Agenda

In Memoriam Ans Bartelds – Gomersbach.

14 October 2021

Opnieuw worden wij geconfronteerd met het overlijden van een steunpilaar uit het verleden van onze Vereniging. Op 12 oktober jl., overleed onverwacht  ons Ere-lid, Ans Bartelds-Gomersbach. 

Ans werd in 1981 lid Hercules. Zij was toen al enige jaren actief betrokken bij het jeugdvoetbal vanwege het lidmaatschap van zoon Jan. Haar capaciteiten waren niet ongemerkt gebleven en toen in 1981 de tennisafdeling werd opgericht, werd zij in het eerste bestuur gekozen en in het bijzonder belast met het wel en wee van de jeugdige tennissers. Zij ging ook zelf tennissen en dat heeft zij tot op hoge leeftijd vol gehouden.

Ook de afdeling voetbal heeft van haar organisatorische capaciteiten gebruik mogen maken. Vanaf 1987 heeft zij vele jaren het secretariaat van de lagere zondag-elftallen, een afdeling die toen nog uit 14 elftallen bestond, vervuld. Een heidens karwei.

Voor alle activiteiten werd zij in 1997 tot Lid van Verdienste benoemd en omdat zij rustig met haar werkzaamheden door ging, werd deze onderscheiding in 2007 opgewaardeerd tot het Ere-lidmaat-schap.

Hercules heeft met het heengaan van Ans opnieuw een gevoelig verlies geleden.  Moge haar betrokkenheid en activiteiten op organisatorisch gebied een voorbeeld zijn voor de huidige generatie.

Wij wensen Jan en Karin en overige familieleden, sterkte toe in deze donkere levensfase .

Wim Snooy, Ere-voorzitter.

Copyright © 2023 USV Hercules
crosschevron-down