Technische staf, trainers 

Hercules heeft een groot aantal teams en daarmee veel trainers.