Agenda

Vergaderwinterstop voorbij, HB aan de slag

20 januari 2023

Afgelopen dinsdag kwam het HB voor de eerste keer dit jaar en in de nieuwe samenstelling bijeen. Door drukke werkzaamheden kon niet iedereen aanwezig zijn maar dat verhinderde de anderen niet om een frisse start te maken. Voetbalvoorzitter Gerard stelde zich voor, waarna we een rondje langs de velden maakten.

Bij badminton zijn mogelijk kampioenen in de maak én was er een relatief grote aanwezigheid op de ALV, de goalballers doen het goed en zij werken toen naar hun grote internationale toernooi dit jaar, voetbal heeft een nieuw bestuurslid, gaat werken aan de interne communicatie en het zoeken naar vrijwilligers, denkt na over de toekomst op en rond de velden en heeft oa de Zaterdag 1 een boost gegeven. Cricket meldde een mooi succesverhaal in relatie tot een aantal asielzoekers die enthousiast zijn aangesloten en een meerwaarde zijn geworden en daarnaast zijn ze bezig met het komende seizoen vorm te geven (mede volgens de uitgebreide, nieuwe wensen van de KNCB).

Bij de mededelingen en lopende zaken hebben we besloten om iets te gaan doen met de groeiende hoeveelheid gevonden voorwerpen die achterblijven. We willen hier een betere bestemming voor vinden en gaan daarover communiceren naar de leden.

We bogen ons over de speerpunten voor de komende tijd. Op de ALV was al het belang van een betere communicatie uitgezet. Urgent is verder ook het vrijwilligersbeleid (zonder hen kan de club niet bestaan). We willen de penningmeester(-s) proberen te ontlasten door betere faciliteiten te verzorgen en uiteraard staan we voor een veilig en inclusief sportklimaat (waarbij o.a. de positie en de bekendheid van de vertrouwenspersoon van belang is). Op de langere termijn is het belangrijk om na te blijven denken over de visie op en ambitie voor de toekomst van de vereniging als geheel. Dit in goed overleg met alle afdelingen afzonderlijk.

We kijken tevreden terug op de ALV. Zeker qua inhoud en betrokkenheid van de aanwezigen. De setting was minder geslaagd maar volgende keer zal dat beter zijn als de annexruimte beschikbaar is. Leden die niet aanwezig waren maar die toch het verslag willen ontvangen, kunnen zich tot mij wenden (stuur een mail). Ook de nieuwjaarsreceptie vonden we een succes. Drukbezocht en geanimeerd. De sandwichformule met de Iron Woman is een goede. We gaan dit volgend jaar herhalen. Wel moeten we dan proberen deze wedstrijd nog breder in de club uit te zetten en er meer bekendheid aan geven.

We spraken wat langer over het punt communicatie. Allereerst binnen het HB (de vergaderdiscipline, werken met actie- en besluitenlijst, elke keer een kort verslag op de site) maar ook in de vereniging. Er gebeurt al veel en er zijn ideeën genoeg maar er moet wel regie op gevoerd worden zodat er afstemming en continuïteit kan ontstaan. Denk hierbij aan de rol van de sociale media (wat valt er onder de paraplu van usv Hercules en wie bewaakt dat?), aan het vernieuwen en afstemmen van de huisstijl, aan het (weer) laten verschijnen van de Argo, aan het beter benutten van de site bij het aankondigen van evenementen en gebeurtenissen maar ook aan het belang van een welkomsbrief voor nieuwe leden of het laten maken van een magazine om de vereniging te presenteren (naar binnen en naar buiten). Dit onderwerp blijft voorlopig een vast agendapunt, dat is zeker.

Natuurlijk bespraken we ook nog de stand van zaken rond het complex. De interne verbouwing is aanstaande, de tennisvelden gaan vernieuwd worden, de bewegwijzering zou beter kunnen en het parkeerprobleem houdt onze aandacht. Het is dus belangrijk om goed contact te houden met de stichting zodat de lijntjes kort en de wensen over en weer helder zijn. Vandaar dat we dit de volgende keer zullen agenderen.

Zoals gebruikelijk in polderend Nederland sloten we af met een rondvraag. Hier werd spaarzaam gebruik van gemaakt (wat niet betekent dat de ingebrachte punten onbelangrijk waren) zodat voorzitter Fons rond de klok van tien de vergadering kon sluiten.

Frank van den Heuvel

Copyright © 2022 USV Hercules
crosschevron-down