Uitnodiging Buitengewone Algemene Ledenvergadering

Beste Herculanen,

Op vrijdag 22 april bestaat onze vereniging 140 jaar. De traditie is dat op de verjaardag van onze club de benoeming van leden van verdienste en ereleden plaatsvindt tijdens een buitengewone algemene ledenvergadering. Dat is tegelijk het enige agendapunt op deze vergadering.

Het hoofdbestuur is trots dat zo veel mensen zich inzetten voor onze vereniging. Dit is een mooie gelegenheid om een aantal van die trouwe vrijwilligers in het zonnetje te zetten.

Wij rekenen daarom op uw aanwezigheid. Aanvang van de vergadering is om 18.30 uur, het is tegelijk de formele start van ons jubileumweekend in een jaar dat in het teken staat van 140 jaar USV Hercules.

Genoeg redenen om er bij te zijn. Dan mist u ook een uniek muzikaal intermezzo van een groot koor niet. We gaan u verassen, ook dat is de kracht van Hercules!

Tot vrijdag 22 april 18.30 in ons paviljoen.

Namens het Hoofdbestuur

Fons Visser Voorzitter

Wisseling van de wacht bij beheer

Per 1 mei aanstaande is Gert Lensen niet langer in dienst van de Stichting Beheer van Hercules. Maar zoals velen al weten is hij sinds november al niet meer aanwezig op ons complex. Bijna 15 jaar lang zorgde hij voor al die zaken die nodig zijn om het sporten mogelijk te maken. Zijn gezellige geklets zullen velen missen.

Sinds eind november zijn zijn taken overgenomen door drie enthousiaste vrijwilligers. Peet Slagboom zorgt vanaf die datum dat al het afval snel en inmiddels heel vakkundig wordt verwijderd van de velden en het terras. Het is in lange tijd niet zo schoon geweest. Alleen sigarettenpeuken laat ze liggen voor de rechtmatige eigenaars. Op vrijdagmorgen is Peet te vinden bij de Derde Helft.

Han Wilshaus, inderdaad de vader van Jasper, is ook toegevoegd aan ons team. Han heeft veel ervaring opgedaan in het onderwijs en het zal dan ook niet verbazen dat hij op vrijdagmorgen de klassen van het ROC begeleidt. Die leerlingen voeren dan onder zijn leiding allerlei klusjes uit op het complex. En hij repareert en bouwt zelf ook het nodige.

John van Rooijen, samen met zijn vrouw is ook hij bij de Derde Helft te vinden, heeft het trekken van de krijtlijnen al compleet onder de knie. Hij heeft de krijtlijnmachine gerepareerd zodat de lijnen op de door de KNVB voorgeschreven breedte getrokken worden. Halverwege de week loopt John vegend door de sporthal.

Samen met oudgedienden Cor en Ad heeft de Stichting een vakkundige ploeg die van wanten weet.

Bestuur Stichting en HB

In memoriam Rob Schriek

Rob Schriek 16 augustus 1938 - 28 januari 2022

Slechts iets meer dan een jaar na zijn oudere broer Cees hebben we nu afscheid moeten nemen van weer een Schriek-broer.

Een stille. Nooit op de voorgrond, altijd voorzichtig belangstellend. Eigenlijk verlegen totdat je op zijn echt niet grote tenen stapte - dan kon hij heel fel uit de hoek komen. Dat gebeurde met name bij onsportief gedrag, in het veld maar ook erbuiten..

Een harde: liet zich rustig bijna dood gooien door snelle bowlers in een tijd dat lichaamsbescherming niet veel verder ging dan handschoenen met rubber spikes, dunne legguards en een opgevouwen handdoek. Ook fieldend op square leg was hij voor geen enkele batsman bang, hoe hard ze ook hookten.

Een gewone: Rob was de verpersoonlijking was van 'doe maar gewoon dan doe je gek genoeg'. Heeft op enkele jaren in Australië na zijn hele leven op hetzelfde adres op de van Bemmelenlaan gewoond. Als kind en na terugkomst van down under weer. En hij bleef er wonen toen moeder Schriek overleed.

Ander voorbeeld: een modern gehoorapparaat (dus veel kleiner): nee, wat hij had deed het nog! Voor de jonge lezers: Rob's gehoorbeschadiging ontstond al op jongere leeftijd door vuurwerk.

Een coach: hij heeft heel erg lang jeugd getraind, begeleid, jongens de eerste beginselen van het cricketspel bijgebracht.

Om daarna, als de jongeren ouder waren en in het zelfde team als Rob speelden zichzelf op de achtergrond te plaatsen: zij mochten eerder batten en bowlen. Hij was vaak maar met moeite over te halen om zelf 'zijn arm te laten draaien'.

