De Nieuwe Argo!

Welkom bij De Nieuwe Argo! Met deze “nieuwe oude” digitale nieuwsbrief houden we je vanaf nu maandelijks op de hoogte van het Herculesnieuws dat ieder lid zou moeten kennen, of je nu cricketer, (zaal)voetballer, tennisser, badmintonner, Goalballer, of algemeen lid bent. De GrasMag, de mooi vormgegeven nieuwsbrief van Voetbal, zal hier ook in opgaan. De Argo (Oud-Griekse betekenis: “de snelle”) was aanvankelijk een schriftelijk blaadje dat wekelijks bij de leden werd bezorgd met de sportprogramma’s en opstellingen, en de laatste jaren onregelmatig digitaal uitkwam.

Sommige items zul je mogelijk al kennen van de website, Facebook, Instagram of Twitter: ons kersverse Team Communicatie zorgt voor de selectie en redactie. Wil je ook een bericht plaatsen op de Hercules kanalen, of wil je het team Communicatie versterken: communicatie@usvhercules.nl

Bericht van het hoofdbestuur

Beste Herculienen en Herculanen,

Wie had een jaar geleden gedacht dat we nog maar zo weinig zouden sporten en zelfs helemaal niet meer in teamverband?

Jullie en wij: we worstelen allemaal met de huidige situatie. Dankzij de vaccinaties kunnen we wel weer vooruitkijken. 

Het afgelopen jaar heeft iedereen binnen onze club laten zien  - binnen de mogelijkheden - creatief te zijn. De komende maanden wordt dat weer van ons verwacht, met – wie weet – meer zicht op sámen sporten voor iedereen?

Wij zullen alles in het werk stellen om, als het maar even mogelijk is, sportieve activiteiten te organiseren. Zolang de reguliere competities nog niet zijn gestart zullen we, samen met alle afdelingen, alternatieven bedenken. Voor de afdelingen zelf, gezamenlijk… als omnivereniging hebben we gelukkig veel mogelijkheden. 

Uiteraard veilig voor alle deelnemers en met inachtneming van de afspraken en regels die op dat moment gelden.

Daarnaast buigen wij ons over de (financiële) ruimte en mogelijkheden om voor al onze trouwe leden – het is hartverwarmend om te merken dat praktisch niemand is afgehaakt - iets terug te kunnen doen. Investeren in extra activiteiten zodra dat kan, of juist in extra faciliteiten… Daar komen we binnenkort op terug! Heeft u suggesties: laat het ons weten!

Fons Visser

Voorzitter hoofdbestuur USV Hercules

Iedereen onder de 27 kan weer teamsporten vanaf 8 maart!

Dinsdag werd bekend dat spelers onder de 17 jaar weer buiten in teamverband kunnen sporten. Veldvoetbal gaat mogelijk maken dat alle leden die dat willen (en mogen), vanaf 8 maart minimaal 1 keer per week kunnen trainen, ook onderlinge potjes kunnen spelen als ze dat willen. Voor de 27+’ers bieden we met HercuKicks, HercuFit en verhuur van tennisbanen de mogelijkheid om te bewegen binnen de Corona regels.

Trainen
Wij zijn erg blij dat onze voetballers tussen 17 en 27 jaar weer kunnen trainen, en onderling potjes kunnen spelen. De avondklok blijft echter voorlopig van kracht, en dus wordt het woekeren met de trainingscapaciteit. Het VVB heeft uitgesproken dat we alle leden die dat willen en mogen, minimaal een keer per week de gelegenheid willen geven om te trainen. Met je eigen team, maar zeker ook in combinaties van teams. Dat zal wel betekenen dat de jeugd zal moeten schuiven in tijden, en mogelijk moet inschikken. Het betekent ook dat selectieteams niet voluit zullen kunnen trainen, en dat je mogelijk wordt ingedeeld op veldje 7. We hebben de gemeente gevraagd of we (gedurende de avondklok) op de grasvelden mogen trainen. We inventariseren momenteel wie er mag en wil trainen, en dan kan het gepuzzel beginnen. Omdat het veel geschuif zal vragen zal het nieuwe schema ingaan vanaf 8 maart.

