Onthulling logo 140-jarig lustrum

De lustrumcommissie is verheugd dat Joris Bosma voor ons het 140-jarig lustrumlogo heeft ontworpen. Een logo waar wij allemaal trots op kunnen zijn, dat in verbinding staat met het heden en het verleden.

Wanneer: Zaterdag 4 september

Waar: USV Hercules

Tijd: 18.00 uur

Op zaterdag 4 september om 18.00 uur willen wij het lustrumlogo onthullen. Dit willen wij niet alleen doen, maar juist met jullie, Herculanen. Het zal plaatsvinden op ons eigen sportpark, rekening houdende met de eventueel geldende coronamaatregelen die dan van toepassing zijn. Wij willen deze gelegenheid gebruiken als startschot in aanloop naar ons 140-jarig lustrum.

De onthulling zal verricht worden door onze erevoorzitter, het oudste lid, het jongste lid en onze voorzitter.

Namens de Lustrumcommissie,

Maykel Tak

Voorzitter Lustrum CIE

P.s. Op de website van USV Hercules vind je meer informatie over ons 140-jarig lustrum!

Bedankt voor (weer) een gek seizoen!

Inmiddels hebben we het tweede Corona-seizoen afgesloten. Met dank aan alle trainers,
teamleiders, leeftijdscoordinatoren, Commissie van Ontvangst, Team Materiaal en (vooral) Team
Wedstrijdzaken, heeft de jeugd onderling kunnen doorvoetballen, en ook trainen natuurlijk. Hoewel
potjes tegen andere clubs toch leuker zijn, hebben we elkaar wel onderling weer beter leren kennen
en dat is ook wat waard! Ook hebben we geleerd dat jeugdspelers zich beter kunnen concentreren
als er geen toeschouwers bij de trainingen zijn; dat gaan we vasthouden in het nieuwe seizoen.
Uiteraard juichen we toeschouwers bij de wedstrijden juist toe, en wel zoveel mogelijk (maar laat de
coach coachen).

Het Veldvoetbalbestuur wil iedereen bedanken die zich afgelopen seizoen heeft ingezet om het
mogelijk te maken dat er toch gevoetbald kon worden, en nodigt alle vrijwilligers uit voor de
vrijwilligersBBQ op 11 september aanstaande!

Extra bartegoed voor Seniorleden in het nieuwe seizoen

Voor de senioren zag het seizoen er heel anders uit; het grootste deel kon er niet gespeeld en
getraind worden. Toch is het overgrote deel de vereniging trouw gebleven; slechts drie
seniorenteams zijn uit elkaar gevallen. Gelukkig hebben de spelers en speelsters die doorwilden
allemaal onderdak gevonden bij andere teams.

Ondanks de aanzienlijke inkomstenderving als gevolg van een gesloten paviljoen en niet te verhuren
sporthal, blijkt nu dat USV Hercules het financieel zware weer goed doorstaat: we waren in staat veel
kosten terug te brengen omdat er ook minder activiteit was, en onze penningmeesters hebben heel
actief alle financiele ondersteuningsmaatregelen benut: dank penningmeesters! Daardoor kunnen
we in het nieuwe seizoen de loyaliteit van onze senioren (een beetje) belonen: elk team dat
afgelopen seizoen actief was en doorgaat kan in het nieuwe seizoen rekenen op een extra bartegoed
van € 250,- tot € 500,-, afhankelijk van het aantal spelers en de hoogte van de contributie.

Op naar een “ouderwets seizoen” met de Flexibele Speeldag

Ondanks alle onzekerheden gaan we ervan uit dat we een mooi seizoen met “ouderwets
competitievoetbal” tegemoet kunnen gaan. En USV Hercules groeit door! Voor het eerst in de
historie zullen we met meer dan 100 (!) teams aan de competitie deelnemen! Hierbij een warm
welkom aan de negen nieuwe teams. Gezien onze veldcapaciteit kunnen we dat alleen maar aan als
we de Flexibele Speeldag gaan hanteren; dit betekent dat ieder team (jeugd en senioren), twee- of
driemaal per seizoen thuis speelt op vrijdag(avond) of zondag. Het kan ook voorkomen dat je een
uitwedstrijd op vrijdag of zondag moet/mag spelen. Hier ligt een convenant met de gemeente en
andere verenigingen in Utrecht aan ten grondslag. We rekenen op jullie medewerking; vorig seizoen
speelde er al af en toe een zaterdagteam op vrijdagavond, en dat bleek steeds een mooie en
gezellige start van het weekend!

