USV Hercules afdeling Veldvoetbal

Procedure Teamindeling

Uitgangspunten

De afdeling veldvoetbal van USV Hercules hanteert bij de indeling van haar teams de volgende uitgangspunten:

  • Er wordt van uitgegaan dat iedere speler zo veel als mogelijk speelt op een voor hem/haar passend niveau, samen met spelers met een gelijkwaardige speelsterkte.
  • Bij het samenstellen van de teams wordt niet alleen de meetlat van prestatie gebruikt. Ook wordt gekeken naar het sociale aspect.
  • Er geldt een maximum aantal teams/spelers per leeftijds/lettergroep.
  • Spelers van ‘buiten’  voor selecties worden beperkt toegelaten op basis van onderbouwing van de technische staf.

Proces & kalender

Maand

Activiteit

Door

Maart

Inventarisatie spelers t.b.v. volgend seizoen; o.a. wie blijft/stopt

· Coördinatoren
· Teamleiders
· Trainer-coaches

April/Mei

Start teamindelingsproces

· Coördinatoren
· Technische staf

Juni

Definitief maken teamindeling

· Bestuur

1 juli

Publicatie teamindeling volgend seizoen op de website

· Bestuur

Communicatie

Indien spelers in een lager team ingedeeld worden, zal bij de categorieën F, E en D in ieder geval met de ouders/verzorgers worden gecommuniceerd.