Agenda

Praat mee in de ALV!

23 November 2020

Ook dat is de kracht van Hercules: praat mee in de ALV juist nu!

Uitnodiging ALV dinsdag 15 december 2020

Met in achtneming van de corona beperkingen nodigt het Hoofdbestuur u langs deze weg uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 15 december om 20.00 uur.

DOE MEE, PRAAT MEE, LEES HIER UW (PERSOONLIJKE) UITNODIGING

De afgelopen maanden hebben wij met enorm veel waardering en respect gezien hoe geweldige Herculanen er voor gezorgd hebben dat er bij USV Hercules nog veel – en verantwoord –gesport is. Dat is de kracht van Hercules.

Juist nu is het van belang dat we met z’n allen laten zien hoe leuk het is om lid te zijn van Hercules. Praat mee in onze december-ALV.

Hoe we die gaan organiseren is afhankelijk van de mogelijkheden die de Covid beperkingen ons bieden. Zoals we nu verwachten, zal dat (helaas) digitaal via Teams of Zoom gaan gebeuren. We onderzoeken nog een combinatie met fysiek en digitaal, waarbij er fysiek maximaal 30 mensen aanwezig mogen zijn in ons complex.

Meld uw voorkeur

Daarom: laat even weten of u digitaal of fysiek aanwezig wilt zijn via secretaris.hb@usvhercules.nl. Omdat niet iedereen in staat is om de vergadering digitaal bij te wonen zullen wij (noodgedwongen) een keuze moeten maken voor de deelnemers die naar Hercules komen. De andere leden zullen wij digitaal faciliteren. Wij informeren u bijtijds of u fysiek of digitaal mee vergadert.

Inbreng

Wilt u iets aan de orde stellen, dan nodigen wij u van harte uit om dat vooraf via mail aan de secretaris kenbaar te maken. Doe dat alstublieft voor 1 december, dan kunnen we samen beoordelen op welke wijze wij uw inbreng in de ALV aan de orde stellen.

Het is behelpen, maar tijdens de Spaanse griep in 1918 lukte het onze voorgangers ook. 

Hier gaan wij het in ieder geval over hebben

 1. Sporten en activiteiten in coronatijd
 2. Goedkeuring notulen ALV juni 2020 (gestuurd aan de deelnemers van de ALV in juni).
 3. Jubilarissen in 2020
 4. Uitreiking Charles Nicolaibeker
 5. Financiën
  - Verwachte resultaat 2020
  - Begroting 2021 en contributievoorstel
 6. Plannen voor 2021
 7. Bestuurssamenstelling  (wij stellen voor Frank Beemer te benoemen voor een nieuwe termijn)
 8. Kijkje naar nieuwe website (met dank aan de pioniersgeest van Hans Richardus die voor Hercules een innoverende website bouwde). Kennismaking met de nieuwe webmaster
 9. Gezocht: vrijwilligers voor de- jubileumcommissie en het social mediateam
 10. Jaarverslag secretaris Hb
 11. Welkomsflyer
 12. Rondvraag

Wij doen er alles aan om deze ALV conform de regels en reglementen van vereniging te laten verlopen. Wij stellen uw (al dan niet fysieke) aanwezigheid en inbreng zeer op prijs.

Arnold Wagemakers, secretaris Hoofdbestuur

Copyright © 2023 USV Hercules
crosschevron-down