Agenda

BLANCO CHEQUE VOOR NIEUWE SPORTHAL NOORD OOST

5 juni 2021

Gemeente Utrecht wil een te grote sporthal op de verkeerde plek bouwen en schrijft hiervoor een blanco cheque uit. De locatiekeuze is in strijd met het eigen beleid over de sportcapaciteit. Bovendien heeft de gemeente tijdens de wedstrijd de spelregels veranderd. USV Hercules trekt deze conclusies uit de informatie uit een WOB verzoek van vorig jaar november (medio maart ontving USV Hercules de gevraagde stukken) en een recente ‘procesanalyse’ door USBO advies. De voetbalclub deed een beroep op de WOB om duidelijk te krijgen hoe de gemeente zo’n onlogisch besluit wil nemen. Wethouder Maarten van Ooijen zegde de gemeenteraad toe te kijken “of er niet een afslag gemist is”. Hercules Voetbalvoorzitter Frank Beemer: “De gemeente blijkt geen idee te hebben waar hij naar op weg is. Als sportbestuurder doet het pijn om te zien hoe de gemeente met sportgeld strooit, terwijl de sport in Utrecht om extra capaciteit zit te springen waar de gemeente geen geld voor zegt te hebben”.

De gemeente wil een peperdure sporthal neerzetten zonder ook maar enig inzicht te hebben in de exploitatiekosten. Op basis van 30 jaar ervaring met de exploitatie van de eigen sporthal ziet Hercules dat op een andere locatie op het sportpark minimaal € 200.000,- aan beheer en exploitatie bespaard kan worden. De gemeente weigert dit nader te onderzoeken.

Kapitaalvernietiging

De gemeente heeft een summier beeld van de realisatiekosten en vernietigt kapitaal omdat een net aangelegd innovatief kunstgrasveld voor de sporthal moet wijken. Met deze nieuwe hal op 300 meter trekt de gemeente willens en wetens het exploitatiemodel van de (voor de gemeente) goedkoopste sporthal in Utrecht omver. Hiermee dreigt de gemeente de oudste sportvereniging van de stad in ernstige financiële problemen te brengen.

Tegen het eigen sportbeleid

Volgens wethouder Maarten van Ooijen is het zogeheten ‘Mulier-onderzoek’ naar de behoefte aan sportaccommodaties leidend voor de investeringen in de sport. Op grond van dit onderzoek volstaat een kleinere sporthal in Utrecht Noord Oost, waarmee broodnodige veldcapaciteit op het sportpark gespaard kan worden. USBO advies concludeert met Hercules dat bij het locatie-onderzoek geen rekening gehouden is met ‘Mulier’. In Utrecht Oost (lees Galgenwaard) zijn al twee van die grote sporthallen, en er is daar geen tekort (integendeel) aan zaalcapaciteit. Mulier signaleert wel een tekort van 4 (!) voetbalvelden op sportpark Voordorp. De wethouder handelt in strijd met zijn eigen uitspraken.

Regels veranderd

De gemeente identificeert wel realisatiekosten maar neemt ze bewust niet op in de uiterst summiere kostenraming voor de realisatie van de hal, die de gemeente verstrekte in het kader van het WOB verzoek. Het gaat hier niet alleen om kapitaalvernietiging door het verwijderen van het spiksplinternieuwe kunstgrasveld, maar ook om de noodzaak een nieuwe vorm van watercompensatie te realiseren, een weg aan te leggen naar de nieuwe halen parkeerplaatsen te verplaatsen. Uit eerder geheime gemeentelijke stukken blijkt dat de gemeente in 2019 een integraal voorstel van USV Hercules afwees omdat het “ten koste zou gaan van ruimte voor een extra kunstgrasveld”. De gemeente legde het veld aan, en plant er nu een peperdure sporthal op. Kennelijk gelden voor de plannen van Hercules andere criteria dan voor die van de gemeente. En is doelmatig omgaan met sportmiddelen voor de gemeente in ieder geval geen criterium.

Copyright © 2023 USV Hercules
crosschevron-down