Onderlinge Potjes
Daarnaast willen we deze groep de mogelijkheid bieden in het weekend onderling te spelen, zoals we bij de jeugd al lang met veel plezier doen. We hebben het voordeel van een grote vereniging, en dus ook voldoende teams en spelers van alle niveau’s; dat zou ook in teams van 7x7 kunnen bijvoorbeeld. Doordat we voor wedstrijden de natuurgrasvelden kunnen gebruiken, zal de capaciteit geen probleem zijn. We kunnen deze potjes, en mogelijk interne toernooitjes doorzetten, tot er weer een competitie begint. Dat zou ook in september kunnen zijn. Heb je zelf mooie ideeën, of wil je helpen organiseren: senioren.voetbal@usvhercules.nl

26+
Ben je 26+, dan mag je jammer genoeg nog niet in teamverband trainen. Maar bij USV Hercules kun je wel degelijk voetballen en fitblijven! Je kunt deelnemen aan de volgende activiteiten:

Perspectief op competitie?
De KNVB heeft inmiddels alle reguliere competities, en ook de A-categorie, stopgezet. Ze zetten nu in op de “RegioCup”: kleinere competities binnen de regio, die medio april zouden moeten beginnen (www.knvb.nl/regiocup). Natuurlijk doet Hercules daar aan mee als dat kan. Als het niet kan, hopen we onderling de hele zomer door te kunnen voetballen en trainen, totdat (hopelijk) het nieuwe seizoen gewoon weer kan aanbreken.

Financiële impact voor de vereniging
Corona treft onze vereniging ook financieel hard, en dan met name onze stichting accommodatie beheer. Het paviljoen is al maanden dicht (natuurlijk ook een grote aderlating voor onze pachter Emiel), en dat betekent een serieuze inkomstenderving, en hetzelfde geldt voor het wegvallen van huurinkomsten uit de sporthal. De compensatiemaatregelen van het rijk blijken nog niet de helft te vergoeden. En ook de kostenbeperkingen van de vereniging (veel van onze verplichtingen hebben we Corona-proof ingericht gelukkig) zijn daarvoor onvoldoende. Dit is de reden dat van restitutie van contributie geen sprake kan zijn; alle 2700 leden ondervinden immers beperkingen door Corona. Restitutie zou de continuïteit van Hercules direct in gevaar brengen.

Gelukkig is USV Hercules een sterke vereniging, die “in control” is. Het betekent dat we Corona kunnen overleven, als onze leden ons trouw blijven. Daarom proberen we de ruimte voor sport die er is binnen de Corona-regels optimaal te gebruiken:

Corona is voor iedereen een beproeving, en zeker ook voor onze vereniging. We hopen je hiermee voldoende op de hoogte gesteld te hebben van onze overwegingen en activiteiten. Mocht je aanvullende vragen of ideeën hebben, aarzel dan niet om contact op de nemen met Fons Visser (voorzitter HB): voorzitter.hb@usvhercules.nl of Frank Beemer (voorzitter Veldvoetbal): voorzitter.voetbal@usvhercules.nl

Versoepeling corona maatregelen

De versoepeling van de corona maatregelen heeft vooralsnog niet tot gevolg dat alles kan binnen de tennissport. Wel is er verruiming voor spelers tot 27 jaar. Deze groep mag weer dubbelen. De KNLTB is wel bezig om dubbelspel voor alle leeftijden weer mogelijk te maken.

Intussen hebben we het banen reservering systeem aangepast. Jeugd en jongeren tot 27 jaar kunnen als dubbel reserveren. Mocht je iemand in de reservering opnemen die 27 jaar of ouder is, dan gelden de regels voor 27 jaar en ouder. Alleen enkelspel dus.

