Samen sporten, lachen en groeien

Introducés

U kunt één (of meerdere) gastspeler(s) op de banen van Hercules introduceren. Dat kan alleen op werkdagen tot 18.00 uur, en kost 5 euro per persoon per keer, te betalen aan de bar van het paviljoen.

Daarnaast betaalt de introducé 15 euro borg voor de tijdelijke pas waarmee een baan gereserveerd kan worden. Deze borg krijgt men na inlevering terug.
Bij de afgifte van een tijdelijke pas zal door het barpersoneel de naam van ontvanger worden genoteerd