En een jubileumseizoen: help je mee met de Toernooien voor de Klassiekers?

Het wordt ook een bijzonder seizoen, omdat het (gedeeltelijk) een jubileumseizoen is: in 2022
bestaan we 140 jaar! Een van de activiteiten die we willen ontplooien zijn de zogenaamde
“Klassiekerstoernooien”, tegen onze broederclubs uit de 19 e eeuw, zoals AFC, Koninklijke HFC, HBS
Be Quick 1892, e.a. Onze “Klassieke Veteranen” spelen wekelijks in deze competitie, en we willen dit
in 2022 mogelijk maken voor alle teams. Maar dat kan alleen maar als er voldoende mensen zijn die hierbij willen helpen! Het is een mooie overzichtelijke activiteit, dus meld je vooral aan bij Gerard van
Dieren: secretaris.veldvoetbal@usvhercules.nl!

Bestuurslid Wedstrijdzaken en Materiaal gezocht!

Het loopt momenteel lekker in het veldvoetbalbestuur, alleen moet ons bestuurslid Koen Vermooten
(ook hartstochtelijk speler van Zaterdag 9), zijn bestuurslidmaatschap neerleggen vanwege een
andere functie die veel meer tijd gaat vragen. Gelukkig blijft hij actief in het Team Senioren. Koen laat
een portefeuille met goedlopende organisatieteams achter: Team Wedstrijdzaken, de Commissie van
Ontvangst en Team Materiaal & Kleding (die overigens ook versterking kan gebruiken).
Tijdsbesteding is overzichtelijk. Heb je aanvullende vragen, stel ze aan Frank Beemer, voorzitter
(voorzitter.voetbal@usvhercules.nl), of meld je gewoon aan natuurlijk!

Praktische data
Tenslotte nog enkele praktische data:

Ruimte voor oefenwedstrijden v/a JO13 (zelf organiseren en aanmelden bij wedstrijdzaken.voetbal@usvhercules.nl)

Fijne Vakantie allemaal!

Het Veldvoetbalbestuur,
Frank, Gerard, Florine, Camiel, Sydney, Han, Koen en Aniek

Wisselend succes in eerste competitieweekend

Het Cricketseizoen is eindelijk van start! In het eerste, door bowlers gedomineerde, weekend wist het eerste ruim te winnen van Quick 1888, het tweede en de zam'is verloren hun wedstrijden dan weer ruim.

Ons vlaggenschip (foto) trad aan tegen Quick 1888 (Nijmegen), en koos na een gewonnen toss, denkend aan de voorspelde regen later op de dag, te gaan fielden. Door sterk en zuinig bowlen van al onze bowlers, en in het bijzonder Man of the Match Tyrone Peters (5-29/8), kwamen de Nijmegenaren niet verder dan 112 all out.

Na een korte (ivm de voorspelde regen), door onze pachter goed verzorgde lunch begon Hercules aan de tweede inning. Een snelle 27 van Muneeb Mubashir bracht samen met Qamar Qazi (29) de score voor het eerste wicket op 41. Captain Saqib Sultan (33*) trok die lijn door. Het werd nog even spannend omdat het tijdens de 16e over begon te druppen, en er voor een resultaat minimaal 20 overs gespeeld moeten worden. Gelukkig kon er doorgespeeld worden en werden de benodigde 113 runs in de 23ste over gemaakt. De eerste punten zijn binnen!

Het tweede had helaas minder succes. Omdat door de afdeling voetbal wij dit seizoen slechts een veld beschikbaar hebben. Moest ons tweede voor een thuiswedstrijd uitwijken naar "de andere club". Hercules werd na een verloren toss in gestuurd, maar kreeg weinig vat op de bowlerij. Alleen Vinayak Hedge (52*/73) wist een mooie score achter zijn naam te kregen. Hercules ging 128 All out na ruim 27 overs. Na door regen de wedstrijd te hebben ingekord, bleek voor de andere club een target van 80 geen probleem. Dit werd voor verlies van twee wickets snel gemaakt, waardoor Hercules met lege handen naar huis moest.