Voor de tennislessen zien we voorlopig geen mogelijkheden om dubbels weer mogelijk te maken, behalve de jeugd dan.

Voor meer informatie lees ook dit artikel van de KNLTB.

Cricket fundraiser

Three of our active members, Sudhir, Deepak and Hemant, have taken the initiative to start a fundraising campaign. The funds will be used to improve the cricket accomodation at Hercules. The cricket commitee fully supports and encourages this initiative.

If you want to support the campaign, or follow the campaign, click here.

The donation collected by this fundraiser is intended to use for:

  1. Repairing of outdoor Nets.
  2. Maintenance of ground and upgrading the cricket amenities.

In a previous post, we have announced season preparations for upcomming season will start on Sunday March 7. Please sign up if you haven't done so. Since CoViD19 restrictions will be somewhat relaxed for ages <27 and the weather is getting nicer, we expect some cricket can be played at Hercules in due course.

—————————————————————————————-

Drie actieve cricketleden, Sudhir, Deepak en Hemant, hebben het initiatief genomen om een crowdfuncding actie te beginnnen. Het geld is bedoeld om de cricketaccomodatie binnen Hercules te verbeteren. Het cricketbestuur staat volledig achter dit initiatief en beveelt het van harte aan.

Wilt u de actie volgen en/of ondersteunen, click dan hier.

Het opgehaalde geld wordt gebruikt voor:

  1. Repareren van de buitenkooi.
  2. Onderhoud van de velden en verbeteren van de cricketvoorzieningen.

In een voorgaand bericht hebben we aangekondigd dat de seizoensvoorbereidingen voor aankomend seizoen beginnen op Zondag 7 Maart. Mocht u zich nog niet aangemeld hebben, doe dit alsnog. Omdat de CoViD19 maatregelen enigszins versoepeld zijn voor leeftijden <27 en de temperatuur begint te stijgen, verwachten we dat er spoedig weer wat gecricket kan worden op Hercules.

Bestuursleden gezocht

Hercules afdeling tennis zoekt bestuursleden. Hoewel je in traditionele termen kunt denken als voorzitter, secretaris en penningmeester zijn dat maar een etiketten. We zoeken mensen die zich willen inzetten voor de afdeling tennis en een of meer taken op zich willen nemen.

Taken zijn communicatie met de commissies, leden, andere afdelingen, de buurt, KNLTB, andere verenigingen etc.; financiën; werving nieuwe leden en behoud bestaande leden; nieuwe doelgroepen; park en complex beheer. Op dit moment werken we hard aan een nieuw beleidsplan voor de komende jaren en staan we aan de vooravond om de banen te vervangen. Bij voorbaat is alle hulp daarbij welkom.

Kortom ben je geïnteresseerd of wil je meer weten stuur dan een bericht naar voorzitter.tennis@usvhercules.nl

Jan Kakebeen neemt afscheid

Na drie jaar zich actief te hebben ingezet heeft Jan Kakebeen afscheid genomen als secretaris van het tennisbestuur. Wij bedanken Jan hartelijk voor alles wat hij heeft gedaan voor de afdeling tennis. We zullen oa zijn vrolijke en vlotte stijl van schrijven in onze nieuwsbrieven gaan missen. Dat is natuurlijk niet het enige, maar wel wat men aan de buitenkant ziet.

Hercules wint twee sportprijzen

Woensdagavond 10 februari 2021 zijn via een livestream de sportprijzen 2020 van de stad Utrecht bekend gemaakt. USV Hercules heeft hierbij 2 prijzen in de wacht gesleept.

De eerste prijs is die van Sportvrijwilliger van jaar. Deze is uitgereikt aan Bas Spaans. Al jaren verbonden aan de afdeling goalball als coach en trainer en besteed nog altijd veel uren aan zijn geliefde sport met als ultieme doel met Hercules een positie in de internationale goalball top te bereiken. Het filmpje van de uitreiking is ook een promotie voor de goalball sport en de vereniging Hercules.

