Agenda

Uitnodiging ALV

11 maart 2023

Beste leden,

Langs deze weg nodigen wij u van harte uit om deel te nemen aan onze algemene ledenvergadering op maandag 19 december, aanvang 20.00 uur. De vergadering wordt in het Hercules paviljoen gehouden. 

Wilt u deelnemen, mail uw interesse aan de secretaris; secretaris.hb@usvhercules,nl.

De agenda ziet er als volgt uit:

1. Opening en welkom

2. Mededelingen

3. Jaarverslag secretaris

4. Bestuurssamenstelling

Arnold Wagemakers heeft te kennen gegeven te stoppen als secretaris van het Hoofdbestuur. Het hoofdbestuur draagt Frank van den Heuvel voor om deze functie vanaf deze ALV in te vullen. Hierover wordt in de vergadering gestemd.

6. Begroting 2023 + voorstel contributie

7. Plannen complex

8. Uitreiking Charles Nicolaibeker

9. Goedkeuring verslag ALV

10. Rondvraag

Wij stellen uw deelname bijzonder op prijs

Copyright © 2023 USV Hercules
crosschevron-down