die KNCB-opleidingen naar Hercules haalde (want een sportzaal en een kooi) en daar veel jeugdige Herculanen inbracht die een officieel coaching diploma konden halen (en ondertussen veel goede extra training kregen).

Cees die jeugdteams regelde - soms met voetballertjes die in voetbalkleding meededen nadat hun voetbalwedstrijd was afgelopen en het cricketteam nog geen 11 man had.

Cees die zorgde voor tegenstanders van zijn jeugdteams: hij was een drijvende kracht in de toenmalige Stichtse Cricketbond.

Cees die (samen met Gijs Buijze — die 3 zoons inbracht) jarenlang het laagste herenteam leidde en vervoerde. Dat laatste altijd in een Lelijke Eend, met altijd meer inzittenden dan nu ooit nog zou mogen!

Cees die in dat team appelleerde voor LBW's (een manier van uitgaan). Hij liep dan altijd van zijn vaste stek op mid-off eerst naar de mat voordat hij dat deed — wij (zeer jeugdige spelers) wisten of durfden nog niet te appelleren.

Cees die regelde dat er trainers (coaches, spelers) kwamen. Die ook zorgde voor onderdak — ik neem aan dat hij (samen met zijn nog thuiswonende broers) zijn moeder bewerkte om hospita te worden. 

Cees die jeugdtours naar Engeland mogelijk maakte en leidde. Vele cricketers van 10 tot 18 jaar mochten tijdens een paasvakantie mee om indoor te trainen, en tijdens een zomerweek om tegen scholen te spelen. 

Cees die door te werken aan de basis en daarna aan de groei in kwaliteit ervoor zorgde dat cricket floreerde en het 1e team in de Hoofdklasse belandde.

Cees die het in zijn hoofd haalde om de broer van Gijs Buijze (oom Henk) voor 1 wedstrijd van het 4e uit de mottenballen te halen zodat hij de gevleugelde uitdrukking "10 meter Buijze" kon munten en (vaak) gebruiken. De kreet is via 8 meter naar 6 meter door heel cricketend Hercules gegaan.

En — helaas — Cees die zich terugtrok van Hercules. We zagen hem nog maar heel zelden, konden hem dan niet laten zien dat we zo door zijn inspanningen gegrepen (en besmet) waren dat we als 60-ers nog steeds speelden. En het zeer leuk vonden en nog vinden.

Cees werd voor al zijn inspanningen in 1972 benoemd als Lid van Verdienste.

Cees is nu definitief uit gegeven door the great umpire in the sky. Maar de herinneringen blijven! Dat zijn broers Rob en Paul en de rest van de familie daar steun aan mogen hebben.

Roeland Buijze

X