Agenda

Ledenvergadering Cricket

24 november 2021

De najaarsvergadering van de afdeling cricket staat weer voor de deur. De vergadering zal beginnen op vrijdag 10 december om 20:00. Vanwege de maatregelen ter bestrijding van CoViD19 zal de vergadering geheel online plaatsvinden.

Voor toegang tot de vergadering en stukken, neem contact op met de secretaris. De conceptagenda volgt hieronder

Conceptagenda Jaarvergadering USV Hercules Afdeling Cricket
10 december 2021, 20.00 uur

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Notulen ALV 9 april 2021
 4. Terugblik seizoen 2021
 5. Mededelingen uit het HB
 6. Bestuursverkiezing*
 7. Financiën
 8. Vooruitblik seizoen 2022
 9. WVTTK
 10. Rondvraag
 11. Vaststelling volgende vergadering
 12. Sluiting
 • Doordat Marc Jarmuszewski te kennen geeft gegeven zijn bestuurslidmaatschap te
  willen beëindigen is er een vacature ontstaan. Het bestuur stelt dhr. Shan Tanveer
  kandidaat.
  Roeland Buijze treedt terug als algemeen bestuurslid en vertegenwoordiger van de
  cricketafdeling in het HB. Deze taak wordt overgenomen door Nizam Qazi.

Copyright © 2023 USV Hercules
crosschevron-down