Een fundament: hij was een man op wie je kon bouwen. En waarop menig team (voetbal en cricket) en de afdeling cricket ook inderdaad bouwde.

Dat bouwen deed hij ook letterlijk: zelfs dik in de 70 maakte hij - veel samen met Robert Rusche - elke voorzomer de velden gereed voor het cricketseizoen en stond daarbij nog op ladders om de screens in orde te maken.

Rob was captain als dat nodig was, zorgde voor de bag als niemand anders het deed (dus vaak...), zorgde voor vervoer bij uitwedstrijden (ook in een Eend, net als broer Cees).

Een Herculaan: hij nam verantwoordelijkheid als verenigingslid. Niet alleen was Rob decennialang betrokken bij het materiaal, hij was ook jarenlang wedstrijdsecretaris cricket - heel Hercu-cricket kende zijn telefoonnummer uit het hoofd: 7-1-3-5-7-3 (ja toen nog 6 cijfers!). Ledenvergaderingen: Rob was er, misschien niet om mee te discussiëren maar wel omdat hij vond dat je als lid belangstelling moest tonen. Hij kwam totdat hij zijn heup brak altijd kijken naar wedstrijden op Hercu. Hij kwam ook als er niet gespeeld werd: Hercules was zijn 2e thuis en zijn andere familie. Daardoor was Rob voor heel veel Herculanen een soort broer, collega, oom, een vaste waarde.

Naast cricketer (alle teams,1e tot en met 5e plus veteranen) was Rob ook een voetballer - vele 10-tallen jaren bikkelde hij voor elke bal. Hij had, zo merkte ik als we gezamenlijk naar voetbal keken, zeer veel kijk op het spel - mogelijk is in hem een trainer-coach verloren gegaan.

In 1987 werd Rob voor zijn vele werk achter de schermen bij vooral cricket maar eigenlijk voor heel Hercules, benoemd tot Lid van Verdienste.

Er is weer een Herculaan gegaan. Er is weer een cricketer minder. En weer een lid van verdienste van Hercules minder. Van beide laatste soorten zijn er niet zo veel, daarom alleen al is het gemis groot.

We wensen Paul, de laatste van de 5 broers, zijn oudere zus Janneke en Anja dat ze vele mooie herinneringen aan hun (schoon)broer mogen houden.

roeland buijze

Herinrichting terraszone

De firma Agterberg is ook de komende 2 weken nog bezig met de herinrichting van de terraszone. Op de foto is te zien dat de ingang de maat gaat krijgen die bij personenverkeer hoort, Het bestaande hek dateert uit de jaren 90 toen er nog ambulances door moesten kunnen. De nieuwe entree zal bezoekers aan het complex welkom heten. De klinkerbestrating verdwijnt op die plek. De reclameborden worden verschoven waardoor de doorgang naar de tennisbanen 5 en 6 vrij gemaakt wordt. Het dwarshek en de verschoven plantenbakken gaan het begin van het terras bij het paviljoen markeren ter hoogte van de coffee corner (tennishok) Vanaf dat punt loopt men langs de tennisbanen in plaats van langs de terrastafeltjes proberen te laveren. Hoofdtoegang tot het terras komt aan de zijde van het hoofdveld. Fietsers worden uitgenodigd de ingang bij de sportschool te gebruiken om te voorkomen dat voetgangers in de knel komen.

De werkzaamheden worden per deelgebied gedaan om overlast zoveel mogelijk te voorkomen.

De Stichting Beheer maakt zo ons complex weer een stukje mooier en bruikbaarder.

AH-actie een groot succes

AH-actie een groot succes

De afgelopen weken heeft AH een landelijke actie opgezet om lokale voetbalclubs financieel te ondersteunen. Dit werd begeleid door een enorme reclamecampagne op televisie. Voor Hercules was dit een groot succes. In totaal heeft deze campagne Hercules 2.912,40 opgeleverd. In het Hoofdbestuur is besloten om dit geld te reserveren in een speciaal Hercules Sportfonds waarmee we de aankomende jaren sportactiviteiten bij Hercules willen ondersteunen voor bijzondere doelgroepen. Denk hierbij aan gehandicaptensporters, mensen met een niet-aangeboren hersenletsel , mensen met dementie of ouderen uit de buurt die nog veel drempels ondervinden om te gaan bewegen. Het hoofdbestuur is van mening dat het onze maatschappelijke taak is om ook deze mensen een kans te geven om te gaan bewegen.

In Memoriam Ans Bartelds – Gomersbach.