De tweede prijs die Hercules heeft gewonnen is de vakjuryprijs voor de beste Utrechtse sportfoto van het jaar 2020. Als je de mooie foto ziet weet je meteen waarom, voetbalster Yara uit JO9-1 in actie tijdens het kersttoernooi. De foto is gemaakt door Gerard van Dieren..

Prijzen win je niet alleen en daarom feliciteren we ook iedereen die hierbij betrokken is geweest.

Hercules op zestiende plek in Top 200 best presterende amateurclubs van Nederland

Ieder jaar presenteert het vakblad de voetbaltrainer de Top 200 van de best presterende amateurclubs van Nederland. Hercules is trots te mogen melden dat Hercules een zestiende plek inneemt in de Top 200

Een knappe prestatie waarin Hercules laat zien dat het de laatste jaren grote stappen heeft gemaakt in het ontwikkelen en kwalitatief verbeteren van de jeugdopleiding. Bij het opstellen van de Top 200 is rekening gehouden met het niveau van de selectieteams (O16-1, O17-1, O19-1), daarnaast speelt de 021 mee in de betaald voetbalcompetitie hetgeen een mooie brug blijkt te zijn tussen de jeugdopleiding en ons vlaggenschip dat al jaren een stabiele factor is op 3e divisie niveau.

Zie hieronder een overzicht van de Top 10 van Nederland. Het overzicht geeft een vertekend beeld, Hercules heeft 65 punten (op 6). Na een hertelling is Hercules op de 16e plek terecht gekomen.

Maak kennis met Nick Vreeman (31), de nieuwe trainer van Hercules onder 21

Op dit moment ben ik werkzaam als docent Omgangskunde op het Sport College, Utrecht. Locatie: stadion Galgenwaard. Daar ben ik coach van 18 - 20-jarigen, geef Burgerschap, evenementorganisatie en sportvaardigheden. Hiervoor was ik (terugrekenend) 3 seizoenen werkzaam voor Ajax en 4 seizoenen voor FC Utrecht. Voordat ik naar FC Utrecht ben gegaan ben ik trainer bij USV Elinkwijk en CDW te Wijk bij Duurstede geweest. Het voetbalseizoen zie ik echt somber in. Ik verwacht niet meer dat we voetballen dit seizoen. Op naar een mooi 2021-2022!

Waarom ben je naar Hercules gekomen?

Er zijn een aantal factoren die een rol gespeeld hebben. Om bij het begin te beginnen: Mijn contract bij Ajax liep af, dat wist ik al een tijdje en ben daarom met vier andere profclubs in gesprek gegaan. Dit is om verschillende redenen op niks uitgelopen. Een vriend van mij, Colin Broers, die in het eerste van Hercules speelde vertelde goede verhalen over de club. Ik las over de vacature van onder 21 trainer en nam contact met Erik Bosma op. Met hem heb ik bij Elinkwijk samengewerkt. Hij heeft mij aan René en Werner voorgesteld.

Wat viel je op aan Hercules?

Mooi niveau van de O21 competitie; wat echt een enorme uitdaging zou gaan worden! Goede gesprekken met René en Werner gehad en gaven aan mij heel graag te willen hebben. Dat voelde gelijk goed. O21 team is een volwaardige selectie en geen tweede elftal. Later viel mij de familiaire sfeer binnen de club op, ik voelde mij direct thuis!

Hoe kijk je aan tegen huidige onder 21 competitie?

De O21 competitie is een fantastische manier voor Hercules om zich te meten met op dit moment grotere amateur en profclubs. Als O21 goed presteert dan is dit voor de gehele vereniging goed want clubs vanuit het hele land zien dit. Daarnaast is het voor de spelers een enorme stap omhoog. Dat hebben zij aan het begin wel een beetje onderschat. Logisch ook als alles in de O19 gemakkelijk verloopt. Maar nu speel je tegen spelers die een profcontract hebben bij Cambuur en Eindhoven of spelers die de gehele jeugdopleiding bij een BVO doorlopen hebben. Zij zijn gewend 4 á 5 keer per week te trainen, op een enorm hoog niveau.

