Agenda

In Memoriam: Bep Pieters

6 februari 2023

1 Februari jl. overleed ons Lid van Verdienste Bep Pieters, op de leeftijd van 93 jaar. Veel van de huidige Herculanen zullen hem niet kennen, maar voor de ouderen was Bep een man die een eeuwig leven leek te hebben. Aan het eind van de jaren zeventig  van de vorige eeuw werd Bep getroffen door kanker. Maar zie, de medische behandeling sloeg aan en zijn mentale weerbaarheid deed de rest. Zij die het Eeuwfeest van Hercules hebben meegemaakt zullen zich ongetwijfeld herinneren dat hij , via ons netwerk,  met de ambulance naar diverse festiviteiten werd gebracht en hij, als puur sang Herculaan dit unieke evenement gedeeltelijk kon meemaken.

In 1977 werd Bep lid van verdienste, niet vanwege zijn voetbal capaciteiten, maar wel op grond van zijn vele organisatorische activiteiten. Er is praktisch geen bestuur of commissie in de periode 1950 – 1980 te vinden of Bep heeft erin  geparticipeerd. Ook buiten de vereniging heeft men van zijn kennis geprofiteerd. Hij was o.m. voorzitter van de Stichting Loterij Utrecht ( otganiseerde de Lotto) en  de Utrehtse Belangen Gemeenschap, mede actief op het gebied van de sport.

Door de gevolgen van zijn ziekte, moest hij afstand nemen van bestuurlijke activiteiten, maar binnen Hercu  bleef hij nog vele jaren een enthousiaste deelnemer van de maandelijkse klaverjas – en bridgeavonden en zijn belangstelling voor “zijn” verenging behield hij, gevoed door door de sportieve prestatie van zijn achterneef Tim en zijn schoonzoon,  de onlangs teruggetreden secretaris, Arnold Wagemakers.

In dankbare herinnering zal hij bij  velen en in de geschiedenis van Hercules, blijven voortleven.

Wim Snooy.

Copyright © 2023 USV Hercules
crosschevron-down