Opnieuw worden wij geconfronteerd met het overlijden van een steunpilaar uit het verleden van onze Vereniging. Op 12 oktober jl., overleed onverwacht  ons Ere-lid, Ans Bartelds-Gomersbach. 

Ans werd in 1981 lid Hercules. Zij was toen al enige jaren actief betrokken bij het jeugdvoetbal vanwege het lidmaatschap van zoon Jan. Haar capaciteiten waren niet ongemerkt gebleven en toen in 1981 de tennisafdeling werd opgericht, werd zij in het eerste bestuur gekozen en in het bijzonder belast met het wel en wee van de jeugdige tennissers. Zij ging ook zelf tennissen en dat heeft zij tot op hoge leeftijd vol gehouden.

Ook de afdeling voetbal heeft van haar organisatorische capaciteiten gebruik mogen maken. Vanaf 1987 heeft zij vele jaren het secretariaat van de lagere zondag-elftallen, een afdeling die toen nog uit 14 elftallen bestond, vervuld. Een heidens karwei.

Voor alle activiteiten werd zij in 1997 tot Lid van Verdienste benoemd en omdat zij rustig met haar werkzaamheden door ging, werd deze onderscheiding in 2007 opgewaardeerd tot het Ere-lidmaat-schap.

Hercules heeft met het heengaan van Ans opnieuw een gevoelig verlies geleden.  Moge haar betrokkenheid en activiteiten op organisatorisch gebied een voorbeeld zijn voor de huidige generatie.

Wij wensen Jan en Karin en overige familieleden, sterkte toe in deze donkere levensfase .

Wim Snooy, Ere-voorzitter.

In Memoriam Elly Verkroost – Hulst (14-5-1935 – 9-10-2021)

Elly Verkroost meldde zich in 1982 aan voor de Jeugdactiviteitencommissie. Zij moest echte eerst lid van Hercules worden om deze functie te mogen bekleden. Het was later Wim Snooy die haar overhaalde om de Commissie van Ontvangst een gezicht te geven. En dat deed Elly ‘Mevrouw Hercules’ met verve. Dat werd ooit beloond met het (in naam) Erelidmaatschap van de zaterdagafdeling. Vanaf 1998/99 tot enige jaren geleden maakte zij deel uit van de jeugdcommissie. Op de klaverjasavonden haalde zij een hoge klassering als zij niet met haar vaste partner speelde. Elly ontving in 2000 de Charles Nicolai-prestatiebeker en werd in 2007 benoemd tot Lid van Verdienste. Elly en Piet waren - vooral in de periode dat de zoons Marco en André verdienstelijke cricketers waren - trouwe bezoekers van cricketwedstrijden en tot voor kort misten zij nauwelijks een voetbalwedstrijd van Hercules 1 op zondag. Ook activiteiten van Hercules 35+ en Hercules for Ever, konden op haar aanwezigheid rekenen. In 2022 zou Elly 40 jaar lid zijn geweest van Hercules. Al met al: een echte en betrokken Herculien. De laatste jaren liet haar gezondheid haar steeds meer in de steek. We zullen haar afwezigheid bij Hercules gaan missen.

Hercules heeft een satellietclub in Ghana

Aan het eind van vorig seizoen is een groot aantal Herculestenues richting Ghana gegaan. 

Een aantal leden van Hercules hebben zich ingezet om de voetbalomstandigheden bij de voetbalclub FC Miracle uit Kokrobite te verbeteren. Dat betekende o.a. een beter grasveld, shirts, broekjes, voetbalschoenen, ballen en tassen. Het resultaat is te zien. Met veel plezier wordt er in de toch wel warme Herculesshirts gevoetbald. Hun 1e wedstrijd eindigde in 4-4.

Dynamic Tennis

Gefeliciteerd!

Gefeliciteerd met jouw club! Wie had een jaar geleden gedacht dat we nog maar zo weinig zouden mogen sporten en zelfs helemaal niet meer in teamverband? Dat we onze 138e verjaardag moesten overslaan en de 139e ook? Dat we Herculanen die 25, 40, 50, of 70 jaar lid zijn niet in het zonnetje kunnen zetten?

SPRINGlevend
Hoe moeilijk deze periode ook is, wij zijn er trots op dat veel vrijwilligers er voor zorgen dat er tenminste nog iets op ons complex gedaan kan worden. Het maakte de 139-jarige SPRINGlevend! Ook dat is de kracht van Hercules.

Vertel wat jij vindt
Wil je weten wat jij daaraan bij kunt dragen, vul dan de enquête in: ‘Zeg wat je leuk vindt’. Dat helpt ons om van Hercules nog meer jouw club te maken.

Hoofdbestuur USV Hercules

X