Visie

Hercules heeft een grote voetbalafdeling met meer dan 1000 voetballers in ruim 70 voetbalteams. Hercules is ook een oude vereniging die opgericht is in 1882! Klik hier voor de geschiedenis van de club.
 
Hieronder vind je wat we bij Hercules belangrijk vinden, en waar we elke dag weer met zijn allen mee bezig zijn. Plezier in voetbal, dat is waar het om draait.
 
Missie
De missie van de afdeling veldvoetbal van Hercules is dat onze voetballers en voetbalsters, en de mensen die bij Hercules betrokken zijn, veel plezier aan de voetbalsport beleven. We onderkennen de maatschappelijke waarde van sport en willen hier een positieve bijdrage aan leveren.
 
Visie
Het volgende willen we met en voor onze leden realiseren!
 
1. Betrokken bij Hercules. Hercules vindt het belangrijk dat haar spelers trots zijn op hun club en zich betrokken voelen bij de club. Dit vergroot het plezier en maakt het ook mogelijk dat de club draait door de bijdragen van velen. Om dit mogelijk te maken moet er een goede structuur liggen om iedereen zijn bijdrage te kunnen laten leveren.
 
2. Veilig, sociaal en sportiviteit. Hercules wil een veilige, sociale club zijn. In de club moeten we borgen dat we goed met elkaar omgaan, en elkaar corrigeren op niet correct gedrag.
 
3. Technisch verzorgd voetbal. De visie van Hercules is dat plezier in voetballen hand in hand gaat met beter leren voetballen, en daarmee ook het spel op een hoger niveau te beoefenen. Hercules wil technisch verzorgd, aanvallend voetbal spelen vanuit het idee dat dat tot het meeste spelplezier leidt.
 
4. Ieder op zijn/haar niveau. Dit geldt voor alle teams, van oud tot jong en van hoog tot laag. Elke speler en elk team wordt de kans geboden om te voetballen op een wijze en ondersteuning die past bij zijn/haar niveau, en die zoveel mogelijk aansluit op de wensen van de spelers (en begeleiders). Bij het Veldvoetbal van Hercules kan iedere speler zich ontwikkelen tot een betere voetballer. Hercules biedt daarom een kwalitatief hoogstaande voetbalopleiding voor iedereen.
 
5. Een open club. Hercules Veldvoetbal maakt het mogelijk dat binnen de haar ter beschikking staande accommodatie-capaciteit, zo veel mogelijk mensen kunnen voetballen. De daarvoor benodigde faciliteiten worden zo veel mogelijk optimaal ontwikkeld en ingezet. Daar waar de capaciteit beperkt is, geldt dat Hercules zich richt op haar omliggende ‘verzorgingsgebied’.

Bron is het document Missie Visie Beleid 2014 2018.