Agenda

Praat mee in de ALV!

2 June 2021

Ook dat is de kracht van Hercules: praat mee in de ALV juist nu! Uitnodiging ALV dinsdag 15 juni 2021

Met in achtneming van de corona beperkingen nodigt het Hoofdbestuur u langs deze weg uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 15 juni om 20.00 uur.

DOE MEE, PRAAT MEE
Langzaam maar zeker zetten we (kleine) stappen naar het nieuwe normaal. Het afgelopen jaar bleek dat de veerkracht van onze vereniging (en de niet aflatende inzet van onze vrijwilligers) groot is: Dat is de kracht van Hercules.
Juist nu is het van belang dat we met z’n allen laten zien hoe leuk het is om lid te zijn van Hercules. Praat mee in onze juni-ALV.
Hoe we die gaan organiseren is afhankelijk van de mogelijkheden die de Covid beperkingen ons bieden. Zoals we nu verwachten, zal dat voor een vijftigtal leden fysiek in de sporthal kunnen. Omdat dat nog niet geheel zeker is onderzoeken we nog een combinatie met fysiek en digitaal. We kunnen u pas kort voor 15 juni informeren over de wijze waarop we het gaan doen.

Meld uw voorkeur
Daarom: laat even weten of u digitaal of fysiek aanwezig wilt zijn via secretaris.hb@usvhercules.nl.

Inbreng
Wilt u iets aan de orde stellen, dan nodigen wij u van harte uit om dat vooraf via mail aan de secretaris kenbaar te maken. Doe dat alstublieft voor 7 juni, dan kunnen we samen beoordelen op welke wijze wij uw inbreng in de ALV aan de orde stellen.

Hier gaan wij het in ieder geval over hebben
1) Opening en welkom
2) Mededelingen en ingekomen stukken
3) Bestuurssamenstelling
- voorstel 2e termijn Fons Visser als voorzitter HB
4) Financiële zaken
- jaarrekening 2020
- verslag kascommissie + goedkeuring jaarrekening
- forecast 2021
- advies financiële commissie + vervolgstappen
5) Activiteiten jubileumcommissie
6) Rondje langs de velden
7) Locatie-onderzoek Sporthal
8) Goedkeuring verslag ALV 15 december 2020
9) rondvraag
Wij doen er alles aan om deze ALV conform de regels en reglementen van vereniging te laten verlopen. Wij stellen uw (al dan niet fysieke) aanwezigheid en inbreng zeer op prijs.

Arnold Wagemakers, secretaris Hoofdbestuur

Copyright © 2023 USV Hercules
crosschevron-down