Hoe vind je dat het tot nu toe gaat (wat viel mee en wat tegen)?

Het is met pieken en dalen verlopen. Dat was ook mijn verwachting en ik heb dit ook als een proces gezien. Voor zowel de vereniging als de spelers is dit een nieuwe en mooie stap op een hoger niveau. Iedereen heeft tijd nodig om aan dit niveau te wennen. Jammer genoeg hebben we niet het gehele seizoen gehad om ons verder door te ontwikkelen en te laten zien hoe wij als team gegroeid zijn. Hoogtepunt voor mij is De Treffers uit: waar we 5 minuten voor tijd de winnende maken. Maar dat is maar een klein stukje voor mij die dag. Ik zag een vechtmachine, ik zag vuur in het ogen van de jongens. Ik wist dat het goed ging komen, heb dit ook meerdere keren tegen Sven gezegd tijdens de wedstrijd. Ik voelde een beleving bij de spelers die ik nog niet eerder gezien of gevoeld heb. Het mooie is dat hun strijd en teamwork uiteindelijk beloond werd. Qua resultaat en spel was de eerste wedstrijd Eindhoven uit een diepte punt, maar ook een wake up call voor iedereen dat dit een ander niveau is en wij als team gas moeten geven om aan te haken.

Hoe kijk je aan tegen corona en welke aanpak sta je voor?

Het lastige aan Corona is de onzekerheid. We weten niet wanneer we mogen trainen en spelen. Normaal gesproken weet je als trainer wanneer de eerste competitiewedstrijd van het seizoen is en reken je van daaruit terug hoeveel weken voorbereiding er nodig zijn om de eerste wedstrijd als team te presteren. We weten nu niet wanneer we mogen spelen en trainen. Daarom kijken wij bij Hercules ook naar volgend seizoen en zijn we bezig met de selecties en hoe we spelers van de bovenbouw nog beter op kunnen leiden voor uiteindelijk het eerste elftal of hoger.

Wie is je favoriete viroloog?

Haha. Enorm veel respect voor Diederik Gommers. Vooral hoe hij met Famke Louise omging bij Jinek door van tegenover elkaar naar 'samen' te gaan.

Ga je als trainer altijd uit van een vast systeem (zoals het 4-3-3 van Cruijff) of ga je af op wat club wil of laat je systeem afhangen van spelers?

Ik kijk altijd naar welke kwaliteiten er binnen de groep zitten. Als team moet je gezamenlijk een wapen hebben, zonder wapen ben je overgeleverd aan de goden. Voorbeeld: Kijk naar Tottenham van Mourinho, een selectie die minder kwaliteit heeft dan de teams om hen heen, ook minder budget overigens. Zij hebben als wapen: Omschakelen van verdedigen naar aanvallen (counter), dit doen zij verschrikkelijk snel en is kenmerkend voor Mourinho. Een ander voorbeeld wat ik vaak voor mijn spelers gebruik is Leeds United onder Bielsa. Hun wapen is: Rennen en Vechten, er is geen team dat harder en beter samenwerkt dan zij. Zeker na het verliezen van de bal (omschakelen van aanvallen naar verdedigen) Dat moet ook, zeker als je individueel minder kwaliteit dan de tegenstander hebt. Ik ben dus altijd op zoek naar een gezamenlijk wapen binnen het team en probeer onze bedreigingen (iets waar we slecht in zijn) zo veel mogelijk te maskeren. Voorbeeld: Advocaat zet geen hoogdruk met Feyenoord, waarom? De laatste linie is erg traag; dan kun je beter lager verdedigen. Ik heb altijd een uitgangspositie, bijvoorbeeld K-4-3-3. Dit kan echter binnen aanvallen, verdedigen of omschakelen er anders uitzien. Het systeem verscheelt dus per teamfunctie. Belangrijker vind ik een aantal uitgangspunten binnen de teamfunctie. Bijvoorbeeld 'Dynamisch' binnen aanvallen. Stil staan of op je positie blijven wanneer wij aanvallen is voor mij een doodzonde. Met deze uitgangspunten hoop ik de spelers houvast te geven binnen hoe wij als team willen spelen. Hoe beter wij als team deze uitgangspunten uitvoeren, hoe groter de kans op een overwinning. Het is dus altijd streven naar perfectie binnen onze speelwijze.