Het zami's team, waar gezelligheid belangrijker is dan winnen, kreeg slechts 93 runs op het bord tegen Concordia (Delft). Ook dit totaal werd voor verlies van slechts twee wickets (beide genomen door Joost Helberg) gemaakt door de tegenstander. Ook de derde innings dolf Hercules het onderspit: de studenten van de TU bleken een niet alleen de bal goed te kunnen slaan...

Autoweerd Open 55+ toernooi

donderdag 19 augustus t/m vrijdag 27 augustus 2021

Wij hebben uitgekeken naar het moment dat wij deze uitnodiging voor ons jaarlijks Autoweerd Open 55+ Hercules toernooi kunnen versturen. Dit betekent dat wij velen van jullie na een lange tijd weer gaan zien en bij kunnen praten over hoe het een ieder is vergaan in de afgelopen periode. Gelukkig kunnen en mogen we weer wedstrijden spelen.

De sluitingsdatum voor inschrijving is zondag 8 augustus 2021.

Onderstaande punten van ons reglement willen wij onder jullie aandacht brengen.

Inschrijven kan  via  www.usvhercules.nl (afdeling tennis) of via Het Autoweerd Open 55+ Hercules toernooi | MijnKNLTB

Wil je meer informatie mail dan naar ot55.tennis@usvhercules.net

Hoe ons toernooi er uit gaat zien kunnen we nu nog niet helemaal voorzien. Er zullen waarschijnlijk nog een aantal beperkingen zijn, waaraan wij ons moeten houden. Wij gaan er alles aan doen om er een mooi en gezellig toernooi van te maken.

Wij hebben er zin in en kijken er naar uit.

Sportieve groet,

Richard Smits, Max Meijnderts, Hans van Essen, Karin van Ditmarch, Lia van Wijk en Ria Douma

Verslag ALV 15 juni 2021

ALV 15 juni: voorzitter blijft, onderzoek naar compensatie leden
Tijdens de laatste ALV is voorzitter Fons Visser die aftredend was, door het Hoofdbestuur
voorgedragen voor nog een termijn. Dit werd door de ALV met applaus begroet en daarmee startte
15 juni 2021 zijn tweede termijn. Iets waar Fons blij mee was: “We hebben in drie jaar best veel
bereikt, en daar gaan we als uw HB graag mee door.”

Jaarrekening 2020
Het was ook de vergadering waarin de jaarrekening over 2020 aan de leden is voorgelegd. Dat was in
alle opzichten een bijzonder jaar, ook in financieel opzicht. Het was goed om te constateren dat alle
afdelingen snel konden schakelen om hun uitgaven terug te brengen. Het hoofdbestuur en de
afdelingen hebben in 2020 een defensief financieel beleid gevoerd omdat onduidelijk was of, en wat
voor compensaties beschikbaar zouden komen. De ALV heeft de jaarcijfers, met instemming van de
kascontrolecommissie, vastgesteld. Met dank aan penningmeester Stanley Rutgers die in de
vergadering aangaf dat de nieuwe afspraken met de afdelingen, ingegeven door de inzet van de
financiële commissie, veel meer duidelijkheid en daarmee rust hebben gebracht in de financiën van
onze club.

Compensatie voor leden
Nu de rook is opgetrokken lijkt het erop dat vooral de stichting, die het vastgoed beheert, het meest
te lijden heeft gehad van de coronaregels. Over de gehele linie is Hercules 2020 financieel goed
doorgekomen. Onder meer omdat de penningmeesters zeer actief bezig zijn geweest met alle
regelingen en vergoedingen. De verwachting is dat dat in 2021 niet veel anders zal zijn. Het ledental
is stabiel gebleven en bij tennis zelfs wat gegroeid. De solidariteit van de leden is een belangrijke
factor geweest voor deze financiële situatie en daaruit blijkt dat Hercules, ook voor haar leden, meer
is dan zomaar een vereniging. Ook dat is de kracht van Hercules. Wij zijn wij hen daar erg dankbaar
voor. Per afdeling wordt nu gekeken op welke wijze de leden in 2021 een compensatie kunnen
krijgen voor het gemis aan sportaanbod in het afgelopen jaar. Er is afgesproken dat de afdelingen zelf
met voorstellen komen die – tussen de afdelingen -wel evenredig moeten zijn.

