Regeling zaalgebruik bij afgelastingen
 
(zie ook http://www.usvhercules.nl/veldvoetbal_algemene_informatie__regeling_afgelastingen.htm):

1) de afgelastingenregeling is van kracht op elke competitiedag-zaterdag wanneer er sprake is van gehele of gedeeltelijke afgelasting.

2) in die situaties is de zaal van 8.30 tot 13.30 alleen beschikbaar voor NIET-selectie jeugdspelers uit CL, F, E, D, en C, ONDER BEGELEIDING VAN HUN TEAMLEIDERS. De zaal kan dus op competitedagen van 8.30 tot 13.30 NIET voor andere zaken worden gereserveerd. De tijdverdeling tussen de afzonderlijke letters is hieronder weergegeven.

3) op zaterdagen die niet officieel door de KNVB als competitiedag zijn vastgesteld is deze afgelastings-zaal-regeling NIET van kracht. Iedereen kan dan proberen de zaal te reserveren (aan de bar) voor elke toepassing.


Teams       Tijd

F                                       8:30 -  9:30 uur
E                                      9:30 - 11:00 uur
D                                   11:00 - 12:30 uur
C                                   12:30 - 13:30 uur
Badminton                  13.30 - 18.00 uur

Toelichting:

ad 2) voor de selectiespelers is kunstgras, veld 3 en 6, gereserveerd.

ad 2) niettemin kan er toch sprake zijn van overbezetting. De teamleiders moeten dan een ad hoc roulatie-schema maken. Daarom kunnen spelers van een bepaald team alleen van de zaal gebruik maken als hun (vervangende) teamleider aanwezig is.