Welke trainers volg je en ben je ook groot fan van full press voetbal?

Ik volg een aantal trainers, ik zal kort aangeven welke:

Sjors Ultee, waarom? Samengewerkt bij FC Utrecht en één van de eerste trainers in NL met een niet profachtergrond binnen het betaalde voetbal. Hij heeft mij op meerdere vlakken geïnspireerd, daar ben ik hem altijd dankbaar voor geweest. Bielsa, waarom? Speelwijze past bij wie ik ben en waar ik als trainer voor wil staan. Aanrader om te bekijken. Ton Boot, waarom? Bij Ajax een presentatie van gehad en daarna met hem in gesprek mogen gaan over het vak coach zijn. Enorm inspirerende man die een volledig eigen visie heeft. Zijn boek is een aanrader voor elke coach! Ten Hag, waarom? Vernieuwend bij zowel FC Utrecht als Ajax. Heb wekelijks zijn trainingen bij FC Utrecht en Ajax bekeken. Continue bezig met ontwikkeling van de club, het team en individu. Elk detail is belangrijk voor hem. Bij FC Utrecht gooide hij bijvoorbeeld alles op de schop waardoor mijn collega's en ik van een mooie kantoorruimte naar de oude, muffe kantine van Odin moesten om daar te werken. Aan het begin hem vervloekt maar daarna alleen maar waardering en ingezien waarom hij zo standvastig is geweest. Alles om FC Utrecht naar een hoger niveau te tillen.

Heb je een favoriete club in het betaald voetbal?

Misschien wel de lastigste vraag, laat ik het zo beantwoorden: als kind opgegroeid als Ajaxfan, door de manier van spelen en de fantastische spelers die daar speelden. Daarna werkzaam bij FC Utrecht geweest en daar de sfeer en beleving geproefd. Sindsdien is mijn droom: als trainer in de Galgenwaard komen.

Waar sta jezelf over een jaar of 10?

In de Galgenwaard 😉

Hoe heb jij je tijd gevuld in voetballoze periode nu de trainingen tot soms wel half 11 zijn weggevallen?

Haha. Eerder starten en tot half 11 trainen is nieuw bij Hercules en dat zorgt soms voor gefronste wenkbrauwen bij mensen in de omgeving. Dat snap ik want vaak zijn nieuwe dingen raar. Dit heb ik echter nooit bij mijn spelers zo ervaren. Soms vragen ze mij zelfs om nog even door te mogen trainen.  Ik geloof er wel in dat wij als club vooruit moeten om op een hoger niveau te komen, langer en intensiever trainen zijn daar onderdelen van. Over je eerste vraag: Ik heb veel bord en kaartspellen met vrienden gespeeld. Risk en Toepen zijn wel favorieten daarin.

Heb je nog suggesties voor de jongens om coronavrij te voetballen?

Vroeger speelde ik vaak 'doelen', twee goals tegenover elkaar en dan 1 tegen 1. Dan ben je keeper en spits in één.

En natuurlijk de hamvraag, wie is er beter Maradona of Messi.

Om twee redenen kies ik voor Messi: statistisch gezien beter dan Maradonna (meer goals en assists) en een beter voorbeeld voor kinderen dan Maradonna als het gaat om topsporter zijn. Hopelijk hoef ik dit over 20 - 30 jaar niet te corrigeren? 😉

Ton van Rietbergen

X