Lustrum: 140 jaar jong
Voor volgend jaar, dan bestaat Hercules 140 jaar is er een jubileumcommissie in het leven geroepen
onder leiding van Maykel Tak. Binnenkort komt de commissie met de eerste plannen naar buiten.
2022 zal het hele jaar bruisen van extra activiteiten.

Sporthal
Uiteraard is aandacht besteed aan de locatie keuze voor een nieuwe sporthal van de gemeente op
Voordorp. Hercules is helemaal niet te spreken over de gevolgde procedure door de gemeente. Het
lijkt er echter op dat de plannen niet meer gewijzigd zullen worden. Dus gaan we knopen tellen en
vooral kijken in hoeverre we onze eigen zaaltekort daar straks kunnen invullen. Wel zijn we met de
gemeente in gesprek over een compensatie voor gemis aan inkomsten als deze nieuwe hal straks
concurrerend is voor de onze.

Arnold Wagemakers, secretaris Hoofdbestuur USV Hercules

Competitieprogramma cricket 2021

Het (voorlopige) competitieprogramma voor 2021 is bekend. Al onze teams spelen een halve competitie in hun poule. De eerste wedstrijden zijn in het weekend 3/4 Juli. Het weekend van 14/15 augustus worden de laatste wedstrijden gespeeld. Hieronder het schema van alle wedstrijden van Hercules.

Datum (Tijd)Uit/ThuisKlasseHercules TeamTegenstander
3 Juli (1:30 PM)ThuisZami P3Hercules ZamiConcordia
4 Juli (12:00 PM)ThuisOVBHercules IQuick 1888
4 Juli (1:00 PM)Thuis2BHercules IIKampong 3
10 Juli (1:30 PM)ThuisZami P3Hercules ZamiWanderers
11 Juli (12:00 PM)UitOVBHercules IQui Vive 3
11 Juli (1:00 PM)Thuis2BHercules IIBloemendaal
17 Juli (1:30 PM)ThuisZami P3Hercules ZamiSparta
18 Juli (12:00 PM)ThuisOVBHercules IMCC Hengelo
18 Juli (1:00 PM)Uit2BHercules IIVRA 4
25 Juli (12:00 PM)UitOVBHercules IAjax
25 Juli (1:00 PM)Uit2BHercules IIDe Kikkers 1
31 Juli (1:30 PM)UitZami P3Hercules ZamiVCC 1
1 Augustus (12:00 PM)UitOVBHercules ICC Den Helder
1 Augustus (1:00 PM)Thuis2BHercules IIQuick 1888
7 Augustus (1:30 PM)ThuisZami P3Hercules ZamiExcelsior' 20
8 Augustus (12:00 PM)ThuisOVBHercules IVVV 3
8 Augustus (1:00 PM)Uit2BHercules IIEindhoven CC 2
14 Augustus (1:30 PM)ThuisZami P3Hercules ZamiHermes DVS
15 Augustus (12:00 PM)ThuisOVBHercules IVRA 2
15 Augustus (1:00 PM)Thuis2BHercules IIConcordia 3

Let op: dit is het voorlopige competititeprogamma, wijzigingen voorbehouden. Vind hier het meest actuele schema.

Nieuwe kleding Cricket

Hercules zal vanaf heden in gekleurde, marine blauw, zoals de clubkleur, kleding op het cricketveld verschijnen. De zondagteams spelen met witte ballen en zijn dus zelfs verplicht in gekleurde kleding aan te treden. De Zami teams mogen nog steeds in overleg met de tegenstander in traditionele witte kleding verschijnen.

In 2017 heeft de KNCB te kennen gegeven de competities met witte ballen te willen gaan spelen. In 2018 is begonnen in de Topklasse en na veel getouwtrek (veel verenigingen waaronder ook Hercules wouden vasthouden aan traditioneel witte kledij met rode bal), worden nu alle zondagcompetities met witte bal en dus gekleurde kleding en zwarte screens gespeeld. Op zaterdag wordt er omwille van de zwarte screens met roze of oranje bal gespeeld.

