De opleiding van jeugdspelers

Aangezien de jeugdafdeling van Hercules over een groot aantal jeugdspelers beschikt dient de jeugdopleiding planmatig benaderd te worden. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is de visie die is vastgelegd in het technisch jeugdbeleidsplan.

 

De jeugdopleiding is voor Hercules essentieel omdat de vereniging nadrukkelijk kiest voor de ”eigen jeugd”. Dat wil zeggen:

  • Jeugdspelers opleiden om door te kunnen stromen naar de hogere senioren teams
  • De onderbouw is de bakermat van de jeugdopleiding van Hercules: vanuit de Champions League en de onderbouw kunnen de spelers o.l.v. jonge Herculestrainers, zich optimaal ontwikkelen.
  • Hercules geeft duidelijk de voorkeur boven het ZELF OPLEIDEN van ”eigen jeugd”, boven het ”halen” op latere leeftijd.
  • Dankzij kaderscholing van trainers en teamleiders wil Hercules haar jeugdopleiding ”up to date” houden.
  • Door de jeugdopleiding verder te professionaliseren meer rendement halen uit de Jeugdopleiding.

Basisteams willen we ook beter maken…………………………

USV Hercules mag dan wel op een hoog niveau spelen, het merendeel van de jeugdteams spelen geen selectie en verdienen het om goed begeleid te worden. Daarom zijn we er ook trots op dat zij allemaal in de gelegenheid worden gesteld om 2x per week te trainen.

 

Onze selectie – teams…………………………
Trainen allemaal 3x per week. Meestal is dat op maandag, dinsdag en donderdag. Er is wel eens een uitzondering.

 

Randvoorwaarden voor prestaties…………………………….
De laatste jaren is er veel energie gestopt in de kwaliteit van onze opleiding. Nu is er op maandag loopscholing, is er een prima samenwerking met Trias fysiotherapeuten waardoor spelers optimaal begeleid worden bij blessures en is er veel communicatie tussen trainers, Trias fysiotherapeuten, de looptrainer en de speler.

Van jeugd naar senioren

Een jeugdopleiding dient vooral beoordeeld te worden op de uitstroom van de jeugd naar de senioren. De hoofddoelstelling van het technisch jeugdbeleidsplan van Hercules is zoveel mogelijk jeugd te laten doorstromen naar de senioren, waarbij de zondagsenioren selectie de prioriteit heeft. Dit proces wordt al ingezet bij de jongste jeugd maar vooral de overgang van A-junioren naar de senioren is een onderwerp wat veel aandacht verdient. Echter ook de zaterdag 1 is een prima kans om verder door te groeien. Voor de basisteam spelers steekt Hercules veel tijd erin om hen ook bij de overige senioren teams in te delen.

 

Spelerspaspoort

Via het ”spelerspaspoort”, dit is een speler-volg-systeem, zullen de jeugdspelers van Hercules in kaart worden gebracht. Via (interne) scouting kunnen voorts ook spelers uit de lagere teams uitgenodigd worden om voor de hoogste teams in aanmerking te komen.

 

Voetballen op je eigen niveau

Inmiddels zijn er diverse jeugdspelers die, soms of regelmatig, meetrainen met een hoger of ouder team. Dit is vooral bedoeld om die spelers, die dat aan kunnen, meer weerstand te geven waardoor hun leerproces beter verloopt. Tevens kan men al wennen aan het niveau waar men in het nieuwe seizoen mee te maken krijgt.

BELANGRIJK: Het is dus NIET de bedoeling dat deze speler zijn huidige team direct verlaat, maar wel dat hij door zijn grenzen te verleggen, een betere voetballer kan worden. Dit is zowel in de sport maar ook in het onderwijs een middel om kinderen te prikkelen om hun kwaliteiten en talenten optimaal te benutten. Kortom, Hercules kiest voor het opleiden van de jeugd, want wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.

Vanaf het komend seizoen zullen Joey de Jongh en Jan Pieter Tuininga de Technische Commissie versterken. Samen met Frank Bruijnis, de coördinator onderbouw, zal hun rol binnen de Technische Commie vooral gericht zijn op de onderbouw. Joey is nu ook actief bij FC Utrecht en Jan Pieter richt zich vanuit zijn werk op talentontwikkeling en werkt daarbij ondermeer voor de KNVB. We zijn blij dat zij voor Hercules willen inzetten.


janpietertuininga@gmail.com
06 - 5163 06 04

joeydejongh@ziggo.nl,
06 - 115 5389 68