Visie

Hercules heeft een grote voetbalafdeling met meer dan 1000 voetballers in ruim 70 voetbalteams. Hercules is ook een oude vereniging die opgericht is in 1882! Klik hier voor de geschiedenis van de club. Hieronder vind je wat we bij Hercules belangrijk vinden, en waar we elke dag weer met zijn allen mee bezig zijn. Dit hebben we uitgewerkt in een aantal onderdelen. Allereerst wat ons doel is, waar we naar streven (onze missie), dan de zaken die we daarin erg belangrijk vinden (onze waarden) en dan de wijze waarop we dit gaan uitvoeren (onze principes).  Uiteindelijk is het eenvoudig: plezier in voetbal, dat is waar het om gaat. MissieDe missie van de afdeling veldvoetbal van Hercules is dat onze voetballers en voetbalsters, en de mensen die bij Hercules betrokken zijn, veel plezier aan de voetbalsport beleven. We onderkennen de maatschappelijke waarde van sport en willen hier een positieve bijdrage aan leveren. WaardenHet volgende willen we met en voor onze leden realiseren! 1. Betrokken bij Hercules. Hercules vindt het belangrijk dat haar spelers trots zijn op hun club en zich betrokken voelen bij de club. Dit vergroot het plezier en maakt het ook mogelijk dat de club draait door de bijdragen van velen. Om dit mogelijk te maken moet er een goede structuur liggen om iedereen zijn bijdrage te kunnen laten leveren. 2. Veilig, sociaal en sportiviteit. Hercules wil een veilige, sociale club zijn. In de club moeten we borgen dat we goed met elkaar omgaan, en elkaar corrigeren op niet correct gedrag. 3. Technisch verzorgd voetbal. De visie van Hercules is dat plezier in voetballen hand in hand gaat met beter leren voetballen, en daarmee ook het spel op een hoger niveau te beoefenen. Hercules wil technisch verzorgd, aanvallend voetbal spelen vanuit het idee dat dat tot het meeste spelplezier leidt. 4. Ieder op zijn/haar niveau. Dit geldt voor alle teams, van oud tot jong en van hoog tot laag. Elke speler en elk team wordt de kans geboden om te voetballen op een wijze en ondersteuning die past bij zijn/haar niveau, en die zoveel mogelijk aansluit op de wensen van de spelers (en begeleiders). Bij het Veldvoetbal van Hercules kan iedere speler zich ontwikkelen tot een betere voetballer. Hercules biedt daarom een kwalitatief hoogstaande voetbalopleiding voor iedereen. 5. Een open club. Hercules Veldvoetbal maakt het mogelijk dat binnen de haar ter beschikking staande accommodatie-capaciteit, zo veel mogelijk mensen kunnen voetballen. De daarvoor benodigde faciliteiten worden zo veel mogelijk optimaal ontwikkeld en ingezet. Daar waar de capaciteit beperkt is, geldt dat Hercules zich richt op haar omliggende ‘verzorgingsgebied’. Principes 1. We zijn gastvrij en hebben aandacht voor elkaarIedereen voelt zich welkom en thuis op Hercules. We zoeken persoonlijk contact met nieuwe leden maar ook met de buren en buurt. We bieden de club – met infrastructuur en netwerk – aan iedereen aan.  2. We organiseren zelf en samenWe stimuleren eigen initiatief in en buiten het veld. Leden weten wat het beste werkt voor team en vereniging en hoe dat het beste kan gebeuren. En doen dat dan ook. Vanuit de club is er opleiding en ondersteuning om dat mogelijk te maken.  3.We blijven ons ontwikkelenWe willen continu ontwikkelen en verbeteren, op alle onderdelen van het spel en de vereniging. Voetballers en voetbalsters spelen technisch, tactisch en sociaal op hun niveau en krijgen daarbij gepaste ondersteuning. Dat geldt ook voor onze organisatie met onze vrijwilligers en professionals. Plezier en resultaten volgen dan vanzelf. 4.We zoeken naar een evenwicht tussen halen en brengenLeden, vrijwilligers, hun familie en vrienden en de enkele professionals in dienst vormen USV Hercules. Samen zoeken we naar evenwicht in wat we vragen van de club, en wat wij doen voor de club. Alleen als er een bepaalde balans is tussen die twee, kan er sprake zijn van een gezonde en duurzame relatie.

Bron is het document Missie Visie Beleid 2014 2018. In 2017 is door het bestuur hieraan de Principes toegevoegd.