Alle leden hebben eerder al kleding besteld. Neem contact op met het cricketbestuur als je kleding wilt hebben. Bedenk wel: op == op.


As of now Hercules will play in coloured, Navy blue, as is the clubcolour, clothes. The Sunday teams will use white balls en hence are obliged to be dressed in coloured clothes. The Saturday teams are allowed in concurrence with the opposition to play in whites.

In 2017 the KNCB decided to play all matches in competition with white balls. In 2018 the Topklasse started off, and after much discussion (many clubs, including Hercules wanted to keep the more traditional whites with red balls) now all sunday competittions will use white balls and thus cloured clothes and black screens. At Saturday orange or pink balls will be used due to the black screens.

All members have already ordered their clothing. Please contact the cricket committee if you want any clothing. Do note that the stock is limited.

BLANCO CHEQUE VOOR NIEUWE SPORTHAL NOORD OOST

Gemeente Utrecht wil een te grote sporthal op de verkeerde plek bouwen en schrijft hiervoor een blanco cheque uit. De locatiekeuze is in strijd met het eigen beleid over de sportcapaciteit. Bovendien heeft de gemeente tijdens de wedstrijd de spelregels veranderd. USV Hercules trekt deze conclusies uit de informatie uit een WOB verzoek van vorig jaar november (medio maart ontving USV Hercules de gevraagde stukken) en een recente ‘procesanalyse’ door USBO advies. De voetbalclub deed een beroep op de WOB om duidelijk te krijgen hoe de gemeente zo’n onlogisch besluit wil nemen. Wethouder Maarten van Ooijen zegde de gemeenteraad toe te kijken “of er niet een afslag gemist is”. Hercules Voetbalvoorzitter Frank Beemer: “De gemeente blijkt geen idee te hebben waar hij naar op weg is. Als sportbestuurder doet het pijn om te zien hoe de gemeente met sportgeld strooit, terwijl de sport in Utrecht om extra capaciteit zit te springen waar de gemeente geen geld voor zegt te hebben”.

De gemeente wil een peperdure sporthal neerzetten zonder ook maar enig inzicht te hebben in de exploitatiekosten. Op basis van 30 jaar ervaring met de exploitatie van de eigen sporthal ziet Hercules dat op een andere locatie op het sportpark minimaal € 200.000,- aan beheer en exploitatie bespaard kan worden. De gemeente weigert dit nader te onderzoeken.

Kapitaalvernietiging

De gemeente heeft een summier beeld van de realisatiekosten en vernietigt kapitaal omdat een net aangelegd innovatief kunstgrasveld voor de sporthal moet wijken. Met deze nieuwe hal op 300 meter trekt de gemeente willens en wetens het exploitatiemodel van de (voor de gemeente) goedkoopste sporthal in Utrecht omver. Hiermee dreigt de gemeente de oudste sportvereniging van de stad in ernstige financiële problemen te brengen.

Tegen het eigen sportbeleid

Volgens wethouder Maarten van Ooijen is het zogeheten ‘Mulier-onderzoek’ naar de behoefte aan sportaccommodaties leidend voor de investeringen in de sport. Op grond van dit onderzoek volstaat een kleinere sporthal in Utrecht Noord Oost, waarmee broodnodige veldcapaciteit op het sportpark gespaard kan worden. USBO advies concludeert met Hercules dat bij het locatie-onderzoek geen rekening gehouden is met ‘Mulier’. In Utrecht Oost (lees Galgenwaard) zijn al twee van die grote sporthallen, en er is daar geen tekort (integendeel) aan zaalcapaciteit. Mulier signaleert wel een tekort van 4 (!) voetbalvelden op sportpark Voordorp. De wethouder handelt in strijd met zijn eigen uitspraken.

