Agenda

ALV USV Hercules

15 december 2021


Langs deze weg nodigen wij u van harte uit om deel te nemen aan onze algemene ledenvergadering op maandag 20 december, aanvang 20.00 uur. Gezien de beperkingen die gelden hebben we er voor moeten kiezen om de vergadering digitaal te houden. 

Wilt u deelnemen, mail uw interesse aan de secretaris; secretaris.hb@usvhercules.nl en u ontvangt een link voor deelname.

De agenda ziet er als volgt uit:
- opening en welkom
- mededelingen
- bestuurssamenstelling
- jaar verslag secretaris
- begroting 2022 + voorstel contributieplannen complex
- uitreiking Charles Nicolaibeker
- goedkeuring verslag ALV
- rondvraag

Wij stellen uw deelname bijzonder op prijs.  

Het bestuur.

Copyright © 2023 USV Hercules
crosschevron-down