Cricket
Competitieprogramma
Trainingen
Senioren
Jeugd

Vicor Hak Herculijf Fonds

In 2014 is de ons in 2017 ontvallen Erelid Victor Hak gestart met een Hercules lijfrente project. Met de grondgedachte dat het voor de voetbal sympathisanten van onze prachtige club een fiscaal aantrekkelijke wijze is om de club financieel en sportief te steunen.

Eind 2015 ben ik Victor hierin gaan ondersteunen. Victor bekend met de ‘oudere’ schare sympathisanten, ik bekend met de ‘nieuwere’ Herculanen om zo een brug tussen oud en nieuw te slaan. Dat is zeker gelukt en we zijn momenteel al met een kleine 50 lijfrente schenkers. Na zijn overlijden zijn Hans van der Sluijs en Werner van Geelen mij gaan ondersteunen.

In een relatief korte tijd heb ik Victor erg goed leren kennen, intensief met hem samengewerkt en heb hem beloofd zijn goede werk voort te zullen zetten. Tevens hebben we besloten zijn naam aan het lijfrente project  te verbinden om het zo te borgen binnen onze vereniging. Vanaf heden zal dit plan dan ook verder gaan als het ‘Victor Hak Herculijf fonds’.

Wat is lijfrente schenken nu precies?
In de Nederlandse fiscale wetgeving bestaat al enige jaren de mogelijkheid om periodieke schenkingen te doen aan rechtspersoonlijkheid bezittende verenigingen. De USV Hercules voldoet aan dit criterium van rechtspersoonlijkheid.

In den beginne was het echter noodzakelijk hiervoor een notariële akte op te stellen; de inschakeling van een notaris was echter een dure aangelegenheid, reden waarom van deze mogelijkheid niet veel gebruik werd gemaakt.

De eis van een ‘notariële’ akte is echter vervallen zodat tegenwoordig een schriftelijk stuk voldoende is, indien getekend door de bevoegde personen, zoals iemand van het bestuur van de USV Hercules en de betreffende schenker.

Er zijn geen eisen gesteld aan de hoogte van het te schenken bedrag, maar het moet wel een aaneengesloten periodieke schenking zijn van minimaal 5 jaar.

Indien de schenking daaraan voldoet is het geschonken bedrag aftrekbaar voor de inkomstenbelasting van het jaar waarin de schenking is voldaan.

Het voorstel van Hercules:
Geschonken bedrag niet hoger dan € 1.000,- en niet lager dan € 250,-.

Voorbeeld:
Bij een geschonken bedrag van € 500,- ontvangt Hercules netto € 500,- terwijl de schenker dit geschonken bedrag fiscaal van zijn inkomsten mag aftrekkenAfhankelijk van zijn of haar inkomen betekent dat dus dat je van de fiscus 36%, 40% of 52% retour krijgt.

Zie hier een fiscaal aantrekkelijke wijze om onze prachtige club financieel en sportief te steunen.

Misschien iets voor u? Kent u iemand die dit zou willen doen? Wij horen het graag!

Namens de sponsorcommissie,

Sydney Volten
s.volten@planet.nl
06-53549525

 

USV Hercules

De USV Hercules is één van de oudste clubs van Nederland. In 1882 opgericht is Hercules een gezonde en nog steeds groeiende sportvereniging met ca. 2600 leden waar tennis, voetbal (veld + zaal), badminton, goalbal en cricket de te beoefenen sporten zijn.

Informatie

KvK USV Hercules: 40477518

Adres:
Voorveldselaan 2
3573 PV, Utrecht

Telefoon:
030 2717091

Openingstijden park:
08:00 – 23:00
Copyright © 2021 USV Hercules
crossmenu
X