Regels veranderd

De gemeente identificeert wel realisatiekosten maar neemt ze bewust niet op in de uiterst summiere kostenraming voor de realisatie van de hal, die de gemeente verstrekte in het kader van het WOB verzoek. Het gaat hier niet alleen om kapitaalvernietiging door het verwijderen van het spiksplinternieuwe kunstgrasveld, maar ook om de noodzaak een nieuwe vorm van watercompensatie te realiseren, een weg aan te leggen naar de nieuwe halen parkeerplaatsen te verplaatsen. Uit eerder geheime gemeentelijke stukken blijkt dat de gemeente in 2019 een integraal voorstel van USV Hercules afwees omdat het “ten koste zou gaan van ruimte voor een extra kunstgrasveld”. De gemeente legde het veld aan, en plant er nu een peperdure sporthal op. Kennelijk gelden voor de plannen van Hercules andere criteria dan voor die van de gemeente. En is doelmatig omgaan met sportmiddelen voor de gemeente in ieder geval geen criterium.

Praat mee in de ALV!

Ook dat is de kracht van Hercules: praat mee in de ALV juist nu! Uitnodiging ALV dinsdag 15 juni 2021

Met in achtneming van de corona beperkingen nodigt het Hoofdbestuur u langs deze weg uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 15 juni om 20.00 uur.

DOE MEE, PRAAT MEE
Langzaam maar zeker zetten we (kleine) stappen naar het nieuwe normaal. Het afgelopen jaar bleek dat de veerkracht van onze vereniging (en de niet aflatende inzet van onze vrijwilligers) groot is: Dat is de kracht van Hercules.
Juist nu is het van belang dat we met z’n allen laten zien hoe leuk het is om lid te zijn van Hercules. Praat mee in onze juni-ALV.
Hoe we die gaan organiseren is afhankelijk van de mogelijkheden die de Covid beperkingen ons bieden. Zoals we nu verwachten, zal dat voor een vijftigtal leden fysiek in de sporthal kunnen. Omdat dat nog niet geheel zeker is onderzoeken we nog een combinatie met fysiek en digitaal. We kunnen u pas kort voor 15 juni informeren over de wijze waarop we het gaan doen.

Meld uw voorkeur
Daarom: laat even weten of u digitaal of fysiek aanwezig wilt zijn via secretaris.hb@usvhercules.nl.

Inbreng
Wilt u iets aan de orde stellen, dan nodigen wij u van harte uit om dat vooraf via mail aan de secretaris kenbaar te maken. Doe dat alstublieft voor 7 juni, dan kunnen we samen beoordelen op welke wijze wij uw inbreng in de ALV aan de orde stellen.

Hier gaan wij het in ieder geval over hebben
1) Opening en welkom
2) Mededelingen en ingekomen stukken
3) Bestuurssamenstelling
- voorstel 2e termijn Fons Visser als voorzitter HB
4) Financiële zaken
- jaarrekening 2020
- verslag kascommissie + goedkeuring jaarrekening
- forecast 2021
- advies financiële commissie + vervolgstappen
5) Activiteiten jubileumcommissie
6) Rondje langs de velden
7) Locatie-onderzoek Sporthal
8) Goedkeuring verslag ALV 15 december 2020
9) rondvraag
Wij doen er alles aan om deze ALV conform de regels en reglementen van vereniging te laten verlopen. Wij stellen uw (al dan niet fysieke) aanwezigheid en inbreng zeer op prijs.

Arnold Wagemakers, secretaris Hoofdbestuur

8 mei 2021 : Badminton gaat op tennisles.

Na 14 december voor het laatst in de zaal een badmintonracket vastgehouden te hebben gingen we 8 mei over op een tennisracket. Wel 3x zo zwaar en met stuiterende ballen. Even wennen dus! De evenementencommissie van de afd. Badminton had ism. Richard Jager een Tennisclinic georganiseerd. Het was die dag wel regenachtig, maar tijdens de clinic bleef het zo goed als droog. Onder leiding van 3 trainers (Karin, Frank en Freek) werd geprobeerd onze badmintonslag om te vormen naar een tennisslag. En dat viel niet mee! Het was leuk om te doen en ook gezellig om elkaar weer eens te zien en te spreken. Woensdag 19 mei zijn we weer begonnen in de zaal. Vertrouwd : droog en windvrij. Voorlopig alleen enkelspel, maar mix en dubbel zullen hopelijk binnenkort wel volgen. We hebben er zin in.

Marchinus Hofkamp.

X